Höstens produktbroschyr 2024

Aktuella nyheter om vägledning

Europass

2024-06-25|0 Comments

Genom EU-kommissionens initiativ Europass kan meriter och kvalifikationer beskrivas på samma sätt och värderas lika i hela EU. Det förenklar för arbetsgivare och studievägledare att tolka exempelvis betyg och arbetslivserfarenheter från andra EU-länder och gör det på så vis enklare för dig att söka jobb och utbildning i hela EU.

På uhr.se finns mer information om Europass

Yrkena där det är lättast att få jobb

2024-06-24|0 Comments

Vill du veta var i Sverige du har störst chans att få jobb inom ett visst yrke? Sök och jämför jobbmöjligheter per län i SVT:s tjänst.

Här kan du söka bland över 170 olika yrken i hela Sverige och se Arbetsförmedlingens bedömningar om hur stora arbetsmöjligheter det är i dag – och hur det förväntas se ut om fem år.

Läs mer och sök bland olika yrken på svt.se

Nu finns en webb för nationell yrkesutbildning

2024-06-24|0 Comments

Nu har myndigheten för yrkeshögskolan driftsatt en webbplats för nationell yrkesutbildning (NY) riktad till potentiella studerande, nyrkesutbildning.se.

På webbplatsen hittar besökaren både utbildningsutbud och information om utbildningsformen. Ansökan till utbildningarna sker hos utbildningsanordnaren.

– Syftet med att ha en egen webbplats för pilotverksamheten är att underlätta för potentiella studerande och studie- och yrkesvägledare att hitta information om utbildningarna och sedan vidare till anordnarna där man ansöker, säger kommunikationschef Jenny Sörby. Tidplanen har varit snäv och vi är glada att vi hann lansera webbplatsen innan hösten.

Läs mer om webben för nationell yrkesbildning på myh.se

Gå till webben för nationell yrkesutbildning – nyrkeutbildning.se

Forum Gy25

2024-06-14|0 Comments

Under hösten 2024 arrangerar Skolverket forum runt om i Sverige med syfte att skapa bra förutsättningar för dig som ska leda implementeringen av Gy25 på din gymnasieskola eller anpassade gymnasieskola.

Orter som Skolverket besöker i Norrland:

Östersund, 17 september
Sundsvall, 18 september
Umeå, 18 september
Luleå, 19 september
Kiruna, 25 september
Gävle, 2 oktober

Orter som Skolverket besöker i Götaland:

Skövde, 9 oktober
Jönköping, 9 oktober
Alvesta, 10 oktober
Vänersborg, 10 oktober
Kalmar, 22 oktober
Karlskrona, 23 oktober
Kristianstad, 24 oktober
Linköping, 24 oktober
Göteborg, 5 och 6 november
Halmstad, 7 november
Malmö, 12 och 13 november
Helsingborg, 14 november

Orter som Skolverket besöker i Svealand:

Borlänge, 1 oktober
Västerås, 2 oktober
Örebro, 3 oktober
Karlstad, 8 oktober
Katrineholm, 23 oktober
Stockholm, 4,5 och 11 november
Södertälje, 19 november
Uppsala, 28 november

Mer om program och anmälan på skolverket.se

Fortsatt svag arbetsmarknad men ljusning i sikte

2024-06-12|0 Comments

Arbetsmarknaden fortsätter att försvagas under 2024 för att gradvis återhämta sig under 2025. Den bedömningen gör Arbetsförmedlingen i arbetsmarknadsutsikterna våren 2024.

– Arbetsmarknaden återhämtar sig inte helt under prognosperioden som sträcker sig till 2025. Men i takt med att konjunkturen stärks väntas efterfrågan på arbetskraft öka och arbetslösheten minska, säger Eva Samakovlis, Arbetsförmedlingens analysdirektör.

Mer om utsikterna för arbetsmarknaden på arbetsformedlingen.se

Framgångsrikt projekt stärker ukrainares väg till svensk arbetsmarknad

2024-06-11|0 Comments

Projektet Fast Care of Folkbildningen har överträffat sina mål i att hjälpa ukrainska flyktingar in på svensk arbetsmarknad. Genom ett samarbete mellan 33 folkhögskolor och fyra studieförbund har 1 649 deltagare fått stöd att komma närmare anställning och utbildning.

Läs allt om projektet på folkbildningsradet.se

Dåliga jobbutsikter för 9 av Sveriges 30 vanligaste yrken

2024-06-05|0 Comments

9 av Sveriges 30 vanligaste yrken beräknas ha små möjligheter till arbete på fem års sikt. Yrkena omfattar bland annat butikssäljare, lagerpersonal och barnskötare, och sysselsätter i dag närmare 700 000 svenskar. Det visar en kartläggning genomförd av Manpower, baserad på statistik från Arbetsförmedlingen och SCB.

På via.tt.se finns mer om jobbmöjligheterna på 5 års sikt för olika yrken

Yrkesprogrammet ska anpassas för barnskötare

2024-05-31|0 Comments

Regeringen anser att barn- och fritidsutbildningarna är för osammanhängande och spretiga. Nu har de gett Skolverket i uppdrag att granska utbildningarna, både på gymnasiet och komvux.

– Barnskötare bidrar tillsammans med förskollärare dagligen till barns utveckling och lärande. För att de ska kunna utföra sin viktiga uppgift behöver vi se till att utbildningarna rustar blivande barnskötare på bästa möjliga sätt, säger skolminister Lotta Edholm i ett pressmeddelande.

Läs artikeln på vilarare.se

Gy25 för studie- och yrkesvägledare i komvux

2024-05-30|0 Comments

Du som studie- och yrkesvägledare på komvux behöver bland annat ha kunskap om:

 • Gy25 i stort
 • hur ämnena förändras
 • hur de individuella studieplanerna påverkas och kan behöva revideras
 • vilka övergångsregler som finns i skollag och förordningen om vuxenutbildningen
 • hur yrkespaketen påverkas
 • hur examensbevis med blandbetyg ser ut och utformas.

Mer om Gy25 för syv på komvux finns på skolverket.se

Gy25 för studie- och yrkesvägledare i grundskolan

2024-05-30|0 Comments

Du som studie- och yrkesvägledare i grundskolan behöver, förutom att ha kunskap om vilka olika program och inriktningar som erbjuds inom gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan, även ha kunskap om de förändringar som gjorts inför hösten 2025.

Begreppet kurs försvinner helt och ersätts av ämne och nivåer. Det gäller både för gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan.

Sammanfattning av förändringar i Gy25

 • Gy25 gäller från 1 juli 2025.
 • Begreppet kurs försvinner helt och ersätts av ämne och nivåer.
 • De nya ämnena är i många fall förändrade både till namn och innehåll då de har uppdaterats utifrån samhälls- och teknikutveckling.
 • Hantverksprogrammet upphör
 • Ett nytt program, frisör- och stylistprogrammet startar med inriktningarna barberare, frisör och stylist.
 • Utbildningar för florist, glasblåsare, finsnickare, guldsmed och textil blir nu riksrekryterande utbildningar med egna examensmål, i stället för som tidigare, en del av hantverksprogrammet.
 • Estetiska programmet får ytterligare en inriktning; modedesign.
 • Två av bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar, anläggningsfordon och mark och anläggning slås samman till den nya inriktningen mark och anläggning.
 • Två program i den anpassade gymnasieskolan byter namn.
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation som byter till programmet för fastighet och byggnation
 • Programmet för administration, handel och varuhantering byter namn till programmet för handel och service

Mer om Gy25 för grundskolans syv finns på skolverket.se

Gy25 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

2024-05-30|0 Comments

Du som studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan behöver, förutom att ha kunskap om vilka olika program och inriktningar som erbjuds inom gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan, även ha kunskap om de förändringar som gjorts inför hösten 2025.

Sammanfattning av förändringar i Gy25

 • Gy25 gäller från 1 juli 2025.
 • Begreppet kurs försvinner helt och ersätts av ämne och nivåer.
 • De nya ämnena är i många fall förändrade både till namn och innehåll då de har uppdaterats utifrån samhälls- och teknikutveckling.
 • Hantverksprogrammet upphör
 • Ett nytt program, frisör- och stylistprogrammet startar med inriktningarna barberare, frisör och stylist.
 • Utbildningar för florist, glasblåsare, finsnickare, guldsmed och textil blir nu riksrekryterande utbildningar med egna examensmål, i stället för som tidigare, en del av hantverksprogrammet.
 • Estetiska programmet får ytterligare en inriktning; modedesign.
 • Två av bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar, anläggningsfordon och mark och anläggning slås samman till den nya inriktningen mark och anläggning.
 • Två program i den anpassade gymnasieskolan byter namn.
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation som byter till programmet för fastighet och byggnation
 • Programmet för administration, handel och varuhantering byter namn till programmet för handel och service

Mer om Gy25 för syv i gymnasieskolan hittar du på skolverket.se

Hantverksprogrammet tas bort – Så ska Skolverket synliggöra hantverksyrkena

2024-05-28|0 Comments

Antalet gymnasieskolor som erbjuder hantverksprogrammet har minskat stort på tio år. Det vill skolverket ändra på.
– Vi tar bort hantverksprogrammet för att synliggöra fler yrken, säger Anette Levin på Skolverket.

Hantverksprogrammet tas bort
Från och med hösten 2025 tas hantverksprogrammet bort. Istället införs ett frisör- och stylistprogram. Inriktningen textil design flyttas till estetiska programmet medan finsnickeri, florist och övriga hantverk blir riksrekryterande utbildningar som skolorna får ansöka om.

Läs mer på svt.se och se intervju (1 minut) med Anette Levin på Skolverket

“Det är viktigt att det finns vuxna som har tid att se eleverna”

2024-05-27|0 Comments

För vissa högstadieelever är det en kamp att ta sig till skolan. I projektet Ung kraft vänder elevcoacher den trenden. Genom stöd, tid och samtal har de fått närvaron och motivationen att öka och betygen att höjas.

Som många andra svenska kommuner brottas Borlänge, Säter och Gagnef med hög skolfrånvaro bland vissa elever. Därför satsade Falun Borlänge-regionen på att införa något helt nytt, i projektet Ung kraft som finansieras av Europeiska socialfonden.

På esf.se finns mer läsning om projektet Ung kraft

Nya prognoser och bedömningar för yrken

2024-05-24|0 Comments

Arbetsförmedlingens nya yrkesbarometer visar nulägesbedömningar och prognoser över efterfrågan på arbetskraft, både på nationell och regional nivå.

I den nya yrkesbarometern redovisas en rad olika yrken där det bedöms finnas stora möjligheter till arbete, exempelvis inom hälso- och sjukvård, transport och data/it.

Allt om yrkesbarometern finns på arbetsformedlingen.se

Fler nya YH-kurser än någonsin tidigare

2024-05-24|0 Comments

Yrkeshögskolans kursutbud fortsätter att växa. Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan 451 nya YH-kurser. Det innebär att det i år finns plats för fler än 22 000 studerande som vill utveckla sin kompetens inom områden som till exempel IT-säkerhet, vätgas, välfärdsteknik, digitalisering, cirkulär ekonomi, hållbarhet och AI.

Mer om alla nya YH-kurser finns på myh.se

Utlandserfarenhet inom yrkesutbildning ger värdefulla kunskaper och erfarenheter

2024-05-22|0 Comments

Unga och vuxna som får möjlighet att göra en del av sin yrkesutbildning på en arbetsplats i ett annat land utvecklar sina yrkeskunskaper och förmågan att ta ansvar, planera och lösa problem. Även studiemotivationen och anställningsbarheten stärks.

På uhr.se finns mer om betydelsen av APL och LIA utomlands

Ladda ner rapporten som pdf – Betydelse av utlandserfarenhet inom yrkesutbildning

Nyheter!

Intressekort

Intressekort innehåller fotografier som visar på olika intressen och hobbyer. Korten innehåller människor som utför en hobby samt symboler/verktyg eller annat som på ett tydligt sätt representerar intresset. Intressekort finns även som digital produkt.

Jag och mitt gymnasieval

De elever som just nu går i åk 7 och 8 kommer att börja gymnasiet utformat enligt GY25. Med PowerPoint-presentationen ”Jag och mitt gymnasieval” kan du introducera gymnasieskolan för dessa elever med uppdaterad information när det gäller namn på program med mera.

Pandis på jobbjakt

Boken vill få läsaren (målgrupp 5-11 år) att med nyfikenhet upptäcka yrken och jobb. Innehåller illustrationer i fyrfärg, kapitelfrågor för reflektion samt kostnadfri nedladdning av pedagogisk handledning.
Provläs kapitel 3 – Stölden i mörkret (9 Mb)

Programkort: Anpassad gymnasieskola 

Digital leverans som du kan skriva ut själv. Ladda ner idag!

Plugga vidare - PowerPoint-presentation

”Plugga vidare”
PowerPoint-presention

Affisch Särskild behörighet

Särskild behörighet 2023
Affisch med meritpoäng!

programvaljaren.se

Webbplats för eleverna!

Tremedia har två webbplatser:
1. För studie- och yrkesvägledare: tremedia.se
2. För eleverna: programvaljaren.se

Programväljarkollen

Programväljarkollen

Quiz för dig som ska söka till gymnasiet
Quiz (extern länk)

Håll dig uppdaterad!

Tremedias idé – ett material fritt från reklam

Tremedias idé är att på olika sätt publicera informationsmaterial inom utbildningsområdet. Vi vill främja en genusmedveten studie- och yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt samhälle. Tremedia vill erbjuda informationsmaterial som präglas av saklighet och är helt fritt från reklam. Vi vill på så sätt stärka och hjälpa landets vägledare i deras dagliga arbete samt bidra till att elever på ett mer överskådligt sätt kan orientera sig i utbildningsvärlden. Tremedia strävar också efter att stärka vägledarnas möjligheter att utvecklas professionellt.

Håll dig uppdaterad