Digitala Intressekort

345.00 kr

Moms visas i kassan innan du lägger din beställning.

Digitala Intressekort är en digitalisering av vår kortlek Intressekort och innehåller 110 bilder/fotografier som visar på olika intressen och hobbyer. Korten innehåller männsikor som utför en hobby samt symboler/verktyg eller annat som på ett tydligt sätt representerar intresset.

Korten är numrerade och levereras digitalt på tre olika sätt:

  • En PDF-fil som innehåller samtliga 110 kort med en bild per sida
  • En PDF-fil som innehåller nio bilder per sida
  • 110 JPG-filer med varje kort i en egen fil

Intressekort finns även som fysik kortlek.

Antal bilder: 110 st
Format: PDF-fil med samtliga kort + JPG-filer med ett kort per fil
Digital leverans = Fraktfritt:
Laddas ner direkt via bekräftelsemejlet från webbshoppen alternativ om du mejlar in din beställning mejlas den till angiven e-postadress.

Beskrivning

Intressekort kan användas vid individuella samtal och vid gruppsamtal. Korten är tänkta att användas i t.ex. en vägledningssituation och målet är att de ska inspirera och ge exempel på olika hobbyer och intressen som man kan ha. Målet är att öka självkännedommen hos den som tittar på och väljer bland korten. De utvalda intressena kan sedan kopplas till olika förmågor och styrkor och till sist eventuella arbetsuppgifter och yrken som kan vara intressanta för den sökande.

Även mentorer kan med fördel använda korten vid utvecklingssamtal när det gäller att inspirera elever. Kortleken kan även användas av andra i olika sammanhang där man kan behöva verktyg för att öppna upp samtal kring exempelvis arbete och framtid

Intressekort innehåller 110 kort och täcker de vanligaste intressena och hobbyerna. Sist i kortleken finns ett kort med ett frågetecken som kan respresentera det intresse som eventuellt saknas.

Kombinera gärna med Jobbkort
Intressekort kombineras med fördel tillsammans med Jobbkort. Genom att börja med att använda Intressekort och få fram den sökandes intressen kan man sedan gå över till Jobbkort och prata om hur intressen kan ligga till grund för yrkesval i framtiden.

Till toppen