Programväljaren

135.00 kr

Pris exkl. moms och frakt (moms och frakt visas i kassan innan du lägger din beställning)


1 ex. – 135 kr/st
2–9 ex. – 110 kr/st
10–49 ex. – 72 kr/st
50–199 ex. – 61 kr/st
200–799 ex. – 50 kr/st
800 ex. –> 42 kr/st

Rabatten dras av i nästa steg, i beställningskorgen.

Format: A4
ISBN: 978-91-984540-3-1
Antal sidor: 92

Leverans vecka 34. Därefter leverans inom en vecka.

Beskrivning

Detta är den nationella upplagan av Programväljaren som gäller för läsåret 2020/2021 och kommer ut hösten 2019. 

Programväljaren vill på ett objektivt, sakligt och lättillgängligt sätt informera om gymnasieskolan. Katalogen används av studie- och yrkesvägledare i arbetet med att informera elever och föräldrar om gymnasieskolan och alla dess program. Programväljaren kan ses som ett läromedel och i katalogen finns ingen reklam eller annan marknadsföring.

Unikt bildarkiv

På Tremedia anlitar vi en egen fotograf och har byggt upp ett unikt bildarkiv som på ett tydligt sätt illustrerar verksamhet både från skolan och eventuella framtida arbetsplatser. Bilderna i kombination med Programväljarens texter om de olika gymnasieprogrammen ger en tydlig beskrivning av de olika utbildningarna.

Genusmedveten studievägledning

Programväljaren vill främja en genusmedveten studie- och yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt arbetsliv. Genom att visa personer i icke könsstereotypa yrkesroller vill Programväljaren utmana såväl den sökande som vägledarens föreställningar om arbete och utbildning med utgångspunkt i hur dessa styrs av såväl genus som ursprung. Texterna är skrivna med ett rakt och enkelt språk som är lätt att förstå.

Mer information

Vikt 0.36 kg

Allmänna sidor

Programväljarens allmänna sidor tar upp det som är viktigt för alla att veta. Vi koncentrerar oss på de viktigaste och mest centrala begreppen som program, inriktningar, lärlingsutbildning, gymnasiepoäng, ämnen, kurser, antagning och behörighet till gymnasieskolan. Vi visar också på hur valet av program och kurser kan påverka möjligheterna till fortsatta studier.

Programöversikt
Programöversikten är ett uppslag på två sidor som varit mycket uppskattat och legat till grund för många samtal och diskussioner. Här presenteras kort­fattat huvudinnehållet i samtliga nationella program. Även i år kan du beställa Programöversikten som en affisch.

Riksrekryterande utbildningar
Kapitlet om programmen avslutas med information om riksrekryterande utbildningar, IB, spetsutbildningar och andra utbildningar som eleverna kan söka oavsett var de bor.

Slutkapitel
I slutet av Programväljaren finns information om möjlig­heterna till fortsatta studier efter gymnasieskolan.

Programsidor

Sidan 1 presenterar programmen översiktligt och visar vilka inriktningar som finns.

Här finns även rubrikerna ”För dig som…” och ”Du lär dig…”

Sidan 2 beskriver det som är gemensamt för alla och hur det är att vara elev på programmet.
Här finns också en Tänk på!-spalt direkt riktad till eleverna.

Sidan 3 ger en utförlig beskrivning av programmets inriktningar och de möjligheter som finns inom programfördjupningen – vilka yrken, yrkesområden eller studier som programmet kan leda till.

Sidan 4 innehåller information om möjligheterna efter gymnasieskolan, till exempel information om möjligheterna inom högskolan och yrkes­högskolan. Här finns även information om vad som krävs av den som läser ett yrkesprogram och som siktar på grundläggande behörighet till högskolan.

På denna sida finns även de val som eleven gör innan och under gymnasietiden samt detaljerad information om studievägskoder för såväl program som inriktningar.

Längs ner på sidan finns en tabell över gymnasiegemensamma och programgemensamma ämnen, kurser inom respektive inriktning, programfördjupningar samt kurser inom individuellt val. Här finns även en uppställning med exempel på yrkesutgångar.

Programväljarkollen – Kunskapsquiz inför gymnasievalet

 

Programväljarkollen är ett quiz i digital form för elever som ska söka till gymnasiet. Vår tanke och ambition är att den ska användas av elever och deras föräldrar som vill förbereda sig och öka sina möjligheter att göra ett väl underbyggt gymnasieval. Programväljarkollen kan man öppna och besvara i en dator, mobil eller surfplatta.

TIPS! För eleverna är det en fördel att ha Programväljaren till hands när de svarar på frågorna.

Gå till Programväljarkollen och testa >>

Elevarbetsfolder - kostnadsfritt

Här kan du hämta den elevarbetsfolder som är utformad för att användas tillsammans med Programväljaren. Elevarbetsfoldern är ett arbetsmaterial som kan delas ut till elever för att hjälpa dem att orientera sig i Programväljarens och gymnasieskolans innehåll. Elevarbetsfoldern består av fyra sidor med uppgifter om gymnasieskolan och dess utbildningar.

Du får fritt ladda ner, skriva ut och kopiera den i det antal exemplar du önskar för ditt arbete med eleverna. Till foldern hör även ett dokument med vägledande svar.

Ladda ner Elevarbetsfoldern:
Elevarbetsfolder Programväljaren 2020/2021 >>
Vägledande svar – Elevarbetsfoldern 2020/2021 >>