Pandis på jobbjakt

235.00 kr

Moms och frakt visas i kassan innan du lägger din beställning.

Boken om Pandis låter barn och unga lära sig mer om yrken på ett kravlöst sätt genom en historia där djuren får berätta. Den väcker nyfikenhet hos yngre barn samtidigt som unga och även vuxna kan läsa och få nya idéer. Pandis delar gärna med sig av sina tankar, sin glädje såväl som oro. Boken vänder sig till barn som är mellan 5-11 år. För yngre barn som inte kan läsa än, passar den utmärkt att läsa högt ur och titta på de fina illustrationerna.

Till boken hör en pedagogisk handledning som du kan ladda ner kostnadfritt.

Ladda ner pedagogisk handledning som pdf-fil (4,56 Mb)
Provläs kapitel 3 – Stölden i mörkret (9 Mb)

Kim Tigerstedt är både studievägledare och journalist och vill att barn och unga ska känna glädjen i att upptäcka olika yrken. Att få lära sig mer, vara nyfiken och vidga sina vyer. De fina och roliga bilderna på Pandis illustreras med värme av Anna Stenberg.

Mängdrabatt (kan ej kombineras med andra rabatter) Rabatten dras av i nästa steg, i varukorgen.
Vid beställning av 10 ex. ges 10% rabatt
Vid beställning av 20 ex. och mer ges 20% rabatt

Format: 169 x 239 mm
ISBN: 978-91-984539-7-3
Antal sidor: 54 sidor med färgbilder
Inbunden med hårdpärm

Lagervara med leverans inom en vecka.

Kategori:

Beskrivning

Många jobb som kommer att finnas i framtiden vet vi inte ens om. Barn väljer tidigt bort yrken de tänker inte passar dem utifrån omgivningens förväntningar. Pandis som är en alldeles speciell panda tar med oss på en jobbjakt och en tankeresa som handlar om yrkesval.

Illustrationer
Varje yrke representeras på en helsida av ett speciellt djur. Djuren har mycket karaktär och är gjorda för att väcka barnens nyfikenhet. Boken vill främja en könsneutral vägledning och bryta normer genom att använda djur som utövar de olika yrkena. Det bidrar också till ett lekfullt sätt och inbjuder gärna till ett eller annat skratt.

Kapitelfrågor
Sist i varje kapitel finns ett antal kapitelfrågor. De syftar till reflektion, eftertanke och inlärning. Uppgifterna är perfekta som läsläxa eller diskussion tillsammans med lärare, förälder, syskon eller kompisar. Kapitelfrågorna kan anpassas efter läsaren och följer som en röd tråd genom boken.

Pedagogisk handledning
Du kan kostnadsfritt ladda ner en pedagogisk handledning som är enkel att följa och som ger dig tips om hur du och dina elever kan arbeta med boken. Handledningen är uppdelad med förslag för förskola respektive skola. Läs mer om handledningen under filken ”Handledning”.
Ladda ner pedagogisk handledning som pdf (4,56 Mb)

Vem vänder sig boken till?
Boken vänder sig till barn som är mellan 5-11 år. För yngre barn som inte kan läsa än, passar den utmärkt att läsa högt ur och titta på de fina illustrationerna.Efter varje kapitel kan man sedan prata om de olika kapitelfrågorna, reflektera och diskutera.

”Pandis på jobbjakt” är en perfekt bok i väntrummet, att läsa högt ur på förskolan, att diskutera i klassrummet eller hemma vid mellanmålet. Följ med på jobbjakt!

Mer information

Vikt 0.2 kg

Handledning

Pedagogisk handledning

Nu kan du ladda ner en kostnadsfri handledning (18 sidor A4) för boken Pandis på jobbjakt.

Pedagogisk handledning (4,56 Mb)

I den här handledningen får du stöd och tips hur ni tillsammans kan jobba med boken. Självklart kan du också vara kreativ och använda materialet som det passar just dina elever allra bäst.

Handledningens upplägg
Handledningen tar upp förslag för både skola och förskola.

Kapitlen tas upp i kronologisk ordning och du kan enkelt följa handledningen. För varje kapitel hittar du:

  • Syfte
  • Förslag på arbetsuppgifter
  • Uppgift att göra hemma
  • Förslag på vad ni kan prata om i klassen

Tidsåtgång
Ett förslag är att läsa ett kapitel per tillfälle och ge tid åt kapitelfrågorna. Beroende på åldersgrupp och om man vill jobba med olika arbetsuppgifter kan man ta ett kapitel i veckan eller oftare om man vill ha det som en mysig lässtund. Men det är bra om varje kapitel får sjunka in lite innan man går vidare.

Författaren

Kim TigerstedtKim Tigerstedt är både studievägledare och journalist vill att barn och unga ska känna glädjen i att upptäcka olika yrken. Kim arbetar idag som både anställd på en skola samt som frilansande journalist med eget företag.

Kim har två kandidatutbildningar:
– Journalistprogrammet, Mittuniversitet
– Studie- och yrkesvägledarprogrammet, Stockholms universitet

Illustrationer

Anna StenbergIllustrationerna är gjorda i akvarell av Anna Stenberg som arbetar på Tremedia sedan många år tillbaka. Anna har ett genuint intresse för måleri och illustration och har deltagit i diverse konstuställningar.

Idén till boken

Eftersom jag (Kim Tigerstedt) arbetar som både studie- och yrkesvägledare och journalist dök idén till boken upp tidigt. Jag kände redan när jag gjorde min kandidatuppsats på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet ett intresse för barns uppfattning av yrken. Det blev tydligt för mig att barn och unga har väldigt begränsade kunskaper om olika yrken och ofta hämmas av omgivningen och samhällets förväntningar. Många gånger utan att vara medvetna om det. Något som bekräftades i kurslitteraturen.

Denna uppfattning har förstärkts sedan dess när jag själv jobbat med barn och unga i skolan. Jag brinner för att barn i tidig ålder ska börja intressera sig för alla olika typer av yrken utan att begränsa sig. För mig kändes det helt rätt med djur som fick gestalta detta då de bryter de flesta normer – till exempel en ekorre som kurator, lokatt som maskinförare eller en krokodil som elev.

Förankring i Skolverkets allmänna råd: Arbete med studie- och yrkesvägledning (2013).

s. 11
”Vägledning i vid bemärkelse är all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det handlar till exempel om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom. Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt och i grupp. Här ges den enskilde eleven möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar.”

Inledningsvis i Skolverkets allmänna råd förklarar man studie- och yrkesvägledning i vid och snäv bemärkelse. I Pandis på jobbjakt får barnen och eleverna lära sig mer om arbetslivet, utveckla sin självkännedom och även möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar. Detta genom att följa Pandis jobbjakt som inbjuder till idéer och tankar, och kanske ett och annat skratt.

s.12
”Elevens behov av studie- och yrkesvägledning kan summeras som att eleven, utifrån sina förutsättningar, ska: • bli medveten om sig själv • bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken • bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen • lära sig att fatta beslut • lära sig att genomföra sina beslut.”

Pandis funderar mycket över olika valalternativ och boken tar upp vikten av att undersöka många olika yrken. Samt att vara medveten om att arbetsmarknaden är i ständig förändring och att vi inte ens vet om många av de yrken som kommer att finnas i framtiden. Kapitelfrågorna ger möjlighet till att bli mer medveten om sig själv och olika alternativ.

s. 13
”Med andra ord ska eleven ges möjlighet att utveckla en så kallad valkompetens.”

I Skolverkets allmänna råd betonar man vikten av att eleverna lär sig fatta och genomföra beslut. Men också att organisera och reflektera över olika alternativ.

I boken om Pandis får man följa med i tankar och funderingar. Pandis är en nyfiken panda som också funderar mycket över framtiden och de möjligheter som finns. Boken inbjuder till eftertanke men också ett synsätt att det finns mycket att välja på och att det är viktigt att ta reda på så mycket man kan.

Förankring i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet -LGR 22

s.14
”Mål: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
• kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.”

Ju tidigare eleverna börjar fundera över yrken och sin framtid desto större chans att de kan göra väl underbyggda val. I boken om Pandis belyser frågorna sådant som får eleverna att börja reflektera över sina egna val.

s.17
”Mål: Skolans mål är att varje elev:
• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.
• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.”

Ett viktigt budskap i boken är just att det finns många möjligheter och att själv våga ta ställning till den egna framtiden och vad man själv vill. Boken syftar också till att bjuda in till diskussion och funderingar över arbetsliv och utbildning.

Förskolan s. 23
”Språk och kommunikation. * Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser. * Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.”

Att läsa högt ur Pandis, ställa frågor och låta barnen framföra egna åsikter och tankar kring jobb och yrken är ett perfekt sätt att öppna dörren till ett intresse för olika jobb, och en större självkännedom.

Fritidshemmet s. 26
”Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.”

Boken öppnar upp för många diskussioner om samhället och olika jobb. Säkerligen kommer eleverna både ställa frågor och bli intresserade att själva utforska mer. I kapitel 5 till exempel är uppgiften att själv intervjua/ställa frågor till en person med valfritt yrke.

Du gillar kanske också…

Till toppen