Höstens produktbroschyr 2024

Aktuella nyheter om vägledning

UR: Ungas väg in i arbetslivet

2024-05-17|0 Comments

En stor missuppfattning är att de som står utanför arbetsmarknaden är omotiverade till att jobba. Elin Pietras, folkbildningsutvecklare på Riksförbundet Attention, och Ida Thorell, studie- och yrkesvägledare på Misa Ung, föreläser om hur man stöttar, vägleder och inkluderar unga på arbetsmarknaden. Tinus Wallerborg, som har NPF-diagnos, berättar sin erfarenhet av att hitta rätt sysselsättning och få rätt stöd. Inspelat den 19 april i Aula Medica, Karolinska institutet. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Se föreläsningen på urplay.se

Nya yrkesämnen finns på Studera.nu

2024-05-17|0 Comments

Med anledning av Gy25 har UHR tagit fram nya föreskrifter för yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen. I samband med det har informationen om de yrkesämnen som finns på gymnasial nivå och vilka program de tillhör flyttats från uhr.se till Studera.nu.

Läs mer om de nya yrkesämnena på uhr.se

Mer om ämneskrav för yrkeslärare finns på studera.se

Flera inslag av hög kvalitet i gymnasieskolans yrkesämnen

2024-05-16|0 Comments

Undervisningens kvalitet i yrkesämnen är av central betydelse för elevernas möjligheter att uppnå en av branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande. På flera av de skolor som Skolinspektionen granskat håller undervisningen hög kvalitet, men det finns också utvecklingsområden.

Läs mer om kvaliteten på undervisningen i yrkesämnen på skolinspektionen.se

Uppdaterad affisch ”Anpassad gymnasieskola” – ladda ner kostnadsfritt

2024-05-15|0 Comments

Nu kan du ladda ner en uppdaterad affisch med samtliga program för Anpassad gymnasieskola kostnadsfritt. Här presenteras alla program med symbol samt rubrikerna ”För dig som…” och ”Du lär dig…”.

Affischen fungerar bra att skriva ut i A3 format eller större för den som har möjlighet.

Affischen är uppdaterad med information för den som ska välja utbildning nästa läsår och börja gymnasieskolan läsåret 2024/2026.

Ladda ner affischen som pdf-fil

Ett bra komplement
Affischen är ett bra komplement till broschyren, de digitala programkorten samt PowerPoint-presentationen om Anpassad gymnasieskola som du kan beställa i Tremedias webshop.

Annat material om Anpassad gymnasieskola
Mer material om Anpassad gymnasieskola finns i webbshoppen. Här hittar du broschyren om Anpassad gymnasieskola, PowerPoint samt digitala programkort.

Arbetsmarknaden fortsätter försvagas

2024-05-14|0 Comments

Det ekonomiska läget fortsätter att påverka antalet arbetslösa. Ungefär 19 000 personer fler var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i april jämfört med ett år tillbaka.

I slutet av april var drygt 346 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är en ökning med närmare 19 000 personer jämfört med samma period förra året. Arbetslösheten är totalt 6,6 procent.

Mer om läget på arbetsmarknaden finns på arbetsformedlingen.se

Elevers tillgång till läroböcker stärks

2024-05-13|0 Comments

För att vända kunskapsresultaten i svensk skola behöver skolan gå tillbaka till grunderna, att öka tillgången till fysiska läroböcker är ett viktigt led i detta. Regeringen har nu fattat beslut om förordningsändringar som bland annat säkerställer att läroböcker används i undervisningen.

Läs mer om hur tillgången till läroböcker ska stärkas på regeringen.se

Sysselsatta med funktionsnedsättning behöver stöd och anpassning

2024-05-08|0 Comments

Bland personer med funktionsnedsättning är ungefär hälften, 52 procent, sysselsatta. Många av dem har behov av stöd och anpassning på sin arbetsplats.

– Sex av tio sysselsatta personer med funktionsnedsättning har en nedsatt arbetsförmåga. Av dessa har 80 procent behov av stöd och anpassning för att kunna utföra ett arbete, säger Marc Doppelbauer, analytiker på SCB.

På scb.se finns mer att läsa om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Folkbildning bidrar till social inkludering och jämställdhet

2024-05-08|0 Comments

Vilken betydelse har folkbildningen för den svenska samhällsutvecklingen? Årets samlade bedömning från Folkbildningsrådet visar att folkbildningen spelar en viktig roll inom många politikområden, inte minst för jämställdheten och funktionshinderspolitiken.

Läs mer om folkbildningens betydelse för samhället på folkbildningsradet.se

Nyanlända förlorare i gymnasievalet

2024-04-30|0 Comments

I en ny avhandling vid Stockholms universitet har doktoranden Brendan Munhall undersökt nyanlända elevers erfarenheter och utmaningar i gymnasievalet i Stockholmsområdet. Ett konkurrensutsatt utbildningssystem med över 200 skolor att välja mellan gör valet till en tuff utmaning. Resultatet visar att en stor andel av gymnasieskolorna i praktiken inte var tillgängliga för de nyanlända eleverna, vilket begränsade deras utbildningsmöjligheter.

Läs artikeln på su.se

Avhandlingen i fulltext (DIVA) – Begränsade horisonter. En studie om nyanlända elevers gymnasieval

Här möts skolan och arbetslivet i hyllat projekt

2024-04-26|0 Comments

I tio år har Angeredsgymnasiet och chipstillverkaren Estrella samarbetat under namnet Estrella­akademin. Nu har de belönats som Sveriges bästa exempel på samarbete mellan skola och arbetsliv. – Det är en sådan kraft i det här området, säger Agneta Wessman Alsin, rektor på Angereds­gymnasiet.

Läs mer om Sveriges bästa exempel på samarbete mellan skola och arbetsliv på skolledaren.se

Kvinnor och studenter med utländsk bakgrund diskrimineras på högskolan

2024-04-26|0 Comments

En av fem studenter vid svenska universitet och högskolor har upplevt diskriminering, kvinnor och studenter med utländsk bakgrund är de mest utsatta. Kön, ålder och etnisk tillhörighet är de vanligaste orsakerna till upplevd diskriminering, enligt den senaste Eurostudentundersökningen.

Läs artikeln om diskriminering på högskolan på uhr.se

Ladda ner undersökningen som pdf – Studenters erfarenheter av diskriminering på svenska lärosäten

Ökat intresse för yrkesexamensutbildningar med goda arbetsmarknadsutsikter

2024-04-24|0 Comments

Allt fler vill ta yrkesexamen och utbilda sig till biomedicinsk analytiker, arbetsterapeut, civilingenjör, fysioterapeut, högskoleingenjör, läkare, psykolog, sjuksköterska, tandläkare, yrkeslärare eller ämneslärare. Men färre väljer i höst yrkesexamensutbildningar för att bli förskollärare, grundlärare eller tandhygienist.

– Det är fler som väljer eftergymnasial utbildning eftersom läget på arbetsmarknaden är osäkert, säger Anders Ljungberg, chef för analysavdelningen på UHR. Prognosen är att efterfrågan på högskoleutbildning kommer att öka ännu mer de närmaste åren.

På uhr.se kan du läsa mer om intresset för yrkesexamensutbildningar

Årets Vägledarpris går till Malin Andersson på Forshaga lärcenter

2024-04-23|0 Comments

Vi på Tremedia säger grattis till Malin Andersson på Forshaga lärcenter som tilldelades årets Vägledarpris 2024! Priset delades ut under Vägledarkonferensen 21 mars.

Malin Andersson fick Vägledarpriset med motiveringen:
Malin Andersson tilldelas vägledarpriset 2024 för sitt arbete med att lyfta och vidga perspektivet på vägledningen i grundskolan.

Malin är en förebild och inspiration för många studie- och yrkesvägledare, både lokalt, regionalt och nationellt, då hon med sitt nytänkande, digitala och kreativa arbetssätt, lyckas hitta metoder för att få både skola, kommun och näringsliv att jobba tillsammans.

Genom sin Facebooksida inspirerar hon hundratals studie- och yrkesvägledare, genom att dela med sig av tips, lektioner, aktiviteter och material hon arbetat fram, från förskoleklass till nian.

Hennes engagemang och förmåga att lyfta och vidga perspektivet på vägledning i grundskolan har fått studie- och yrkesvägledningen att bli hela kommunens ansvar, inte bara den egna skolans.

Vägledarpriset sponsras av Tremedia
Vinnaren av Vägledarpriset utses av Sveriges Vägledarförening och får 15 000 kr som varje år sponsras av Tremedia.

Syftet med priset är att lyfta fram personer som har visat särskilt engagemang för vägledning inom skola, arbetsliv, främjat nationellt eller internationellt samarbete, samverkan mellan skola och arbetsliv, utvecklat vägledningen genom nya arbetsformer/metoder samt har gett goda exempel på vägledning.

Läs mer om Vägledarpriset på vagledarforeningen.se

Storsatsning på syv i Örebro – bara heltidstjänster

2024-04-19|0 Comments

Örebro kommun ger studie- och yrkesvägledningen ett viktigt erkännande när den omvandlar samtliga syv-tjänster inom sina 7–9-skolor till heltid, vilket gäller både grundskola och anpassad grundskola. Därför pågår nu också en nyrekrytering av studie- och yrkesvägledare för de sammanlagt åtta tjänster som ska tillsättas.

Mer om syv-satsningen i Örebro på vilarare.se

Utredningen klar: Så kan offentlighetsprincipen införas i friskolor

2024-04-19|0 Comments

Frågan om offentlighetsprincipen i friskolor har svängt fram och tillbaka genom åren. Nu har en omstridd utredning landat i regeringens knä om hur den kan införas. Liberalernas linje är att offentlighetsprincipen bör gälla även friskolorna. Men övriga Tidöpartier tycker att friskolor ska lyda under en lindrigare ”insynsprincip”.

Mer om offentlighetsprincipen i friskolor på dn.se

Läs Skolinformationsutredningens förslag som pdf – Offentlighetsprincipen eller insynslag

Många freemover-studenter stannar i Sverige och bidrar till svensk kompetensförsörjning

2024-04-19|0 Comments

Freemover-studenter läser framförallt masterutbildningar inom teknik, samhällsvetenskap och naturvetenskap och utgör en viktig rekryteringsbas till forskarutbildningen. Omkring 35 procent av freemover-studenterna stannade i landet efter examen och bidrar därmed till svensk kompetensförsörjning. Det visar rapporten Inresande studenter på masterprogram vid svenska lärosäten.

Läs mer om freemover-studenter på uka.se

Kommer det en uppdaterad film om gymnasieskolan till hösten?

2024-04-18|0 Comments

Vi har fått en hel del frågor om vad som händer med Programväljarfilmen till hösten. Tyvärr är det så mycket ändringar när Gy25 träder i kraft att det inte går att göra en snabb och priseffektiv uppdatering av filmen. Den måste omarbetas i större utsträckning och detta kommer vi på Tremedia inte att hinna inför hösten.

Vi hoppas kunna göra en ny film i framtiden men när det blir är inte bestämt. När den kommer så måste man som kund beställa en helt ny film.

En helt ny utbildningsform för vuxna startar i hela landet

2024-04-18|0 Comments

För att stärka kompetensförsörjningen och möta företagens kompetensbehov har regeringen tagit initiativ till en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå. Utbildningsformen nationell yrkesutbildning har sin utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. Nu är det klart vilka utbildningar som blir först ut.

Läs mer om den nya yrkesutbildningsformen för vuxna på regeringen.se

Nyheter!

Intressekort

Intressekort innehåller fotografier som visar på olika intressen och hobbyer. Korten innehåller människor som utför en hobby samt symboler/verktyg eller annat som på ett tydligt sätt representerar intresset. Intressekort finns även som digital produkt.

Jag och mitt gymnasieval

De elever som just nu går i åk 7 och 8 kommer att börja gymnasiet utformat enligt GY25. Med PowerPoint-presentationen ”Jag och mitt gymnasieval” kan du introducera gymnasieskolan för dessa elever med uppdaterad information när det gäller namn på program med mera.

Pandis på jobbjakt

Boken vill få läsaren (målgrupp 5-11 år) att med nyfikenhet upptäcka yrken och jobb. Innehåller illustrationer i fyrfärg, kapitelfrågor för reflektion samt kostnadfri nedladdning av pedagogisk handledning.
Provläs kapitel 3 – Stölden i mörkret (9 Mb)

Programkort: Anpassad gymnasieskola 

Digital leverans som du kan skriva ut själv. Ladda ner idag!

Plugga vidare - PowerPoint-presentation

”Plugga vidare”
PowerPoint-presention

Affisch Särskild behörighet

Särskild behörighet 2023
Affisch med meritpoäng!

programvaljaren.se

Webbplats för eleverna!

Tremedia har två webbplatser:
1. För studie- och yrkesvägledare: tremedia.se
2. För eleverna: programvaljaren.se

Programväljarkollen

Programväljarkollen

Quiz för dig som ska söka till gymnasiet
Quiz (extern länk)

Håll dig uppdaterad!

Tremedias idé – ett material fritt från reklam

Tremedias idé är att på olika sätt publicera informationsmaterial inom utbildningsområdet. Vi vill främja en genusmedveten studie- och yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt samhälle. Tremedia vill erbjuda informationsmaterial som präglas av saklighet och är helt fritt från reklam. Vi vill på så sätt stärka och hjälpa landets vägledare i deras dagliga arbete samt bidra till att elever på ett mer överskådligt sätt kan orientera sig i utbildningsvärlden. Tremedia strävar också efter att stärka vägledarnas möjligheter att utvecklas professionellt.

Håll dig uppdaterad