Rävkort

545.00 kr

Moms och frakt visas i kassan innan du lägger din beställning.

Använd Rävkort i din vägledning med barn i lägre åldrar 

Rävkort vänder sig till dig som vill arbeta med studie- och yrkesvägledning redan i förskolan, på lågstadiet samt mellanstadiet. På ett lekfullt och pedagogiskt sätt väcker du tankar på yrken och arbetsliv hos barnen du arbetar med.

Prata jobb på ett lekfullt sätt 

Korten visar tecknade rävar i olika yrkesroller. Vi har valt att gestalta yrken/jobb genom djur denna gången för att göra vägledningen könsneutral samtidigt som vi tror att djur på ett bra sätt kan fånga barnens uppmärksamhet. Som komplement till korten finns en nedladdningsbar handledning med tips och idéer på hur kortleken kan användas.

Antal spelkort: 36 st
Storlek på kort: 105×148 mm
Förpackning: Spellåda med lock
Leverans inom en vecka.

In English
”Fox at work” is a deck of cards that shows an illustrated fox at work in different professions. These cards are supposed to be used with younger schoolchildren.

Artikelnr: 0058 Kategorier: ,

Beskrivning

Kortleken innehåller 36 kort med bilder på illustrerade rävar i vitt skilda arbetsområden. Tanken är att kortleken kan användas i individuella samtal eller i gruppövningar. Kortleken kommer att levereras i en ask med lock tillsammans med ett häfte som beskriver hur du kan använda den. Formatet på korten är denna gången större än tidigare, 105 x 148 mm.

Genusmedveten studievägledning
”Rävar som jobbar” föreställer en mängd rävar i olika jobb­situationer. Vi har valt att gestalta yrken/jobb genom djur denna gången för att göra vägledningen könsneutral samtidigt som vi tror att djur på ett bra sätt kan fånga barnens uppmärksamhet. Illustrationerna är gjorda av en professionell illustratör som heter Mia Olofsson.

Inspiration
Korten är tänkta att inspirera och ge exempel på det stora utbudet som finns på arbetsmarknaden. Korten kan även användas för att väcka frågor om vad vissa yrken innebär, skapa diskussion kring yrken och arbetsliv och framtid.

Mer information

Vikt 0.3 kg

Handledning som pdf

Så kan du jobba med Rävkort

Här hittar du några exempel på hur du kan använda Rävkort i ditt arbete. Det finns exempel på både individuella övningar och gruppövningar.

Ladda ner handledningen som pdf-fil >>

Tutorial in English

In the tutorial you will find a couple of examples on how you can use Fox cards in your work with suggestions on both individual exercises and group exercises.

Fox cards are for kids in preschool, primary school and secondary school but they can also be used in different contexts where you want to highlight the job market and their future.

Download as pdf-file >>

Frågor att ställa

Kortleken kan användas individuellt eller i grupp och du kan använda den genom att ställa frågor om vad eleverna ser på bilderna. Du kan välja ut ett kort, be eleven välja ett kort själv eller låta slumpen avgöra kortet.

Ställ frågor som:
– Vad gör räven på kortet?
– Vilket jobb/yrke kan det vara? Titel?
– Är räven en han eller hon? Varför tror ni så? Kan det inte vara tvärtom?
– Vad gör man under en dag om man har det jobbet?
– På vilken arbetsplats kan man jobba? Finns det andra jobb där? Vilka?
– Vilka arbetstider har man? Kvällar/nätter/helger?
– Vilka jobbarkompisar kan man ha?
– Behöver man någon utrustning? Säkerhetsutrustning?
– Jobbar man framför dator? Mycket eller lite?
– Jobbar man ute eller inne? Eller både och?
– Är det ett tungt jobb? Tunga lyft o.s.v.
– Är det ett stressig jobb? Varför?
– Vad kan man behöva för utbildning för jobbet? Lång eller kort?
– Jobbar man ensam eller i grupp?
– Kan man jobba utomlands?
– I vilka jobb måste man kunna engelska eller något annat språk utom svenska?
– Vilka jobb kräver kunskaper i matematik?
– Vilka jobb kräver kunskaper i idrott?
– Vilka jobb kräver kunskaper i svenska?
– Vilka jobb kräver SO?
– Vilka jobb kräver NO?
– Vilka färdigheter använder räven?
– Vilka intressen och styrkor kan vara bra att ha när man har detta jobbet? Vad ska man vara bra på?
– Har du några av dessa intressen eller styrkor?
– Vilka jobb har bäst framtidsutsikter?

Individuella övningar

Vad stämmer för dig?
• Välj de kort som passar dina intressen. Förklara och motivera.
• Välj de kort som stämmer bra med dina färdigheter (det du är bra på eller kan lära dig). Förklara och motivera.
• Välj de kort som stämmer på dina egenskaper (det som passar din personlighet). Förklara och motivera.
• Välj de kort som stämmer bra med dina värderingar (det du tycker är viktigt för dig). Förklara och motivera.

Hiss och diss
Ge eleven hela kortleken och be eleven sedan att sortera den i två högar. En hög som är intressant för eleven och en som inte är det. Ta sedan den intressanta högen och be eleven förklara kort för kort vad det är som intresserar med det jobbet.

Mitt framtida jobbliv
Be eleven välja ett till tre kort och ge en beskrivning hur deras framtid kan se ut med det jobbet. Vilka intressen var det som gjorde att de valde jobbet? Vad är de bra på/vilka styrkor gör att de passar på jobbet? Var jobbar de någonstans? Hur ser en dag ut på jobbet? Vilken tid börjar man och vilken tid slutar man? Denna övning kan göras muntligt eller skriftligt.

Gruppövningar

Jobbnamn
En elev i gruppen drar ett kort varefter eleven som dragit kortet eller gruppen gemensamt sätter namn på jobbet som illustreras på kortet.

Gissa jobbet
Dela in eleverna fyra i varje grupp. Eleverna sedan två kort var och berättar om ett av dessa för de andra i gruppen, utan att visa kortet och de andra får gissa jobbet.

Brainstoming
Välj ut ett eller flera kort och låt eleven individuellt eller i grupp lista alla jobb som de kommer på att kortet kan representera.

Matchning
Dela in eleverna i mindre grupper. En av eleverna får sedan i uppdrag att välja ut ett kort/jobb som skulle passa för en av de andra i gruppen. Den som valt kortet får sedan ge en förklaring till varför den tycker att kortet/jobbet skulle passa.

Veckan jobb
Anslå något eller några jobbkort varje vecka och kalla dem veckans jobb. Låt eleverna skriva ner vad de tänker om jobben. Vad gör man? Var jobbar man? Vem jobbar man med? Vad ska man vara bra på och intresserad av? Ta gärna upp könsaspekten.

Bingo
Dela upp eleverna i grupper. Ge varje grupp 7 rävkort och låt dem lägga dem framför sig med jobbsidan uppåt. Du säger sedan namnet på ett jobb varefter eleverna ser efter om de har något kort som kan stämma med det du sagt. Låt eleverna motivera sitt svar. Om du godkänner svaret så får de vända på det kortet som var rätt. När en grupp har alla rävkort godkända och alla sina baksidor uppåt får de Bingo!

Intervju
Ge varje elev ett rävkort och säg att de ska föreställa sig att de har det jobbet. Dela upp eleverna i par och säg att den ena ska spela rollen som journalist och den andra ska vara sitt rävkort. Journalisten ska intervjua den som föreställer sitt rävkort. Sedan byter man roller. Om man vill kan rävkortet hållas hemligt för alla utom den som har fått det och journalisten kan gissa vilket jobb det kan vara. Man kan även spela upp rollspelet i en större grupp och låta hela klassen gissa.

Ämnen i skolan
När gruppen arbetat med rävkorten ett tag så kan denna övning passa. Välj ett kort och håll upp det. Be eleverna ge förslag om vilka färdigheter som kan vara bra att ha i det jobbet. Ställ sedan frågan om det är något visst ämne i skolan som kan vara bra att vara extra intresserad av för att passa för jobbet. Utveckla resonemanget.

Starta företag
Låt eleverna komma på en idé om ett företag de skulle kunna starta tillsammans i mindre eller större grupp. Om du vill kan du på förhand bestämma vilken typ av företag som ska startas eller t.ex. välja att eleverna ska starta en musikfestival.

Sprid sedan ut alla rävkort och låt eleverna i tur och ordning välja ett kort för att sedan ge en förklaring till hur det jobbet kan bli en del av företaget. Förklaringen av hur jobbet kan ingå som en del av det nya företaget är i centrum för övningen. Du kan bestämma hur många kort som ska tas från början och välja om eleven ska behålla kortet eller lägga tillbaka det efter sin förklaring så att de andra kan välja mellan alla kort.

Tidsmaskin
Välj ett slumpmässig kort och be eleven låtsas att ni åker tidsmaskin 100 år tillbaka i tiden (förtydliga gärna genom att säga t.ex. på mormors mammas tid). Fanns det jobbet då? Hur såg det ut för den som jobbade med det då? Var det bara killar eller tjejer som jobbade med det? Hur är det annorlunda mot idag när det gäller kön, teknik o.s.v.? Sedan sätter ni er i tidsmaskinen igen och åker 100 år framåt i tiden. Hur ser det ut då? Finns jobbet eller är det robotar som sköter det? Vilken teknik har man (artificiell intelligens o.s.v.)?

Du gillar kanske också…

Till toppen