FILMEN – Choice & Brainy möter framtiden

Det ursprungliga priset var: 2 195.00 kr.Det nuvarande priset är: 995.00 kr.

Moms visas i kassan innan du lägger din beställning.

Filmen är en uppläsning med animationer baserad på boken Choice & Brainy möter framtiden. Tillsammans med filmen levereras en PowerPoint-presentation som innehåller elevuppdrag och en digital pedagoghandledning med teorianknytning till varje kapitel.

 

Det nya konceptet innehåller film, PowerPoint-bilder med elevuppdrag och en digital pedagoghandledning med teorianknytning till varje kapitel.

Ovan ser du kapitel 1 som smakprov och du kan läsa mer längre ner på sidan.

Längd: 10 minuter per kapitel x 8 kapitel = cirka 80 minuter
Format: Streamad version med digital leverans
Tal: Svenska

Leverans digitalt genom nedladdningskod.

Artikelnr: 0066 Kategorier: ,

Beskrivning

8 kapitel = 8 filmer

Arbetet med Choice & Brainy kom först ut i bokform och efter positiv respons från alla som arbetat med boken tillsammans med sina eleverna kommer nu konceptet ut som film. Filmen om Choice & Brainy innehåller åtta kapitel där fantasifiguren Brainy ger tjejen Choice olika uppdrag som alla syftar till att utforska och öka medvetenhet och valkompetens. Efter varje kapitelfilm finns ett antal uppdrag som eleverna kan arbeta med och dessa presenteras på PowerPoint-bilder som kan visas i klassen.

Hur beställer jag konceptet?

Du beställer det digitala konceptet Choice & Brainy möter framtiden i Tremedias webbshop. Vid beställning anger du din e-postadress och det är till denna adressen som länkarna för nedladdning kommer till. Detta gör att du kan ladda ner så fort du beställt och fakturan kommer i efterhand.

Handledning och uppdragsbilder som PDF-bilder

Handledningen kan du ladda ner som pdf-fil till din egen dator och skriva ut om du vill. Detsamma gäller elevuppdragsbilderna. Dessa filer tar ingen nämnvärd plats och det är ingen fara att ladda ner dem till din egen dator.

Kontakta gärna IT-ansvarig på skolan

Med dessa inloggningsuppgifter kan du sedan ladda ner kapitelfilm för kapitelfilm. Du måste alltså ladda ner 8 filer för att få med alla 8 kapitel i boken. Utöver detta finns en fil med samtliga kapitels uppdrag samt den pedagoghandledning som följer med konceptet.

Filerna är komprimerade som zip-filer och du packar enklast upp dem genom att dubbelklicka och föra över dem till ett ställe på datorn där du vill ha dem.

OBS! Filmernas filer har väldigt stor storlek så om du är osäker på om du får plats med dem i din dator rekommenderar vi att du kontaktar IT-ansvarig på din skola. Filmerna kan med fördel sparas på skolans nätverk, då slipper du ha de stora filerna i din dator då de tar stort utrymme.

Choice & Brainy möter framtiden finns även i bokform.

Kapitel 1: Kom vi letar jobb!

Choice antecknar i bok, en person svettas när joggar

 

Här får vi för första gången träffa tjejen Choice som möter den lilla störiga och underbara insekts­gaffeln Brainy. Choice får sitt första roliga och kluriga uppdrag av Brainy och måste klara varje uppdrag för att få ett nytt.

Syfte

Syftet är att eleverna ska få kunskap och insikt i att det finns många olika jobb. Eleverna ska upptäcka att klasskompisarna känner till andra jobb eftersom deras föräldrar, grannar och personer de känner jobbar med andra saker. Begreppet sociogeografisk plats är centralt i detta kapitel. Det innebär att man känner till det man känner till beroende på vilken omgivning man lever i.

Teorianknytning

Kapitel 1 baseras på karriärutvecklingsteorin Careership (Hodkinson & Sparkes). Begreppen habitus, kapital och möjlighetshorisont (Bourdieu) är centrala då Brainy berättar för Choice att hon känner till de jobb hon känner till beroende på var hon befinner sig, framför allt geografiskt. Vi känner till olika jobb beroende på var i världen vi bor (Sociogeografisk plats).
Genom att prata med andra och lyssna på deras erfarenheter så lär man sig mer om omvärlden, detta är ett exempel på det sociala kapitalet. Ju mer socialt kapital man har desto större chanser har man. Brainy vill att Choice och läsaren förstår att om man håller ögonen öppna och tar hjälp av andra så upptäcker man jobb man aldrig tidigare sett.

Kapitel 2: Testa nya saker

Choices och Brainys händer mötsNu fortsätter Choice resa med nästa uppdrag som Brainy ger henne. Denna gången handlar det om att våga testa nya saker och gå utanför sin trygghetszoon för att upptäcka nya saker och bli medveten om det finns sådant som vi ännu inte vet om.

Syfte

Ofta gör vi människor som vi alltid har gjort. Vi ​har fasta rutiner, vanor och mönster. Syftet med detta kapitel är att förstå att om vi bland bryter våra mönster och testar något nytt lär vi känna nya sidor hos oss själva, men också att vi upptäcker och lär oss mer om omvärlden. Mod och nyfikenhet är oftast något bra.

Teorianknytning

Detta kapitel inspireras av karriärutvecklingsteorin Happenstance Learning Theory (Mitchell & Krumboltz). Brainy uppmanar Choice att testa nya saker för att upptäcka nya saker om sig själv och sin omvärld. Teorin förklarar att om man agerar på ett annat sätt än man brukar så ökar man sina möjligheter. Detta kapitel vill betona vikten av att titta framåt, att agera eftersom oändliga möjligheter finns i framtiden. Om man nöjer sig med det man redan känner till begränsar man sina möjligheter.

Kapitel 3: Din superkraft

Choice står mellan två bilar och håller upp handenI detta kapitel är det dags för Choice och eleverna att upptäcka en superkraft. Vilken superkraft skulle de vilja ha? Hur skulle man kunna ha nytta av den i ett jobb?

Syfte

Som Brainy säger så kommer Choice (och eleverna framför dig) i snitt byta jobb sju gånger och fem av de jobben finns inte idag. Syftet med detta kapitel är att eleverna ska förstå att arbetsmarknaden ständigt förändras. Eleverna ska börja reflektera kring egenskaper, att olika jobb har varierande krav på vad man kan/ska vara bra på.

Teorianknytning

Detta kapitel handlar om den ständigt föränderliga arbetsmarknaden och om värderingar. Karriärutvecklingsteorin Positive Uncertainty (Gelatt & Gelatt) är central. Teorin konstaterar att allt är osäkert vilket betyder att allt kan hända, det är positivt. Detta kopplas här till arbetsmarknaden och teorin säger att om man agerar nyfiket, flexibelt, optimistiskt och tar risker ökas sannolikheten att oväntade och oplanerade möjligheter kan dyka upp och då kan man dra nytta av dem. Teorin pratar om tre möjliga framtida scenarion; det troliga, det önskvärda och det tänkbara. Vanligtvis brukar man bara ta hänsyn till de två första men superkrafterna finns i den tänkbara framtiden vilket öppnar nya perspektiv.

Kapitel 4: Varför?

Choice frågar "Varför är VARFÖR världens bästa fråga?"Som Brainy säger är skolan en lång förfest till livet och då är det viktigt att förstå varför man gör det man gör i skolan. Om man förstår varför kan saker bli mer meningsfulla och roliga. Berätta för eleverna att alla människor växer och blir bättre av att få höra positiva ord om sig själva. Fortsätt med det och peppa eleverna till att berätta för varandra när någon gör något bra, oväntat eller härligt!

Syfte

Syftet är kopplat till de allmänna råden; att utveckla en förståelse för hur kunskaper i de olika skolämnena kan ha betydelse i arbetslivet. Samt att förstå meningen med att ställa frågan ”Varför?”.

Teorianknytning

Detta kapitel handlar om kopplingen mellan styrdokumenten och verkligheten, specifikt elevernas framtid och studie- och yrkesvägledning i bred bemärkelse (hela skolans ansvar). Genom att börja tänka på sig själv och sin framtid tidigt kan nutiden bli mer begriplig men framförallt göra att skolan blir begriplig. Därför är varför världens bästa fråga, som Brainy säger. Karriärutvecklingsteorin Theory of Vocational Development (Regnbågsteorin, Super) presenterar olika utvecklingsstadier i människans liv. Choice befinner sig i uppväxt/utforskandestadiet där hon vill få livet förståeligt. Ett bra sätt för att få det är att ställa frågan varför, som Brainy uppmuntrar henne till att göra.

Kapitel 5: Vad gör du om 20 år?

Brainy sitter på golvet med en spåkulaBerätta att Sverige är ett av de länderna i världen som har flest kvinnor i arbetslivet. Vi har också en arbetsmarknad som är mest tydligt uppdelad mellan män och kvinnor i olika jobb.
Fråga eleverna varför det tror det är så?

Berätta att Sverige är ett välfärdssamhälle och jobb inom vård- och barnomsorg var tidigare obetalda jobb som kvinnan skötte i hemmet. Men i takt med att välfärdssamhället byggdes upp så blev dessa sysslor betalda jobb för kvinnan. Berätta också att nu när eleverna känner till att det ser ut som det gör och varför så har de faktiskt chansen att själva välja bland ALLA jobb och ALLA gymnasieprogram sen när det är dags för det. För om man inte är medveten kan man inte heller påverka, men nu kan de det! Hurra vad bra!

Syfte

Syftet är att börja fundera på framtiden och fantisera om var man själv befinner sig om 20 år. Att förstå att arbetsmarknaden i nuläget är könsuppdelad men att vi själva kan påverka vad vi vill jobba med och att vi har möjligheten att välja bland alla jobb!

Teorianknytning

Kapitlet baseras på karriärutvecklingsteorin The Theory of Circumscription and Compromise (Linda Gottfredson). Choice reflekterar över hur hon tänker. Brainy får henne att inse att hon inte ser och vet allt utan att hon är begränsad av kön, klass och sina tankar om sig själv och sin egen förmåga. Ett centralt begrepp i kapitlet är det Existentialistiska Axiomet (Watzlawick) som innebär att om du blir medveten om de normer som begränsar dig så kan du agera mer fritt. Exempelvis när Choice inser att hon väljer bort hälften av alla jobb för att hon är tjej, kan hon välja bland alla jobb.

Kapitel 6: Alla dessa val

Choice står framför en spegel med texten "Hur många val gör du varje dag?"Eftersom vi nu är mer medvetna om att vi påverkas av olika saker som vänner och andra människor i vår omgivning, sociala medier, nyheter och förebilder o.s.v. så kan vi också medvetet välja utifrån oss själva, vad vi själva vill och önskar. Ibland kan det vara svårt att veta vad man vill. Att påverkas behöver inte vara något negativt men att lära känna sig själv och hur man själv vill ha det för att trivas är alltid något positivt! Vi är nu också mer medvetna om våra fördomar vilket gör att vi är mer öppna inför nya människor och nya möjligheter.

Syfte

Syftet är att bli uppmärksammad på att vi alla gör många val varje dag, medvetna och omedvetna samt att förstå att vi påverkas av annat och andra i allt vi gör. Därför är det bra att börja fundera på vem man är och bli stärkt i det. Att bli medveten om fördomar. Att vi alla har fördomar men inte bör döma någon för att de ser ut eller är på ett visst sätt. Alla är olika!

Teorianknytning

I detta kapitel blir Choice medveten om hur många val hon gör varje dag. De medvetna valen kopplas till karriärutvecklingsteorin Cognitive Information Process (CIP, Sampson m.fl) som beskriver hur man väljer (valkompetens). De omedvetna valen kopplas till karriärutvecklingsteorin Kaosteorin (Bright & Prior) där begreppet Attractor är centralt som beskriver olika beteendemönster hos människor. Det handlar om vanor och teorin handlar bland annat om Pointattractor som innebär att man alltid gör samma sak i en valsituation (omedvetna val). Ett sådan agerande är inte gynnsamt i en värld som är föränderlig. Kapitlet influeras också av Parsons grundläggande vägledningsteori som innebär förhållandet mellan kunskap om sig själv och kunskap om omvärlden och ett sunt resonerande med en annan person om detta.

Kapitel 7: Hisspitch

Choice och Brainy möter en person i rullstol i hissenNu har eleverna hört att det är bra att klara av gymnasiet, att få betyg och en utbildning. Upprepa för eleverna det Brainy säger: att vissa lär sig snabbt och vissa behöver mer tid på sig. Men alla kan! Och det finns hur många olika vägar som helst!

Det är en bra grej att kunna prata om sig själv, kunna presentera sig och veta vad man är bra på och vad man tycker är viktigt. Beröm eleverna hur grymma de varit som skrivit sina alldeles egna hisspitchar!

Syfte

Syftet är att eleverna ska ha hört och förhoppningsvis kommer ihåg att det finns massor med möjligheter att plugga som vuxen eller att börja jobba direkt efter gymnasiet, och att det oftast är gratis med utbildning i Sverige. Syftet med hisspitchen är att eleverna ska bli stärkta i sig själva och fundera på vilka de är och vad som kännetecknar dem och vara stolta över det.

Teorianknytning

Karriärutvecklingsteorin Social Cognitive Career Theory (SCCT, Lent m.fl) och framförallt begreppet self- efficacy (upplevd självförmåga) är centralt. Den upplevda självförmågan bygger på de lärandeerfarenheter man har gjort i livet. Hisspitchen syftar till att beskriva den egna positiva uppfattningen av sig själv. Teorin menar att självbilden påverkas av hur andra upplever ens beteende och prestation. En positiv självuppfattning leder ofta till ett ökat intresse och en högre kompetens inom området. Brainy pratar om att Choice ska kämpa och klara av gymnasiet senare i livet. Det vetenskapliga stödet för detta är begreppet Grit (Duckworth) som bland annat innebär att ihärdighet besegrar talang.

Kapitel 8: Vi ses!

Brainy pussar Choice i pannanNi har redan gjort er egen sammanfattning genom att göra bokens sista uppdrag. Uppmana eleverna till att fortsätta tänka i Brainy-tankar. Fortsätta leta efter nya jobb, ställa varför-frågor, fortsätta testa nya saker, fortsätta göra och säga schyssta saker till andra, fortsätta tänka på nya sätt, vara kreativa och nyfikna, fortsätta göra ”fel” och lära sig massor av det, fortsätta träna och kämpa och ​fortsätt vara den de är!

Syfte

Syftet med sista kapitlet är att sammanfatta hela boken, att förstå budskapet i det stora hela och fundera på vad man själv tar med sig från arbetet med Choice och Brainy.

Teorianknytning

Sista kapitlet knyter ihop konceptet och inspireras av Systemteorin (Patton & McMahon) som på ett tydligt sätt illustrerar relationen mellan allt som påverkar individen i livet. I teorin diskuteras slumpfaktorer och ofta relateras dessa till omvärldshändelser. En slumpfaktor är vem man möter i livet och dessa människor kan ha stor betydelse för en. Denna person kan exempelvis vara en klasslärare eller en vägledare. I boken möter Choice Brainy.

Handledning

Handledningen består av 24 sidor A4 och den är utformad för att på bästa sätt vara ett stöd för läraren/pedagogen som håller i arbetet i klassen. Vår förhoppning är att även en studie- och yrkesvägledare kan vara delaktig i arbetet och bidra med sin kompetens. Detta tror vi skulle vara ett ovärderligt stöd för läraren/handledaren och bidra till att ge arbetet en ytterligare fördjupning.

Handledningen förklarar uppdragen mer ingående. Här finns även en mängd andra uppdrag som handledaren kan välja att dela ut beroende på intresse, hur det passar undervisningen och klassen.

Handledningen innehåller:

 • Förankring i läroplanen samt författarens kommentarer till hur boken bidrar till att uppnå målen (en sida)
 • Förankring i Skolverkets allmänna råd, Arbete med Studie- och yrkesvägledning (2013, s.25) (en sida)
 • Teorianknytning kapitel för kapitel (två sidor)
 • Varje kapitel har en egen del i denna pedagogiska handledning. (en till tre sidor per kapitel)

Varje del innehåller:

 • Syfte
 • Förslag på lektionsplanering
 • Diskussionsfrågor
 • Förslag på kreativ övning
 • Hemuppgifter
 • Diskussionsfrågor efter hemuppgiften
 • Sammanfattning

Samtliga elevuppdrag finns även med i boken.

Handledning (PDF – 3,04 MB)

Uppdragsbilder

Till filmen finns en presentation som innehåller alla kapitels uppdrag. Varje kapitels uppdrag presenteras på en bild.

Filen levereras som PDF-fil som levereras tillsammans med kapitelfilmerna.

Uppdragsbilder (PDF – 7,72 MB)

Teorianknytning

Varje kapitel bygger på olika vägledningsmodeller och i den medföljande handledningen finns teorianknytning och syfte med kapitlet utförligt beskrivet. Här finns bekrivningar på lektionsupplägg och förslag på lektionsupplägg, kreativa övningar, disskussionsfrågor och exempel på lämpliga hemuppgifter.

I handledningen finns hela teorianknytningen.

Teorianknytning

Karriärutvecklingsteorierna försöker förklara samma sak; hur människor agerar i livet. De har olika utgångspunkter och ibland överlappar de varandra. Här följer de mest relevanta förklaringsteorierna för varje kapitel.

Kapitel 1: Kom vi letar jobb!
Bokens första kapitel baseras på karriärutvecklingsteorin Careership (Hodkinson & Sparkes). Begreppen habitus, kapital och möjlighetshorisont (Bourdieu) är centrala då Brainy berättar för Choice att hon känner till de jobb hon känner till beroende på var hon befinner sig, framför allt geografiskt. Vi känner till olika jobb beroende på var i världen vi bor (Sociogeografisk plats).
Genom att prata med andra och lyssna på deras erfarenheter så lär man sig mer om omvärlden, detta är ett exempel på det sociala kapitalet. Ju mer socialt kapital man har desto större chanser har man. Brainy vill att Choice och läsaren förstår att om man håller ögonen öppna och tar hjälp av andra så upptäcker man jobb man aldrig tidigare sett.

Kapitel 2: Testa nya saker
Detta kapitel inspireras av karriärutvecklingsteorin Happenstance Learning Theory (Mitchell & Krumboltz). Brainy uppmanar Choice att testa nya saker för att upptäcka nya saker om sig själv och sin omvärld. Teorin förklarar att om man agerar på ett annat sätt än man brukar så ökar man sina möjligheter. Vidare vill jag i detta kapitel betona vikten av att titta framåt, att agera eftersom oändliga möjligheter finns i framtiden. Om man nöjer sig med det man redan känner till begränsar man sina möjligheter.

Kapitel 3: Din superkraft
Detta kapitel handlar om den ständigt föränderliga arbetsmarknaden och om värderingar. Karriärutvecklingsteorin Positive Uncertainty (Gelatt & Gelatt) är central. Teorin konstaterar att allt är osäkert vilket betyder att allt kan hända, det är positivt. Detta kopplas här till arbetsmarknaden och teorin säger att om man agerar nyfiket, flexibelt, optimistiskt och tar risker ökas sannolikheten att oväntade och oplanerade möjligheter kan dyka upp och då kan man dra nytta av dem. Teorin pratar om tre möjliga framtida scenarion; det troliga, det önskvärda och det tänkbara. Vanligtvis brukar man bara ta hänsyn till de två första men superkrafterna finns i den tänkbara framtiden vilket öppnar nya perspektiv.

Kapitel 4: Varför?
Detta kapitel handlar om kopplingen mellan styrdokumenten och verkligheten, specifikt elevernas framtid och studie- och yrkesvägledning i bred bemärkelse (hela skolans ansvar). Genom att börja tänka på sig själv och sin framtid tidigt kan nutiden bli mer begriplig men framförallt göra att skolan blir begriplig. Därför är varför världens bästa fråga, som Brainy säger. Karriärutvecklingsteorin Theory of Vocational Development (Regnbågsteorin, Super) presenterar olika utvecklingsstadier i människans liv. Choice befinner sig i uppväxt/utforskandestadiet där hon vill få livet förståeligt. Ett bra sätt för att få det är att ställa frågan varför, som Brainy uppmuntrar henne till att göra.

Kapitel 5: Vad gör du om 20 år?
Kapitlet baseras på karriärutvecklingsteorin The Theory of Circumscription and Compromise (Linda Gottfredson). Choice reflekterar över hur hon tänker. Brainy får henne att inse att hon inte ser och vet allt utan att hon är begränsad av kön, klass och sina tankar om sig själv och sin egen förmåga. Ett centralt begrepp i kapitlet är det Existentialistiska Axiomet (Watzlawick) som innebär att om du blir medveten om de normer som begränsar dig så kan du agera mer fritt. Exempelvis när Choice inser att hon väljer bort hälften av alla jobb för att hon är tjej, kan hon välja bland alla jobb.

Kapitel 6: Alla dessa val
I detta kapitel blir Choice medveten om hur många val hon gör varje dag. De medvetna valen kopplas till karriärutvecklingsteorin Cognitive Information Process (CIP, Sampson m.fl) som beskriver hur man väljer (valkompetens). De omedvetna valen kopplas till karriärutvecklingsteorin Kaosteorin (Bright & Prior) där begreppet Attractor är centralt som beskriver olika beteendemönster hos människor. Det handlar om vanor och teorin handlar bland annat om Pointattractor som innebär att man alltid gör samma sak i en valsituation (omedvetna val). Ett sådan agerande är inte gynnsamt i en värld som är föränderlig. Kapitlet influeras också av Parsons grundläggande vägledningsteori som innebär förhållandet mellan kunskap om sig själv och kunskap om omvärlden och ett sunt resonerande med en annan person om detta.

Kapitel 7: Hisspitch
Karriärutvecklingsteorin Social Cognitive Career Theory (SCCT, Lent m.fl) och framförallt begreppet self- efficacy (upplevd självförmåga) är centralt. Den upplevda självförmågan bygger på de lärandeerfarenheter man har gjort i livet. Hisspitchen syftar till att beskriva den egna positiva uppfattningen av sig själv. Teorin menar att självbilden påverkas av hur andra upplever ens beteende och prestation. En positiv självuppfattning leder ofta till ett ökat intresse och en högre kompetens inom området. Brainy pratar om att Choice ska kämpa och klara av gymnasiet senare i livet. Det vetenskapliga stödet för detta är begreppet Grit (Duckworth) som bland annat innebär att ihärdighet besegrar talang.

Kapitel 8: Vi ses!
Sista kapitlet knyter ihop boken och inspireras av Systemteorin (Patton & McMahon) som på ett tydligt sätt illustrerar relationen mellan allt som påverkar individen i livet. I teorin diskuteras slumpfaktorer och ofta relateras dessa till omvärldshändelser. En slumpfaktor är vem man möter i livet och dessa människor kan ha stor betydelse för en. Denna person kan exempelvis vara en klasslärare eller en vägledare. I boken möter Choice Brainy.

Förankring i läroplan och Skolverkets allmänna råd

Filmen och konceptet är förankrat i Skolverkets allmänna råd samt i läroplanen.

I handledningen finns hela förankringsförklaringen.

Förankring i läroplanen Lgr11, reviderad 2016 (s. 14,17)

Skolans mål är att varje elev kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
Brainy uppmärksammar Choice på vad det är som påverkar henne i vardagen. Choice upptäcker då att hon gör många val utan att vara medveten om det. För att kunna göra ett väl underbyggt val måste man vara medveten om vem man själv är och vad som påverkar en. Brainy tycker det är viktigt att börja fundera på detta tidigt i livet, därför söker Brainy upp Choice och öppnar hennes ögon för framtiden.

Skolans mål är att varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.
Brainy lär Choice att se vad hon har att välja mellan men även se det som hon har valt bort. I det bortvalda kan de framtida möjligheterna finnas; bara man blir medveten om dem.

Skolans mål är att varje elev har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv.
Choice får i uppdrag att leta jobb, hon öppnar då ögonen och ser jobb hon aldrig tänkt på. Hon förstår också att alla inte har möjlighet att se samma jobb, eftersom man lever på olika platser och under olika förutsättningar.

Skolans mål är att varje elev har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.
Brainy visar Choice på de många möjligheter till utbildning som faktiskt finns. Att veta vad som finns men också att veta vad som krävs för att bli antagen är lika viktigt.

Alla som arbetar i skolan skall verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter som kan berika den lärande miljön.
Ett av bokens syften är att introducera unga till arbetslivet.

Alla som arbetar i skolan skall bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social- eller kulturell bakgrund.
Boken vänder sig till all personal i skolan som på olika sätt kan bidra till att stödja ett friare studie- och yrkesval. Brainy berättar för Choice att hon påverkas av kön, social och kulturell bakgrund när hon väljer utbildning och jobb. Choice blir även medveten om att hon redan valt bort mer än hälften av alla jobb pga. sitt kön, klass och kulturell bakgrund. Detta ger Choice möjligheten att välja bland alla utbildningar och jobb eftersom hon då förstår att hon kan göra ett mer medvetet val.

Läraren skall bidra med underlag för varje elevs fortsatta utbildning och medverka till att utöka kontakten med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.
Boken utmanar eleverna att fundera på egenskaper kopplat till olika jobb. Boken bidrar till att eleverna får en ökad förståelse för hur skolan är kopplad till det omgivande samhället.

Förankring i Skolverkets allmänna råd
Arbete med Studie- och yrkesvägledning (2013, s.25)

Läraren bör i undervisningen:

Ge eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett underlag för deras framtida studie- och yrkesval.

Choice får i uppdrag att ta reda på varför man läser matematik i skolan. Genom att fundera på och komma till insikt i varför matte finns med som ämne i skolan blir både hon och hennes klasskompisar mer medvetna och motivationen har möjlighet att öka.

Utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund som annars kan begränsa elevernas framtida studie- och yrkesval, samt ge eleverna möjlighet att utveckla allsidiga kunskaper om hur arbetslivet fungerar

Brainy utmanar Choice och hennes tankesätt. Utan nya tankar kan man inte agera på nya sätt. Choice får uppleva traditionella föreställningar om hur arbetslivet fungerar. Genom att arbeta med boken och uppdragen väcks frågor om den ständigt föränderliga arbetsmarknaden och den egna framtida arbetsmarknaden.

Lärare och studie- och yrkesvägledare bör:

Ge eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att genomföra sina val av studier och jobb.
Att börja väcka dessa tankar redan innan högstadietiden ger eleven möjlighet att göra friare och väl underbyggda val.

Du gillar kanske också…

Till toppen