Är du ny vägledare vid vuxenutbildningen och behöver fördjupa dina kunskaper om olika betygstyper inför kompletteringsstudier? Välkommen att anmäla dig till höstens tvådelade webbutbildning.

Läs mer om UHR:s kurser för vägledare på uhr.se