Nyhetsarkiv2021-01-26T08:32:41+00:00

Nyhetsarkiv

Nytt index rankar chansen att byta bana för 177 yrken

2022-01-17|

Den som har ett yrke med låg efterfrågan på arbetskraft kan fundera på att byta yrkesbana för att minska risken för att bli arbetslös. Arbetsförmedlingen har tagit fram ett index som visar hur lätt eller svårt det är inom olika yrken att byta bana utan att vidareutbilda sig. Resultaten kan användas av aktörer för att dimensionera utbildningar och av yrkesverksamma för att undvika arbetslöshet.

Läs mer om yrkesmobilitetsindex på arbetsformedlingen.se

Hälften börjar jobba direkt efter gymnasiet

2022-01-17|

Mer än hälften av gymnasieungdomarna börjar arbeta direkt efter gymnasiet, 38 procent går vidare till studier och 8 procent saknar sysselsättning. Föräldrarnas utbildningsbakgrund påverkar tydligt vilka som läser vidare på högre utbildningar. Det visar en studie som CSN och UHR har gjort.

Läs mer om vad ungdomar gör direkt efter gymnasiet på csn.se

Ladda ner rapporten som pdf: Vad gör ungdomarna efter gymnasieskolan?

Inflödet till högskolan under coronapandemin

2022-01-14|

Under coronapandemin har intresset för högskolestudier ökat och antalet sökanden som inte tidigare har läst inom högskolan är nu högre än någonsin tidigare. Sökantalet har ökat mest bland 19-åringar och de över 30. Lärosätena har också antagit fler utan tidigare högskoleerfarenhet och antalet nybörjare har ökat, även om dessa ökningar inte fullt ut motsvarar det ökade intresset.

Läs hela artikeln på uka.se

Läs rapporten som pdf: Inflödet till högskolan under coronapandemin

Stark återhämtning under 2021 men fortsatt hög långtidsarbetslöshet

2022-01-13|

Arbetsmarknaden återhämtade sig i en snabb takt och arbetslösheten minskade stadigt under 2021. I genomsnitt var 409 000 personer inskrivna som arbetslösa under året och närmare hälften var långtidsarbetslösa.

Läs mer om långtidsarbetslösheten på arbetsformedlingen.se

Studie- och yrkesvägledning – inom gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning

2022-01-13|

Skolverket har utformat ett material som stöd för dig som arbetar med att elever med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada får den studie- och yrkesvägledning som de har rätt till.

Läs mer på skolverket.se

Ladda ner stödmaterialet som pdf

Fribeloppet för studerande slopas till och med den 30 juni 2022

2022-01-11|

Det finns ett fortsatt behov av att studerande ska kunna arbeta, och särskilt gå in och avlasta i vården och andra samhällsbärande verksamheter med anledning av covid-19-pandemin. Därför vill regeringen återigen förlänga det tillfälligt slopade fribeloppet, till och med den 30 juni 2022. Förslaget kommer att överlämnas till riksdagen i en extra ändringsbudget inom kort.

Lär mer om slopat fribelopp på regeringen.se

Yrkeshögskolan har klarat pandemin bättre än väntat

2021-12-27|

Ett av de viktigaste måtten för yrkeshögskolan är andelen i jobb året efter examen. Under perioden 2017-2019 nåddes en ny högstanivå med 93 procent i jobb. Under pandemins första år sjönk andelen i jobb till 87 procent. Samma siffra i år, avseende examinerade 2020, är 89 procent. Förändringen är dock inte en statistiskt säkerställd ökning, men ger en signal om att nedgången har avstannat.

– Trots att ekonomin drabbats hårt av pandemin har det varit relativt lätt för de som examinerats från yrkeshögskolan att hitta jobb. Detta visar mer än något annat att yrkeshögskolan bistår arbetsmarknaden med efterfrågad kompetens, säger generaldirektör Thomas Persson.

Läs hela artikeln på myh.se

2021-12-20|

Kontorshunden Alfonz på Tremedia

I år har inte varit något vanligt år… Vi på Tremedia önskar er alla en fin julhelg och ett gott nytt år även om den i år får firas i mindre skala än vad vi är vana vid.

Vi vill också passa på att tacka för all hjälp, respons och uppskattning som vi fått under året som gått.

I år väljer skänker Tremedia en extra stor julgåva till Bris. När samhället stänger ner är det extra viktigt att barn fortfarande kan få hjälp. Många barn i Sverige lever under svåra förhållanden – med missbruk, våld och ensamhet. Detta blir extra påtagligt nu när många sitter i isolering i hemmet. Tillsammans vill vi hjälpa till att ge fler barn möjlighet att berätta och ta steget mot en bättre och tryggare tillvaro.

Öppet i juletid
Tremedias kontor kommer att hålla stängt från den 23 december till den 10 januari. Har du brådskande ärende så skicka ett mejl till lennart@tremedia.se eller tala in ett meddelande på vår telefonsvarare så hör vi av oss så fort vi kan.

Ta hand om varandra och era nära och kära och kom ihåg att hålla avstånd!

Väl mött 2022!

Anna , Lennart  och kontorshunden Alfonz på Tremedia

Handledarguide för praoelever vägleder arbetsgivare

2021-12-20|

ESF-projektet Prao i Skåne har tillsammans med flera kommuner tagit fram en ny handledarguide för prao. Den vägleder arbetsgivare och handledare i hur man tar emot en praoelev för bästa resultat.

Läs mer om handledarguiden för prao på esf.se

Minskad konkurrens om vårens högskoleplatser

2021-12-20|

Studenter i ett högskolebibliotek

Totalt 269 200 personer har sökt en eller flera utbildningar vid första urvalet vårterminen 2022, en minskning med sju procent jämfört med vårterminen 2021. Antalet behöriga sökande minskar med sex procent, från 261 800 i våras till 246 100 vårterminen 2022. Det blir även färre antagna i vår, 198 500 jämfört med 206 400 vårterminen 2021 – en minskning med fyra procent.

Mer om sökande till högskolan 2022 på uhr.se

Körkortslån för arbetslösa eller för unga med gymnasieexamen

2021-12-17|

Körkortslån kan du söka för att kunna ta B-körkort och öka chanserna att få ett jobb. Lånet är till för dig som är arbetslös och uppfyller vissa villkor. Även du som är 19-20 år och har en gymnasieexamen kan söka lånet. Här hittar du information om belopp, villkor och hur du ansöker om lånet.

Läs mer om villkoren för körkortslån på csn.se

Skolors arbete med betygssättning ska granskas

2021-12-17|

Det finns brister i både grund- och gymnasieskolan när det gäller likvärdigheten i betygssättning. Det är ett allvarligt problem eftersom betygen kan avgöra om man kommer in på en utbildning eller inte. Regeringen ger därför Skolinspektionen i uppdrag att arbeta för en mer likvärdig bedömning och betygssättning.

Mer om granskningsuppdraget finns på regeringen.se

Pandemins konsekvenser för skolan bekräftas i ny rapport

2021-12-17|

Tillgången till utbildning och elevers deltagande har i stort varit god under pandemin. Samtidigt finns en risk för kunskapstapp, det vill säga att elever inte får de kunskaper och färdigheter de annars skulle fått. Lärarnas förutsättningar för att sätta betyg har delvis påverkats men betygen är oförändrade överlag. Skolverkets nya rapport om pandemins påverkan på skolan bekräftar den bild som framkommit i tidigare uppföljningar.

Läs mer om pandemins konsekvenser på skolverket.se

Här hittar du lättast jobb 2022

2021-12-16|

Kvinnlig byggarbetareArbetsmarknaden har återhämtat sig och många branscher räknar med att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att öka under 2022. För att klara av det behöver de också fler som kan jobba hos dem. I Arbetsförmedlingens undersökning säger arbetsgivare inom till exempel sjukvård, industrin och bygg att de behöver anställa många fler.

Läs hela artikeln på arbetsformedlingen.se

Fler sökande från folkhögskola kommer in på högskoleutbildningar

2021-12-16|

Under hösten 2021 ansökte fler personer med grundläggande behörighet från folkhögskola till landets universitet och högskolor. Dessutom blev ett större antal personer antagna till en utbildning än föregående år. Detta visar statistik från UHR, Universitets- och högskolerådet.

Mer statistik finns på sverigesfolkhogskolor.se

Fribeloppet återinförs – okänt för var fjärde student

2021-12-14|

I januari återinförs fribeloppet som tillfälligt slopades under pandemin. Men var fjärde student vet inte vad fribeloppet är, visar en ny undersökning som CSN har gjort. Det riskerar att bli en dyrköpt läxa för de studenter som under nästa år har studiemedel och samtidigt har inkomster som överstiger fribeloppet.

Läs mer om fribeloppet på csn.se

Tremedias julgåva går till Bris

2021-12-08|

Vår julgåva går till Bris

I år väljer vi på Tremedia att skänka vår julgåva till Bris. När samhället stänger ner är det extra viktigt att barn fortfarande kan få hjälp. Många barn i Sverige lever under svåra förhållanden – med missbruk, våld och ensamhet. Detta blir extra påtagligt nu när många sitter i isolering i hemmet.

Tillsammans vill vi hjälpa till att ge fler barn möjlighet att berätta och ta steget mot en bättre och tryggare tillvaro!

Ta hand om dig och dina nära och kära i jul men kom ihåg att hålla avstånd.

Digitala kramar från oss på Tremedia!

Skolverkets fyra förslag på nya betygsmodeller

2021-12-07|

Prov som rättas och betygsätts

Ansvaret för orättvisa betyg ligger på systemnivå och är inte lärarnas fel, enligt Skolverket. Därför har myndigheten på eget initiativ utvärderat ett antal modeller för att undersöka om det går att göra betygen mer likvärdiga.

Mer om de fyra betygsmodellerna finns på amneslararen.se

Skillnader mellan pojkar och flickors möjligheter till framtida studier

2021-12-07|

Elever på yrkesprogram måste själva välja om de vill läsa behörighetsgivande kurser för att få högskolebehörighet. Men ofta skiljer sig möjligheterna mellan kvinnodominerade och mansdominerade program.

Läs granskningen av yrkesprogram och högskolebehörighet på skolinspektionen.se

Ladda ner rapporten som pdf: Grundläggande behörighet – en rättighet och ett frivilligt val för elever på yrkesprogram

Nytt om grundläggande behörighet och urval

2021-12-07|

Två högskolestudenter som läser i en bok

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat om ändringar i myndighetens föreskrifter om grundläggande behörighet och urval. De reviderade föreskrifterna gäller från och med den 1 januari 2022 och de beskriver vilka kompetenser som ska ge grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mer om ändringar för grundläggande behörighet och urval finns på uhr.se

Främja skolnärvaro

2021-12-06|

Hemmasittare, skolkare eller korridorvandrare? Benämningen på elever med problematisk frånvaro varierar men de har gemensamt att de behöver stöd och en utredning för att komma tillrätta med frånvaron. På den här sidan har vi samlat information för att främja närvaro samt åtgärda och förebygga frånvaro.

Läs mer om tips för bättre skolnärvaro på spsm.se

Hyllade rektorn är ny skolminister

2021-12-01|

Bild på nya skolministern Lina Axelsson Kihlblom

Sveriges nya S-regering får en ny minister: Lina Axelsson Kihlblom, känd som rektorn och skolutvecklaren som vände Ronnaskolan i Södertälje. Anna Ekström är kvar som utbildningsminister, med ansvar för högskola och forskning.

Läs mer om Lina Axelsson Kihlblom på lararen.se

Räntan för studielån och återkrav beslutad för 2022

2021-12-01|

Idag har regeringen beslutat att räntan för studielån blir 0 procent för 2022. Historiskt har räntan aldrig varit så låg. För körkortslån blir räntan 1,5% och för hemutrustningslån är beslutet inte tagit ännu.

Mer om studielån för 2022 finns på csn.se

Fler elever tar gymnasieexamen

2021-11-30|

För sjunde året i rad ökar andelen elever på nationella program i gymnasieskolan som tar examen inom tre år. Ökningen sker på samtliga högskoleförberedande program och på de allra flesta yrkesprogram. Året har präglats av pandemin och betygsresultaten kräver därför ytterligare analyser.

Läs hela artikeln på skolverket.se

20% rabatt på alla produkter fram till jul!

2021-11-23|

Passa på att beställa våra produkter innan året är slut. Vi ger 20% rabatt på hela vårt sortiment fram till jul. Rabatten gäller på ordinariepris och kan inte kombineras med andra rabatter. Rabatten gäller inte för produkter med mängdrabatt, t.ex. Programväljaren och boken Choice och Brainy möter framtiden, eller på fraktkostnad.

Faktura kommer innan nyår!

Använd rabattkoden Jul2021 när du kommer till kassan i webbshopen här på hemsidan så dras rabatten innan du skickar din beställning. Du kan också skicka ett mejl med din beställning direkt till order@tremedia.se.

Observera!
Priserna som visas i webbshopen är ordinariepriser och rabatten dras först efter du lagt in rabattkoden i kassan.

Går till webbshop >>

”Sveriges bästa skolkommun” läggs ner

2021-11-18|

Efter 20 år skrotar Lärarförbundet sin rankning Bästa skolkommun, för att i stället vässa kraven på statligt ansvar.
– Det är inte meningsfullt att fortsätta utse Bästa skolkommun i en liga där hela systemet brister, ­säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

Läs artikeln på lararen.se

Så använder du kursplanerna inom kommunal vuxenutbildning och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

2021-11-18|

Det här kommentarmaterialet från Skolverket riktar sig till lärare, rektorer och andra som är verksamma inom skolväsendet. Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanen för kommunal vuxenutbildning.

Läs kommentarmaterialet om hur du använder kursplanerna inom kommunal vuxenutbildning

Läs mer om hur du använder kursplanen inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Uppdrag om förbättrat informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och kommuner för att underlätta övergångar till studier

2021-11-18|

Slutredovisning av Arbetsförmedlingens och Skolverkets regeringsuppdrag angående förbättrat informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och kommuner för att underlätta övergångar till studier i kommunal vuxenutbildning.

Metodutveckling av yrkesutbildning

2021-11-18|

Denna slutrapport från Skolverket sammanfattar resultat och lärdomar från flerårig aktionsforskning och metodutveckling av yrkesutbildning, med särskilt fokus på gymnasielärlingar och på digitalt stöd vid arbetsplatsförlagt lärande.

Kolla alltid upp äldre slutbetygs omfattning för grundläggande behörighet

2021-11-18|

Personer med ett slutbetyg utfärdat före 2010 måste ha minst 90% godkända gymnasiepoäng för att uppnå grundläggande behörighet. Eftersom omfattningen för ett fullständigt slutbetyg skiftat mellan 1997 fram till 2009, är det viktigt att kolla upp hur många poäng som måste vara godkända, inklusive kärnämneskurser.

Läs mer om slutbetyg och grundläggande behörighet på uhr.se

Så hittar du korta utbildningar som ger jobb

2021-11-15|

Yrkeshögskola (YH) är en snabb väg mot nytt jobb. Nu kan du enkelt se vilken YH-utbildning som finns för yrken som intresserar dig på våra sidor om yrken. Ingrid Viklund Ros, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, tipsar dig om 7 yrken att spana in.

– Det finns en hel del yrken med kort utbildningsväg så som YH där våra prognoser visar på stor efterfrågan på både kort och lång sikt, säger hon. Vi vet att det är mindre vanligt att klara gymnasiet bland personer med utländsk bakgrund än personer med svensk bakgrund. De med utländsk bakgrund har också i genomsnitt lägre gymnasiebetyg.

Mer om snabba vägar mot nya jobb finns på arbetsformedlingen.se

Webbinarium: Integration – Gymnasiebetyg, vidare studier och arbetsmarknad

2021-11-12|

Vi vet att det är mindre vanligt att klara gymnasiet bland personer med utländsk bakgrund än personer med svensk bakgrund. De med utländsk bakgrund har också i genomsnitt lägre gymnasiebetyg.

Digital livesändning den 25 november kl. 13.00-13.45

Sista anmälningsdag den 23 november.

Mer om anmälan och innehåll hittar du på scb.se

Fler gymnasieexaminerade valde högskolestudier under pandemin

2021-11-12|

Andelen som påbörjade högskolestudier inom ett år ökade betydligt för de som examinerats från ett högskoleförberedande gymnasieprogram våren 2020. Ökningen var större bland kvinnor än män.

Mer statistik finns på scb.se

 

Yrkesprognos: Utblick över åren 2022 och 2026

2021-11-11|

Arbetsförmedlingen har under en längre tid regelbundet publicerat prognosrapporten ”Var finns jobben”. Som ett led i Arbetsförmedlingens utvecklade och förändrade yrkesprognosarbete har vi valt att även göra förändringar i hur vi presenterar de övergripande resultaten på yrkesområdesnivå. Rapporten Yrkesprognoser – en utblick över åren 2022 och 2026 beskriver konkurrenssituationen inom 15 olika yrkesområden samt några utmaningar inom området kompetensförsörjning.

Läs mer om yrkesprognosen på arbetsformedlingen.se

Rapporten som pdf – Yrkesprognoser – En utblick över åren 2022 och 2026

Stöd för snabbkoll för slutbetyg och avgångsbetyg

2021-11-10|

Ta hjälp av Universitets- och högskolerådets checklistor i pdf-format för att bedöma om ett äldre betyg ger grundläggande behörighet. Klicka upp pdf:n och välj visning för båda sidor parallellt.

Slutbetyg utfärdade efter 2010

Ta hjälp av checklistan för att stämma av grundläggande behörighet, pdf

Slutbetyg utfärdade fram till 2010

Här ingår de så kallade mellanårsbetygen, men kurser och ämnen.

Ta hjälp av checklistan för att stämma av grundläggande behörighet, pdf

Avgångsbetyg

Ta hjälp av checklistan flör att stämma av grundläggande behörighet, pdf

Vässa din studie- och yrkesvägledning med vårens kurser

2021-11-02|

Våren 2022 erbjuder Skolverket högskolekurser inom studie- och yrkesvägledning för olika skolformer. Kurserna har olika fokusområden och omfattning. Mer detaljerad information om innehåll och ansökan hittar du via länkarna nedan.

Sista ansökningsdag är den 10 december

Studie- och yrkesvägledning i migration – att stödja nyanländas karriärprocesser

Introduktion till karriärlärande

Att vägleda nyanlända vuxna

Studie- och yrkesvägledning och interkultur – om att möta och mötas

Fler tjejer väljer fordon och transport

2021-11-01|

Bild på lastbilar

Fordon och transport är det mest sökta yrkesprogrammet på gymnasiet. Utbildningen växer och en orsak är att tjejerna hittat dit.

Inför detta läsår sökte närmare 6 900 elever till det traditionellt killdominerade programmet fordon och transport. Av dessa var drygt 1 600 tjejer, det vill säga nära en fjärdedel (24 procent), visar Skolverkets statistik. Förra året var andelen tjejer 21 procent, och för fem år sedan 17 procent.

Utvecklingen ser densamma ut vad gäller andelen som faktiskt antas till programmet på den skola de sökt i första hand – tjejerna utgör en växande grupp.

Läs hela artikeln på svd.se

Introduktion till Supported Education

2021-11-01|

Introduktion till metoden Supported Education för studie- och yrkesvägledare och pedagogisk personal inom komvux som i sitt arbete möter elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Mer information metoden finns på skolverket.se

Högskolans roll för kompetensförsörjningen – ny kunskap i samlingsrapport

2021-10-29|

Under två år har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomfört flera analyser på kompetensförsörjningsområdet inom ett sammanhållande temaprojekt. Nu finns lärdomar och slutsatser från analyserna sammanställda i en rapport.

Läs några viktiga resultat från analyserna på uka.se

Ladda ner rapporten som pdf – Högskolans roll för kompetensförsörjningen

Skolverkets statistik om sökande till gymnasieskolan 2021/22

2021-10-28|

Samhällsvetenskapsprogrammet är det vanligaste förstahandsvalet följt av ekonomiprogrammet. Det visar vår officiella statistik över hur elever sökte till gymnasieskolan inför läsåret 2021/22. Statistiken baseras på den slutliga antagningen bland samtliga sökande den 1 juli.

Arbeta med entreprenörskap i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen

2021-10-28|

Entreprenörskap i grundskolan innebär att du som lärare planerar och genomför elevaktiv undervisning där eleverna tränar på att lösa problem. Eleverna ska få arbeta på kreativa sätt, pröva och ompröva sina idéer och ta dem till handling.

Läs mer entreprenörskap i grundskolan på skolverket.se

Entreprenörskap i gymnasieskolan innebär att du som lärare planerar och genomför undervisning där eleverna breddar och fördjupar sina kunskaper och förmågor gällande kreativitet, idéutveckling och initiativförmåga. Dessutom ska de få möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor inom innovationstänkande och företagande.

Läs mer om Entreprenörskap i gymnasieskolan på skolverket.se

Entreprenörskap inom vuxenutbildningen innebär att du som lärare planerar och genomför elevaktiv undervisning. Eleverna ska bredda och fördjupa sina kunskaper och förmågor kring kreativitet, idéutveckling och problemlösning. Dessutom ska alla elever få möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor inom innovationstänkande och företagande.

Läs mer om Entreprenörskap inom vuxenutbildningen på skolverket.se

Fler söker till läkar- och sjuksköterskeprogram

2021-10-26|

Sjukskötare som håller i en spruta

Intresset för vårdutbildningar fortsätter att öka. Anmälningsstatistiken för vårterminen 2022 visar att 14 procent fler söker läkarutbildning och sju procent fler vill gå sjuksköterskeutbildningar jämfört med våren 2021.

Mer utbildningsstatistik finns på uhr.se

Frågor och svar om LIA

2021-10-26|

Lärande i arbete (LIA) är yrkeshögskolans populära praktikform och en unik kombination av teori och praktik. I vår startar myndighetens tillsynsenhet en tematisk granskning av anordnarnas arbete med LIA, men redan nu besvarar utredaren Dan Andersson några av de vanligaste frågorna angående praktikformen.

Läs mer om LIA på myh.se

Vägledningsmaterial för pedagoger, studie- och yrkesvägledare

2021-10-25|

Vägledare i klassrum

Vad vet skolungdomar om arbetsmarknad och yrkesval? Alldeles för lite, säger de själva i olika undersökningar som har gjorts. Med det här materialet ökar du kunskapen om arbetsmarknaden, yrken och studier bland yngre.

Vägledningsmaterialet hittar du på arbetsformedlingen.se

Ny rapport: Så här mycket satsar företagen på yrkesutbildningar

2021-10-19|

Åtta av tio företagare har svårt att rekrytera och år 2035 kommer Sverige att sakna närmare 300 000 yrkesutbildade, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. För att lösa problemen lägger företag miljardbelopp på egna utbildningar.

Trots hög och växande arbetslöshet har det blivit allt svårare för svenska företag att rekrytera. Faktum är att vart femte försök misslyckas helt och åtta av tio arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens, visar siffror från Svenskt Näringsliv.

Orsaken är, för det mesta, att inte tillräckligt många utbildar sig till den kompetens som behövs på arbetsmarknaden. Störst är bristen på gymnasial yrkeskompetens – det är helt enkelt för få som väljer att läsa ett yrkesprogram på gymnasiet, trots att utbildningarna många gånger ger jobb direkt och möjlighet till en bra och inte sällan välavlönad karriär.

Läs mer om företagens kompetenskris på svensktnaringsliv.se

Ladda ner rapport som pdf – Företagens engagemang gör yrkesutbildningen bättre

Ny möjlighet att ansöka om att delta i studiebesök 2022

2021-10-19|

Tillsammans med Sveriges vägledarförening erbjuder Euroguidance möjligheten delta i studiebesök i andra länder via Academia. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan senast 22 november 2021 för ett utbyte 2022.

Mer om studiebesök via Academia finns på uhr.se

Promemoria: Statistik över etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter gymnasieskolan

2021-10-18|

Etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2019 efter gymnasieskolaI denna promemoria redovisar Skolverket statistik över etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter gymnasieskolan. För första gången kan vi i år också publicera statistik om etableringsstatus fem år efter avslutad gymnasieskola för ungdomar som har läst enligt Gy11.

Statistik om etableringsstatus över tid utgår ifrån ungdomar som slutförde sin utbildning läsåret 2013/14 och beskriver utvecklingen från ett till fem år efter gymnasieskolan.

Webbinarium: Ge elever kunskaper, idéer och handlingskompetens för framtiden

2021-10-18|

Skolverket hälsar välkommen till ett webbinarium med syfte att ge elever kunskaper, idéer och handlingskompetens för framtiden. Hur får vi eleverna att känna framtidstro och bli peppade att arbeta för social och miljömässig hållbarhet?

Skolverket, Spilloteket och Unga Innovatörer ger under detta webbinarium exempel på hur man kan arbeta med Agenda 2030 och samtidigt utveckla elevers förmåga till kreativitet, problemlösning och att ta en idé till handling.

Digitalt webbinarium torsdagen 25 november 14.00-16.15
Länk till webbinariet skickas ut ett par dagar innan.

Läs mer och anmäl dig på skolverket.se

Webbinarium: Inkludering och erkännande av unga nyanlända genom studie- och yrkesvägledning

2021-10-18|

Skolverket hälsar välkommen till ett webbinarium om studie- och yrkesvägledning av nyanlända elever. Ta del av pågående forskning som kan ge idéer till att utveckla, planera och organisera verksamheten för nyanlända elever.

Fredrik Hertzberg och Åsa Sundelin på Stockholms universitet presenterar två delstudier från det pågående projektet Inkludering och erkännande av unga nyanlända genom studie- och yrkesvägledning.

Webbinariet ges digitalt den 2 december kl 10-12.

Sista anmälningsdag är den 26 november.

Läs mer och anmäl dig på skolverket.se

Förbered dina elever med Programväljarkollen!

2021-10-15|

 

Drygt 5000 elever har redan gjort Programväljarkollen.

 

Vad är Programväljarkollen?
Programväljarkollen är en quiz för elever som ska välja gymnasieutbildning.
Det består av ett antal frågor som ska göra eleverna bättre förberedda för kommande gymnasieval.

Vad är fördelarna?

 • Ökar elevernas möjligheter att göra ett väl underbyggt gymnasieval
 • Uppdaterad för de som söker till gymnasiet med start hösten 2022
 • Tillgängligt dygnet runt alla dagar i veckan
 • Kan göras på datorn, surfplattan och mobilen
 • Snabbt och enkelt, men också utmanande och lärorikt
 • Funkar på lektionstid och kan besvaras enskilt, i grupp eller helklass – välj det som passar
 • Det är kostnadsfritt

Tipsa dina elever du också!

Dina eleverna hittar quizet på www.programvaljaren.se >>

Gå direkt till quizet här >>

Etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2019 efter gymnasieskola

2021-10-14|

Här redovisas statistik över etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter gymnasieskolan. För första gången kan Skolverket i år också publicera statistik om etableringsstatus fem år efter avslutad gymnasieskola för ungdomar som har läst enligt Gy11.

Läs mer om etableringsstatistik på skolverket.se

Ladda ner rapport som pdf – Etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2019 efter gymnasieskola

Fler nya sökande och antagna 30-plussare i högskolan

2021-10-11|

Nu finns ny officiell statistik över sökande och antagna till universitet och högskola på grund- och avancerad nivå höstterminen 2021.

Siffrorna visar en fortsatt ökning av antalet sökande till högskolan även till höstterminen 2021, om än i något mindre omfattning än till höstterminen 2020.

Mer antagningsstatistik finns på uka.se

Grattis på Vägledningens dag!

2021-10-08|

Vägledningens dag!

Grattis alla vägledare runtom i Sverige!

8 oktober, firar vi alla Vägledningens dag, som är instiftad av Sveriges Vägledarförening.

Hur firar du? På Tremedia firar vi med kaffe och ett gäng drömmar (Läs: en massa goda idéer för framtiden). 😉

Så blir du polis – digital träff om polisutbildningen 13 oktober

2021-10-07|

Collage av olika roller inom polisyrket

Som polis skapar du trygghet i människors liv, kan välja mellan ett åttiotal olika yrkesroller och har en stabil jobbframtid.
Missa inte chansen den 13 oktober att träffa Karin Lindberg och hennes poliskollegor på en digital träff om polisutbildningen. De svarar på dina frågor och berättar varför de brinner för jobbet.

Mer om polisyrket och utbildningen hittar du på arbetsformedlingen.se

Rekryteringen till högskolan – i riket och per län och kommun

2021-10-06|

UKÄ tar sedan flera år tillbaka fram uppgifter över andelen som påbörjar högskolestudier vid senast 19 års, 21 års och 24 års ålder. Statistiken redovisas för landet som helhet samt per län och kommun.

Nya siffror för 2020 visar att det framförallt är direktövergången, alltså andelen som senast vid 19 års ålder har påbörjat högskolestudier, som ökat jämfört med föregående år. Denna steg från 12,7 procent 2019 till 16,1 procent 2020. Direktövergången ökade bland båda könen, men mer bland kvinnor.

Läs mer om rekryteringen till högskolan på uka.se

Ladda ner rapporten som pdf – Rekryteringen till högskolan – i riket och per län och kommun

Att organisera för komvux som särskild utbildning – en del av komvux

2021-10-05|

En chans för er i kommunen att utbilda er för att arbeta så att elever med intellektuell funktionsnedsättning ges ökade förutsättningar att studera inom komvux. Ni utvecklar inkluderande lärmiljöer.

Rektor anmäler utöver sig själv tex 1 lärare, 1 syv som tillsammans bildar en triogrupp som arbetar gemensamt under och mellan träffarna.

Mer om innehåll och anmälan finns på skolverket.se

Inkludering och erkännande av unga nyanlända genom studie- och yrkesvägledning

2021-10-05|

Välkommen till ett webbinarium om studie- och yrkesvägledning av unga nyanlända. Ta del av pågående forskning som kan ge idéer till att utveckla, planera och organisera verksamheten för nyanlända elever.

Anmäl dig till webbinariet på skolverket.se 

Vägledning/kartläggning och validering inom komvux

2021-10-05|

Skolverket och NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, bjuder in till en digital träff för att dela erfarenheter om hur kartläggning och validering kan kopplas samman för att öka kvaliteten.

Mer om program och anmälan finns på skolverket.se

Prova Riksväljaren kostnadsfritt under 14 dagar!

2021-10-04|

Nu är den digitala publikationen riksvaljaren.se uppdaterad med uppgifter som gäller för elever som ska börja gymnasieskolan hösten 2022.

Passa på att prova tjänsten kostnadsfritt under 14 dagar fram till den 18 oktober!

Gör så här för att prova:

 1. Gå till riksvaljaren.se i dina webbläsare
 2. Användarnamn: guest
 3. Lösenord: gästriksväljaren2021
 4. Önskar du fortsätta använda tjänsten beställer du den i Tremedias webbutik.

Vad innehåller Riksväljaren?

riksvaljaren.se finns gymnasieutbildningar som riktar sig till elever i hela landet och som eleverna kan söka oavsett var det bor. Här finns information om:

 • Riksrekryterande utbildningar
 • Fristående gymnasieskolor
 • International Baccalaureate
 • Spetsutbildningarna
 • Riksrekryterande idrottsgymnasier

Vi på Tremedia uppdaterar kontinuerligt eftersom vi vill att publikationen ska innehålla den mest aktuella informationen om landets alla riksrekryterande gymnasieutbildningar och  alla gymnasieskolor med riksintag. Vi kontrollerar tillstånd och granskar alla uppgifter som publiceras mot beslut och regler. För varje utbildning/skola finns en kortfattad beskrivning, de viktigaste kontaktuppgifterna samt länk till skolans webbplats.

Du kan söka

Du har möjlighet att göra sökningar på kategori och län. Söker du en speciell utbildning för någon med ett särskilt intresse kan du även göra en sk. fritextsökning. Här kan du söka på specifika ord som ger dig träffar som kan vara intressanta.

Vad kostar riksväljaren.se?

Önskar du fortsätta använda tjänsten så kostar den 395 kr exkl. moms för läsåret 2021/2022.
Vid köp gäller licensen fram till 2022-09-01.

Studiemedlen för 2022 höjs till följd av högre prisbasbelopp

2021-09-30|

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2022 till 48 300 kronor. Det är en ökning med 700 kronor jämfört med 2021. Detta innebär att studiemedelsbeloppen blir något högre 2022.

Läs mer om höjt studiemedel för 2022 på csn.se

Skolan under coronapandemin – detta gäller från 29 september

2021-09-29|

Den 29 september upphör många av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gällande covid-19. Det innebär att skolor kan börja ta bort de förebyggande åtgärder som vidtagits för att undvika trängsel. Här hittar du övergripande information om vad som gäller i skolan i höst.

Mer om vad som gäller i skolan efter 29/9 finns på skolverket.se

Här finns jobben 21

2021-09-29|

Ny statistik från TRR ger en tydlig bild av inom vilka branscher flest tjänstemän får ett nytt arbete inom när den svenska arbetsmarknaden är på väg att återhämta sig. Knappt hälften, 49 procent, så många tjänstemän har sökt omställningsstöd hos TRR under årets första åtta månader, jämfört med 2020.

Mer arbetsmarknadsstatistik på trr.se

Ingen tvekan när Basma bytte från skönhets- till byggbransch

2021-09-28|

Basma vid byggarbetsplats

Basma Yonany var egenföretagare inom skönhetsbranschen, men under coronapandemin försvann många av kunderna. Nu går hon en arbetsmarknadsutbildning inom bygg- och anläggning hos Yrkesakademin och är inte orolig för att hon ska gå arbetslös när hon är klar.

Läs mer om Basmas karriärbyte på arbetsformedlingen.se

Svårt att motivera elever till lovskola

2021-09-23|

Många av de elever som deltagit i lovskola under sommaren menar att de har lärt sig mycket. Samtidigt är det svårt att motivera alla elever som har behov av lovskolan att delta. Det visar den granskning av sommarlovsskolor vid 62 grund- och gymnasieskolor som Skolinspektionen har gjort under sommarlovet 2021.

Granskningen av lovskolorna finns på skolinspektionen.se 

Rapporten som pdf – Sommarlovskolor efter tre terminer med covid-19pandemin

Öka jobbchanserna med rätt högskoleutbildning

2021-09-20|

Dekorationsbild

Den 15 september öppnade anmälan till vårens utbildningar på universitet och högskolor. Utbildning är en viktig faktor för att få ett jobb. De kommande fem åren är efterfrågan som störst inom hälso- och sjukvård och utbildningssektorn. Där är det redan idag brist på arbetskraft. Även civilingenjörer och IT-specialister är exempel på yrken som har en fortsatt god arbetsmarknad, enligt Arbetsförmedlingens senaste yrkesprognos.

Se listan med framtidsyrken på arbetsformedlingen.se

Vägleder du grundskoleelever? Fyll på verktygslådan under två digitala dagar

2021-09-20|

Välkommen till ett två-dagars digitalt seminarium där du som vägledare får träffa kollegor från övriga Europa för att lära mer om och diskutera utveckling, karriärrådgivning och mobilitet ur ett internationellt perspektiv. Seminariet äger rum den 7-8 december och du anmäler dig senast den 1 november.

Nationell valideringskonferens 23–24 mars: Nytt datum och anmälan!

2021-09-20|

Konferensen vänder sig till dig som arbetar operativt med att genomföra validering eller som utvecklar metoder för validering.

Du kan arbeta inom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, arbetsliv, folkbildningen eller på lärosäten. Även du som arbetar med vägledning mot validering för exempelvis arbetssökande och personer i omställning kan ha nytta av konferensen.

Mer om anmälan och innehåll finns på myh.se

Fler är arbetslösa längre

2021-09-14|

Antalet arbetslösa fortsätter att minska samtidigt som långtidsarbetslösheten är fortsatt hög. I slutet av augusti var drygt 188 000 personer långtidsarbetslösa. Mer än hälften av dem har varit utan arbete i mer än två år.

Mer statistik finns på arbetsformedlingen.se

Webbinarium – Går det att förebygga skolavhopp?

2021-09-08|

Välkommen till Svenska ESF-rådets webbinarium om studieavbrottsförebyggande arbete med hjälp av Socialfonden. ”Rätt stöd i rätt tid – går det att förebygga skolavhopp?”

Tid: tisdag 28 september kl. 13:00–14:00

Under seminariet medverkar bland annat Malin Gren Landell, forskare och expert på området skolfrånvaro, utredare på regeringens uppdrag och en av grundarna till INSA (International Network for School Attendance). Joakim Tranquist, Tranquist Utvärdering, med lång erfarenhet av utvärdering inom Socialfonden och författare till rapporten ”Rätt stöd i rätt tid” och Evelina Bark Nordin från ESF-projektet Plugga klart 2.

Anmälan till webbinariet gör du på esf.se

Rekordmånga studerade med studiemedel gångna läsåret

2021-09-08|

Under läsåret 2020/21 var det rekordmånga som studerade med studiemedel, visar ny läsårsstatistik från CSN.

Den pågående pandemin gjorde att antalet studerande i Sverige ökade med 16 procent till 513 200. Det totala antalet studiemedelstagare (både studerande i Sverige och utlandet) ökade med 68 000 till 528 200 studerande.

Mer om läsårsstatistiken för 2020/2021 finns på csn.se

Utbildningsministern öppnar för att sänka tröskeln till gymnasiet

2021-09-06|

Utbildningsminister Anna Ekström (S) vill komma åt problemet med ”alldeles, alldeles för många” underkända elever i grundskolan.

— Jag vill ha en skola där utslagningen inte är stor, men också en skola med klara och tydliga krav på eleverna, säger Anna Ekström till TT.

Läs mer om sänkt tröskel till gymnasiet på dagensamhalle.se

Ämnesbetyg införs på gymnasiet för att bättre spegla elevers kunskaper

2021-08-31|

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till ändringar i betygssystemet. Bland annat föreslås att ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg i gymnasieskolan. Dessutom föreslås att läraren med utgångspunkt i betygskriterier ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Syftet är att betygen i framtiden bättre ska främja elevernas kunskapsutveckling.

Mer om lagförslaget att ersätta kursbetyg med ämnesbetyg finns på regeringen.se

Nationell valideringskonferens 13–14 oktober: Anmälan är öppen

2021-08-30|

Konferensen vänder sig till dig som arbetar operativt med att genomföra validering eller som utvecklar metoder för validering.

Läs mer på myh.se

Två kostnadsfria webbinarier i september

2021-08-26|

Ta del av aktuell forskning från våra grannländer via två webbinarier: Myter och fakta om ett föränderligt arbetsliv, respektive Interkulturell vägledning.

Läs mer på UHR:s vägledarsidor

Anmälan öppen till digital IEAVG-konferens 19-21 oktober 2021

2021-08-26|

Under rubriken Maximizing the potential of career guidance arrangerar värdlandet Lettland en tredagars konferens för dig som arbetar med vägledning och som vill uppdatera dig inom fältet, både för din vardag och inför framtiden.

Läs mer på UHR:s vägledarsidor.

Programväljaren m.m. på väg till alla kunder

2021-08-24|

Programväljaren mm

 

Distributionen är i full gång och den första sändningen har redan gått från Borås. Det kommer att ta ytterligare några dagar att få iväg alla leveranser men om du har beställt borde dina kataloger vara hos dig under denna veckan eller i början på nästa.

För er som har en lokalt anpassad Programväljare kan leveransen dröja ännu någon vecka.

Har glömt att beställa? Lägg din order här i webbutiken eller mejla din beställning till order@tremedia.se.

Gymnasieskolan behöver förbättra arbetet mot psykisk ohälsa

2021-08-24|

Skolrelaterad stress och psykisk ohälsa ökar enligt forskning. Trots det saknas ofta hälsoperspektivet i gymnasieskolornas utbildning. Det visar en ny granskning från Skolinspektionen. Gymnasieskolorna bör utveckla sitt arbete med att skapa motståndskraft mot både fysisk och psykisk ohälsa.

Mer om granskningen av psykisk ohälsa på gymnasiet finns på skolinspektionen.se

Ladda ner rapport som pdf – Gymnasieskolors arbete för att främja elevers hälsa 

Aktuella rapporter för dig som vägleder

2021-08-20|

Ta del aktuella forskningsresultat och rapporter inom vägledningsområdet kopplade till arbete, mobilitet och studier för din omvärldsbevakning. Sammanställningen gjord av Euroguidance Sweden.

Rapporterna hittar du på uhr.se

Programväljarfilmen – se smakprov!

2021-08-18|

Nu är Programväljarfilmen redo för alla kunder. Här kan du se ett smakprov ur filmen:

Filmens syfte är att skapa en positiv och inspirerande bild av gymnasieskolan och alla dess möjligheter samt vara informativ på ett intressant men ändå sakligt sätt. Allt material i filmen kommer att vara inspelat 2021 och helt uppdaterat enligt gällande beslut.

Läs mer, beställ och ladda ner redan idag!

Anmälan till högskoleprovet öppnar 24 augusti

2021-08-17|

Den 24 augusti klockan 08.00 öppnar anmälan till höstens högskoleprov, som äger rum den 24 oktober. Provet genomförs med en åldersgräns på 19 år och antalet platser är begränsat till 40 000.

Mer om anmälan till högskoleprovet finns på uhr.se

Nya regler om undervisning på distans

2021-08-11|

Från 10 augusti slopas möjligheterna för skolors huvudmän att besluta om fjärr- eller distansundervisning eller andra undantagsåtgärder.
Nu förbereder sig lärarna på att få undervisa i skolan på heltid.
– Det var tråkigt att vara lärare i våras. Nu håller vi tummarna för att slippa undervisa på distans igen, säger Helena Kvarnsell, högstadielärare i Nacka.

Läs mer på Skolvärlden.se

Nyhetsarkiv
Till toppen