Höstens produktbroschyr 2024

Aktuella nyheter om vägledning

Storsatsning på syv i Örebro – bara heltidstjänster

2024-04-19|0 Comments

Örebro kommun ger studie- och yrkesvägledningen ett viktigt erkännande när den omvandlar samtliga syv-tjänster inom sina 7–9-skolor till heltid, vilket gäller både grundskola och anpassad grundskola. Därför pågår nu också en nyrekrytering av studie- och yrkesvägledare för de sammanlagt åtta tjänster som ska tillsättas.

Mer om syv-satsningen i Örebro på vilarare.se

Utredningen klar: Så kan offentlighetsprincipen införas i friskolor

2024-04-19|0 Comments

Frågan om offentlighetsprincipen i friskolor har svängt fram och tillbaka genom åren. Nu har en omstridd utredning landat i regeringens knä om hur den kan införas. Liberalernas linje är att offentlighetsprincipen bör gälla även friskolorna. Men övriga Tidöpartier tycker att friskolor ska lyda under en lindrigare ”insynsprincip”.

Mer om offentlighetsprincipen i friskolor på dn.se

Läs Skolinformationsutredningens förslag som pdf – Offentlighetsprincipen eller insynslag

Många freemover-studenter stannar i Sverige och bidrar till svensk kompetensförsörjning

2024-04-19|0 Comments

Freemover-studenter läser framförallt masterutbildningar inom teknik, samhällsvetenskap och naturvetenskap och utgör en viktig rekryteringsbas till forskarutbildningen. Omkring 35 procent av freemover-studenterna stannade i landet efter examen och bidrar därmed till svensk kompetensförsörjning. Det visar rapporten Inresande studenter på masterprogram vid svenska lärosäten.

Läs mer om freemover-studenter på uka.se

Kommer det en uppdaterad film om gymnasieskolan till hösten?

2024-04-18|0 Comments

Vi har fått en hel del frågor om vad som händer med Programväljarfilmen till hösten. Tyvärr är det så mycket ändringar när Gy25 träder i kraft att det inte går att göra en snabb och priseffektiv uppdatering av filmen. Den måste omarbetas i större utsträckning och detta kommer vi på Tremedia inte att hinna inför hösten.

Vi hoppas kunna göra en ny film i framtiden men när det blir är inte bestämt. När den kommer så måste man som kund beställa en helt ny film.

En helt ny utbildningsform för vuxna startar i hela landet

2024-04-18|0 Comments

För att stärka kompetensförsörjningen och möta företagens kompetensbehov har regeringen tagit initiativ till en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå. Utbildningsformen nationell yrkesutbildning har sin utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. Nu är det klart vilka utbildningar som blir först ut.

Läs mer om den nya yrkesutbildningsformen för vuxna på regeringen.se

Viktigt med tidiga insatser för att bryta könsbundna val

2024-04-18|0 Comments

Skolan har en viktig uppgift att motverka könsstereotypa föreställningar som säger att flickor är på ett visst sätt och pojkar på ett annat. Dessa könsnormer riskerar att begränsa hur eleverna kan vara, vad de intresserar sig för och så småningom studera och arbeta med.

På skolinspektionen.se kan du läsa mer om vad skolan kan göra för att bryta könsbundna val 

Läs rapporten som pdf  – Lärares arbete med att tidigt motverka könsbundna val

Avgörande för Sverige att regeringen lyckas med STEM

2024-04-18|0 Comments

Tillgång till rätt kompetens är avgörande för att Sverige ska kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft i en värld där teknisk kunskap blir all mer vital. Regeringen med samarbetspartier måste ställa sig bakom en kraftfull strategi som på riktigt gör skillnad, skriver 23 företrädare för näringslivet.

Läs hela artikeln på di.se

Många huvudmän brister i arbetet med likvärdig betygssättning

2024-04-17|0 Comments

Sverige har enligt flera studier inte nationellt likvärdiga betyg. Det är oroande och innebär risker eftersom betygen till exempel används vid urval till vidare studier. Skolinspektionen har i uppdrag att verka för en mer likvärdig bedömning och betygssättning, men saknar idag möjlighet att ingripa vid risk för alltför generösa betyg.

Läs mer om granskningen av likvärdiga betyg på skolinspektionen.se

Läs rapporten som pdf – Likvärdig bedömning och betygssättning

Svenskt näringsliv: Gymnasiepejl

2024-04-12|0 Comments

Gymnasieskolan ska rusta eleverna för framtiden. De ska kunna skaffa sig sitt första jobb eller komma in på den utbildning de väljer. Gymnasieskolan ska också lägga grunden för ett livslångt lärande och ett långt och framgångsrikt yrkesliv. Fler elever behöver klara gymnasiet bättre än vad de gör idag. Förändringar i både Sverige och i vår omvärld ställer ständigt nya krav. Detta kräver att vi har individer med rätt utbildning och kompetens för att möta och dra nytta av dessa förändringar.

I denna rapport presenterar vi statistik och data från Statistiska centralbyrån, Skolverket och Ungdomsbarometern. För att öka förståelsen för gymnasieskolan är det viktigt att förbättra kunskapen om eleverna som går där. Det inkluderar att förstå varför de gör sina programval, hur de ser på sin utbildning och vad de gör efter examen. Eleverna i gymnasieskolan har olika syften och mål med sina studier, och de olika programmen syftar till att utbilda för olika yrken och utbildningar.

Ladda ner rapporten som pdf: Gymnasiepejl – Sysselsättning och etablering på de nationella gymnasieprogrammen

Yrkes-SM 23-25 april 2024 Karlstad

2024-04-11|0 Comments

Yrkes-SM arrangeras mellan den 23 och 25 april 2024 på Tingvalla Sportcenter. På Yrkes-SM kan besökarna förutom att titta på yrkestävlingarna också själva prova på olika yrken och få information om yrken och utbildningar. Programledare är Ida och Malte Hallquist. Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla och det går gratis buss från Stora torget i Karlstad till Tingvalla Sportcenter.

På yrkessm.se finns all information om evenemanget

Rapport: 300 000 jobb i Sverige kan helt eller delvis ersättas av AI

2024-04-10|0 Comments

Sex procent av jobben i Sverige kommer helt eller delvis ersättas av generativ AI de kommande tio åren, enligt en ny rapport gjord på uppdrag av Google. En majoritet av yrkesgrupperna kommer att bli mer produktiva, vilket antas kunna ge ett BNP-tillskott på mer än 500 miljarder år 2034.

– Var och en behöver nog fundera på hur de kommer att påverkas och kan dra nytta av tekniken, säger AI-forskaren Magnus Lodefalk vid Örebro universitet.

Läs hela artikeln på dn.se

Etableringsjobb – ny anställningsform där staten betalar del av lön och man får plugga på arbetstid

2024-04-09|0 Comments

Nu ska det bli enklare för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Den nya anställningsformen som arbetsmarknadens parter tecknat kollektivavtal för kallas etableringsjobb. Under anställningen får arbetstagaren en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten.

På sverigesradio.se kan du lyssna på ett reportage om etableringsjobb

Ditt utbildningsval påverkar dina jobbmöjligheter

2024-04-09|0 Comments

Bristen på sjuksköterskeutbildade och vissa typer av lärare riskerar att fortsätta fram till 2040. Däremot väntas utbildningar inom humaniora vara fortsatt populära, vilket kan medföra ett överskott på utbildade. SCB har i en rapport tagit fram prognoser för 63 olika utbildningsgrupper fram till år 2040.

Prognosen för arbetsmarknaden fram till 2040 för vissa utbildningar hittar du på scb.se

AI skapar nya kompetensbehov – högskolorna behöver anpassa sitt utbildningsutbud

2024-04-05|0 Comments

Specialisterna inom AI behöver bli fler och lära sig nya saker för att driva utvecklingen framåt. För att AI ska kunna implementeras och tillämpas behövs ytterligare kompetenser. Fler behöver också utveckla en tvärdisciplinär förståelse och förståelse för de frågor som uppstår i skärningspunkten mellan teknik och samhälle och framför allt etik och juridik. Det visar rapporten Artificiell intelligens och högskolans utbildningsutbud.

Mer om AI och högskolornas utbildningsutbud hittar du på uka.se

Ladda ner rapporten som pdf – Artificiell intelligens och högskolans utbildningsutbud

Skolverket: Anmäl dig till höstens fortbildning för syv

2024-04-02|0 Comments

Hösten 2024 erbjuder Skolverket kompetensutveckling inom vägledning för olika skolformer. Kurserna har olika fokusområden och omfattning. Mer om kursinnehåll och anmälan hittar du via länkarna nedan.

Att arbeta med karriärvägledning inom sfi och svenska som andraspråk
Utveckla dina kunskaper i karriärplanering för elever som läser sfi och svenska som andraspråk för att underlätta deras väg in i arbetslivet. Kursen vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare eller lärare och arbetar inom komvux.

Tala om framtiden – om normer i vägledning och undervisning
Hur talar vi om framtiden med en större normmedvetenhet? Kursen erbjuder redskap för att utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund som annars riskerar att begränsa elevernas studie- och yrkesval och tankar om framtiden.

Kreativa metoder och verktyg för att underlätta övergångar
En kurs för dig som vill ha konkreta metoder och verktyg för att arbeta med elever som upplever olika svårigheter med att klara och fullfölja skolan. Kursen vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare.

PATH – vägledning för elever med funktionsnedsättning
En kurs för studie- och yrkesvägledare som vill lära sig nya färdigheter och metoder att framtidsplanera med elever som är i behov av förstärkt vägledning. PATH-modellen står för Planning Alternative Tomorrows with Hope.

Glad Påsk!

2024-03-28|0 Comments

Nu är påsklovet här för många och vi på Tremedia vill passa på och önskar er alla en riktigt Glad Påsk!

Tremedias kontor kommer att ha stängt under påskhelgen och vi åter på kontoret tisdagen den 2 april.

Trevlig helg!

Kommunerna behöver öka sina kunskaper om varför elever avbryter sfi

2024-03-28|0 Comments

Många sfi-elever avbryter sina studier utan godkänt betyg i någon av de kurser som ingår i utbildningen. Det visar statistik från Skolverket, som även konstaterar att kommunerna behöver bli bättre på att undersöka orsakerna till avbrotten.

Av elever som påbörjade sina studier 2018 hade 37 procent av eleverna inte fått godkänt betyg i någon kurs fram till 2022. Elever på studieväg 1, där många elever saknar tidigare studievana, är de som i lägst utsträckning genomför hela utbildningen.

På skolverket.se finns mer om kartläggningen av studieavbrott på sfi

Ladda ner rapporten som pdf – Studieavbrott och genomströmning i sfi

Webbinarier för högskolans vägledare 2024

2024-03-26|0 Comments

Webbinarium om Utbildning och arbetsmarknad – 25 april, kl. 09.00-09.45

UHR och Arbetsförmedlingen bjuder in till ett gemensamt pass och delar med sig av tips på hur studenter hittar information om yrken och arbetsmarknad kopplat till sin utbildning. Deltar gör Matti Ridenfeldt, kommunikatör på UHR, och Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Anmäl dig till webbinariet på uhr.se

Utredare ska göra en helhetsöversyn av socionomutbildningen

2024-03-26|0 Comments

I augusti 2023 tillsatte regeringen en utredning som ska se över examensmålen för socionomexamen i syfte att säkerställa att studenterna får kunskaper för att kunna motverka ungdomskriminalitet. Regeringen utvidgar nu uppdraget och ger utredaren i uppdrag att göra en helhetsöversyn av socionomutbildningen.

Läs mer om utredarens uppdrag på regeringen.se

Nyheter!

Intressekort

Intressekort innehåller fotografier som visar på olika intressen och hobbyer. Korten innehåller människor som utför en hobby samt symboler/verktyg eller annat som på ett tydligt sätt representerar intresset. Intressekort finns även som digital produkt.

Jag och mitt gymnasieval

De elever som just nu går i åk 7 och 8 kommer att börja gymnasiet utformat enligt GY25. Med PowerPoint-presentationen ”Jag och mitt gymnasieval” kan du introducera gymnasieskolan för dessa elever med uppdaterad information när det gäller namn på program med mera.

Pandis på jobbjakt

Boken vill få läsaren (målgrupp 5-11 år) att med nyfikenhet upptäcka yrken och jobb. Innehåller illustrationer i fyrfärg, kapitelfrågor för reflektion samt kostnadfri nedladdning av pedagogisk handledning.
Provläs kapitel 3 – Stölden i mörkret (9 Mb)

Programkort: Anpassad gymnasieskola 

Digital leverans som du kan skriva ut själv. Ladda ner idag!

Plugga vidare - PowerPoint-presentation

”Plugga vidare”
PowerPoint-presention

Affisch Särskild behörighet

Särskild behörighet 2023
Affisch med meritpoäng!

programvaljaren.se

Webbplats för eleverna!

Tremedia har två webbplatser:
1. För studie- och yrkesvägledare: tremedia.se
2. För eleverna: programvaljaren.se

Boken Välja karriärväg
Programväljarkollen

Programväljarkollen

Quiz för dig som ska söka till gymnasiet
Quiz (extern länk)

Håll dig uppdaterad!

Tremedias idé – ett material fritt från reklam

Tremedias idé är att på olika sätt publicera informationsmaterial inom utbildningsområdet. Vi vill främja en genusmedveten studie- och yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt samhälle. Tremedia vill erbjuda informationsmaterial som präglas av saklighet och är helt fritt från reklam. Vi vill på så sätt stärka och hjälpa landets vägledare i deras dagliga arbete samt bidra till att elever på ett mer överskådligt sätt kan orientera sig i utbildningsvärlden. Tremedia strävar också efter att stärka vägledarnas möjligheter att utvecklas professionellt.

Håll dig uppdaterad