Nyhetsarkiv2020-04-10T09:44:42+00:00

Nyhetsarkiv

Gymnasieskolors distansundervisning under covid-19

2020-06-26|

Skolinspektionen har under våren genomfört drygt 260 inspektionssamtal med rektorer där vi ställt frågor om undervisning, betygsättning och garanterad undervisningstid. Slutrapporten bygger på en kvalitativ analys av 100 av dessa samtal. I maj presenterade vi även en delrapport av granskningen och mycket av resultaten bekräftas nu i slutrapporten.

Läs mer på skolinspektionen.se >>

Ladda ner Skolinspektionens rapport som pdf >>

Stort intresse för pengar till sommarjobb för ungdomar

2020-06-24|

Regeringens satsning för att stärka kommunernas möjlighet att erbjuda sommarjobb för ungdomar har hittills resulterat i att 243 av landets kommuner har tecknat överenskommelser med Arbetsförmedlingen. Överenskommelserna omfattar nära 153 miljoner kronor.

Läs mer på regeringen.se >>

Gymnasiesärskolans broschyr får ny utfomning!

2020-06-22|

I år får Gymnasiesärskolans broschyr en ny utformning. Med hjälp av goda och kunniga råd från våra engagerade kunder Ingrid Krantz och Anna Magnusson på grund- och gymnasiesärskolan i Helsingborg har vi försökt göra broschyren tydligare och bättre.

Tusen tack för hjälpen Ingrid och Anna!

Varje program represteras av en egen symbol som är återkommande igenom hela broschyren. Vi har även gjort en förbättrad och enklare layout för att göra innehållet lättare att orientera sig i. Här finns även helt nya bilder som vi hoppas på ett bra sätt ska representera verksamheten och det man lär sig på de olika programmen.

Läs mer och beställ i webbshopen >>

Här ser du några exempelsidor ur Gymnasiesärskolans broschyr:

 

Vi på Tremedia önskar trevlig midsommar!

2020-06-18|

Snart är semestern här och vi på Tremedia kommer att ha kontoret öppet även vecka 26 innan vi stänger för semester. Tremedia har semesterstängt vecka 27-31 (29 juni-4 augusti) och vi är tillbaka på kontoret den 3 augusti.

Vi vill passa på att önska alla Glad midsommar och en riktigt härlig semester när det är dags för det!

“Sommaräng” av Anna Stenberg. Om du vill så följ mig (Anna) gärna på – https://www.facebook.com/artbyannastenberg/

Stor ökning av gymnasiestuderande som nyttjar det högre bidraget

2020-06-18|

Antalet personer som studerar med det högre bidraget efter att de gått introduktionsprogrammet på gymnasiet har ökat kraftigt på senare år. Samtidigt är det snarare beskedet om uppehållstillstånd, än studiestödet, som lockat den här gruppen till studier.

Läs mer på csn.se >>

Ny försöksverksamhet öppnar för snabbare väg till YH-examen

2020-06-18|

Nu kan utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ansöka om att ingå i försöksverksamheten YH-flex.

Myndigheten för yrkeshögskolan inleder nu försöksverksamheten YH-flex, en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen. YH-flex är till för personer som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Syftet med försöksverksamheten är att utveckla modeller för omfattande tillgodoräknande och med tillgodoräknandet som utgångspunkt genomföra individualiserad komplettering mot examen.

Läs mer på myh.se >>

Fler utbildningsplatser för vuxna i höst

2020-06-17|

För att ge människor goda möjligheter att vidareutbilda sig eller byta bransch i spåren av coronapandemin föreslog regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i vårändringsbudgeten för 2020 flera satsningar på utbildning inom regionalt yrkesvux, yrkeshögskola och folkhögskola. Nu blir förslagen verklighet.

Läs mer på regeringen.se >>

Sommarläsning för SYV

2020-06-16|

Universitets- och högskolerådets internationella webbibliotek är nu uppdaterat med tydligare grupperingar. Fyll på med sommarläsning från de tre spåren Vägledning inom utbildning och arbetsliv, Mobilitet och Ivägledning respektive För din omvärldsbevakning.

Läs mer på uhr.se >>

Över 200 000 nya arbetslösa sedan mars

2020-06-15|

Antalet nyinskrivna fortsatte att öka förra veckan och arbetslösheten är nu 8,8 procent. Många av de som skriver in sig är unga. Samtidigt finns det betydligt färre sommarjobb.

Mellan 8 och 14 juni skrev 17 044 personer in sig som arbetssökande, ungefär 6 000 fler än förra året. Totalt är 454 859 personer inskrivna arbetslösa. Det motsvarar 8,8 procents arbetslöshet. Särskilt snabbt ökar arbetslösheten bland unga. Den senaste veckan har 7 055 unga skrivit in sig som arbetssökande, och arbetslöshetsnivån är nu 12,2 procent bland ungdomar.

– Många slutar skolan nu och skriver in sig på Arbetsförmedlingen. Vi vet dock att en del ungdomar varken söker arbete eller studerar, vilket betyder att det finns ett mörkertal, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Läs mer på arbetsformedlingen.se >>

Ändrade statsbidragsvillkor ska göra det enklare att erbjuda lovskola

2020-06-12|

För att ge skolhuvudmän bättre förutsättningar att erbjuda mer lovskola till de elever som behöver det genomförs nu tillfälliga ändringar som gör det lättare för huvudmän att ta del av statsbidrag för lovskola.

Samtliga ändringar är tillfälliga och gäller mellan den 25 juni 2020 och den 31 augusti 2021.

Läs mer på regeringen.se >>

Satsning på studiestartsstödet i coronakrisen

2020-06-12|

Regeringen och riksdagen har beslutat att tillfälligt ändra på regelverket för studiestartsstödet för att underlätta för de som blivit arbetslösa under coronakrisen att studera. Under 2020 ändras villkoret för arbetslöshet, fribeloppet tas bort och budgeten för studiestartsstödet utökas. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2020.

Läs mer på csn.se >>

Kraftig ökning av arbetslösheten

2020-06-11|

Under maj skedde en betydande ökning av antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Mest ökade arbetslösheten bland utrikes födda och ungdomar.

Läs mer på arbetsformedlingen.se >>

Fler anställda inom äldreomsorgen kan vidareutbilda sig i höst

2020-06-11|

För att stärka äldreomsorgen och vården under coronakrisen föreslog regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i maj ett äldreomsorgslyft som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas utbildning på betald arbetstid. Nu inleds en utbyggnad av utbildningsplatser på vård- och omsorgsutbildningar inom regionalt yrkesvux och folkhögskola inför hösten.

Läs mer på regeringen.se >>

Hösterminen 2022 byter Handels- och administrationsprogrammet namn

2020-06-10|

Höstterminen 2022 byter Handels- och administrationsprogrammet namn till Försäljnings- och serviceprogrammet.

Inför läsåret som börjar hösterminen 2021 blir det ingen förändring.

Namnbytet speglar en uppdatering av programmets innehåll, där kurser i handel, försäljning och kundservice anpassas till de nya krav som uppstår bland annat till följd av handelns digitala omvandling.

Målet är dels att utbildningen bättre ska svara mot handelsbranschens behov, dels att få fler elever att söka till gymnasieprogrammet. Det nya programmet kommer att finnas från hösten 2022.

Läs artikeln på dagenshandel.se >>

Rekordmånga uppsagda söker omställningsstöd

2020-06-10|

Under coronakrisen har det blivit rusning till organisationerna som hjälper uppsagda att komma vidare till nya jobb.

För privatanställda arbetare är det fem gånger fler som har sökt hjälp under våren jämfört med förra året och för tjänstemän handlar det om en fördubbling.

– Vi har fått hantera väldigt många fler uppsagda. Ett hårt och fokuserat arbete för att kunna klara av den ökning som vi har sett, säger Caroline Söder, vd för Trygghetsfonden TSL.

Läs mer på svt.se >>

Att tänka på när distansundervisningen i gymnasieskolan upphör

2020-06-10|

Här har vi samlat råd och vägledningen i hur du och din verksamhet kan tänka i och med att gymnasieskolan går tillbaka till ordinarie undervisning från och med den 15 juni 2020.

Läs mer på skolverket.se >>

Hälften av de varslade i mars har blivit uppsagda

2020-06-09|

Förra veckan varslades 3 060 personer om uppsägning, totalt har 80 816 personer varslats sedan början av mars. Av de som varslades i mars har drygt hälften blivit uppsagda.

Mellan 1 och 7 juni varslades 3 060 personer om uppsägning framförallt inom industrin. Det är 1 382 fler än föregående vecka. Totalt har 80 816 personer varslats om uppsägning sedan början av mars. Av de 42 415 som varslades i mars har hittills ungefär hälften blivit uppsagda.

– Efter två månader är det en större andel som har blivit uppsagda, nästan hälften jämfört med fyra av tio under finanskrisen. Det går snabbare än under finanskrisen och indikerar allvaret på den svenska arbetsmarknaden, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Läs mer på arbetsformedlingen.se >>

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

2020-06-08|

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola föreslår bland annat att:

  • Utbudet av utbildning bör bestämmas med hänsyn till både elevers efterfrågan och behov och arbetsmarknadens behov.
  • Tillgången till och bredden av yrkesutbildning i komvux behöver öka.
  • Staten ska stödja och styra skolhuvudmännen mer när det gäller planering och dimensionering av vilka utbildningar som ska erbjudas samt för gymnasieskolan hur många platser som ska finnas på dessa. Staten ska därför besluta om regionala ramar för utbudet inom gymnasieskolan och för yrkesutbildning inom komvux.
  • Den så kallade gymnasiemarknaden bör balanseras med mer inslag av planering och samarbete mellan huvudmän. Genom fördjupat kommunalt samarbete ska vuxna ges ökade möjligheter att söka ett bredare utbud av yrkesutbildning inom ett större område än den egna kommunen.
  • De fristående skolornas roll i utbildningssystemet ska stärkas och lika villkor ska så långt som möjligt gälla för huvudmän för fristående och kommunala skolor. Den ökade statliga styrningen av utbudet ska gälla både kommunala och enskilda huvudmän.
  • Ett kompensatoriskt schablonbelopp som utgår ifrån elevernas meritvärde i grundskolan ska läggas till eller dras bort från den interkommunala ersättningen respektive grundbeloppet till enskilda huvudmän i syfte att stärka förutsättningarna för kompensatoriska åtgärder i gymnasieskolan.

Läs mer på regeringen.se >>

Betydligt fler studerande med studiemedel i höst

2020-06-04|

CSN räknar med att det blir cirka 100 000 fler studerande med studiemedel i höst, jämfört med samma period förra året. För att klara handläggning och service rekryteras nu cirka 60 nya handläggare.

Läs mer på csn.se >>

Särvux blir en del av komvux och byter namn

2020-06-02|

Propositionen ”Komvux för stärkt kompetensförsörjning” innehåller flera förslag till ändringar i skollagen, bland annat ska särvux upphöra som skolform och bli en del av komvux. Förslaget innebär att särvux byter namn till “komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå” och “komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå”. Beslut tas 3 juni och lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Läs mer på regeringen.se >>

Hjälp elever till de nationella minoritetsspråken

2020-06-02|

Fler elever behöver läsa de nationella minoritetsspråken, för att tillgodose behovet på arbetsmarknaden. Nationella minoriteter har särskilda rättigheter kopplat till språk, till exempel inom barn- och äldreomsorgen och i kontakter med myndigheter. Därför är det bra om fler elever läser finska, jiddisch, romani, chib, samiska och meänkieli i skolan.

Läs mer på skolverket.se >>

Vägledning i Corona-tider

2020-06-02|

Både på europeisk nivå och här hemma i Sverige har vägledares arbetssituation ändrats drastiskt i Coronakrisens spår. Dessutom förutspås behovet av vägledning öka då allt fler behöver hitta nya vägar.

Läs mer på uhr.se >>

Nu finns den nya behörighetsvisaren på Utbildningsguiden

2020-06-02|

Den nya behörighetsvisaren är uppdaterad med de senaste behörighetskraven och den fungerar lika bra att använda på läsplatta eller smartphone. Precis som tidigare visar den vilka program på högskolan som eleverna är behöriga till efter de högskoleförberedande programmen.

Behörighetsvisaren visar vilka förkunskaper som de olika programmen ger och vilka förkunskaper som krävs för att vara behörig till de högskoleutbildningar som ger en yrkesexamen från högskolan.

Läs mer på skolverket.se >>

Skolverkets stöd till skolan om prao inte går att genomföra

2020-06-02|

Under den pågående coronapandemin kan det vara svårt att erbjuda prao på arbetsplatser. Här hittar du råd för hur din skola kan erbjuda eleverna alternativ.

Läs mer på skolverket.se >>

Ny digital träff för dig som organiserar och samordnar prao

2020-06-02|

Skolverket arrangerar fler träffar om prao. Ta chansen att dela erfarenheter och diskutera utmaningarna med att lösa prao under coronapandemin med kollegor runt om i landet. Nya digitala träffar är den 17 och 24 juni, för dig som arbetar med att organisera och samordna prao i din kommun eller på din skola.

Läs mer på skolverket.se >>

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs

2020-06-02|

Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare ett år, från 1 juli 2020 till 1 juli 2021. De har även beslutat om att slopa den så kallade åttaårsregeln.

Läs mer på skolverket.se >>

Beskedet: Skolorna öppnar igen

2020-06-01|

I höst kommer gymnasieeleverna att kunna återvända till skolorna igen. Rekommendationen att bedriva undervisning på distans på gymnasier och eftergymnasiala utbildningar upphör den 15 juni, det beskedet gav statsminister Stefan Löfven.

Läs mer och lyssna på >> sverigesradio.se

Kravet på distansundervisning lättas upp

2020-05-29|

Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort den 15 juni och elever i gymnasieskolan kan under sommaren och hösten återvända till skolans lokaler. För utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen. Detta för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas.

Läs mer på regeringen.se >>

Uppdragsutbildning: Validering i praktiken – Linköpings universitet

2020-05-29|

Validering i praktiken är en kurs som ger deltagarna en fördjupad förståelse av valideringsprocessen och verktyg för att utveckla valideringsverksamhet. Ny omgång av kursen startar hösten 2020.

Denna kurs ges på uppdrag av Skolverket. Kursen handlar om validering av vuxnas kunskap och kompetens, och utgår från fyra teman:

  • Kunskap, kompetens och lärande.
  • Validering som samhällsfenomen och praktik.
  • Kompetens för validering – kartläggarkompetens och bedömarkompetens.
  • Verktyg för validering.

Sista anmälningsdag: 17 juni

Läs mer om kursinformation och anmälan på liu.se >>

Ny faktasajt: Så påverkar coronakrisen företag och jobb

2020-05-28|

Svenskt Näringsliv lanserar en ny faktasajt som i realtid visar hur coronapandemin påverkar svenska företag och jobb. På sajten kan du välja bland den senaste statiken över varsel om uppsägningar, antal arbetslösa, korttidspermitteringar, konkurser och rekonstruktioner samt antalet medarbetare som berörs av dessa.

Läs mer på svensktnaringsliv.se >>

Direktänk till faktasajten >>

Digital träff för dig som organiserar och samordnar prao

2020-05-27|

 

Under den pågående coronapandemin kan det vara svårt att erbjuda prao på arbetsplatser. Så här kan du ersätta den. Information och diskussion.

Läs mer på skolverket.se >>

Motverka avhopp från skolan och organisera för kommunernas aktivitetsansvar

2020-05-27|

Vid undervisning på distans eller med en stor del frånvarande elever, är det extra viktigt att hålla kontakt med de elever som riskerar att hoppa av skolan. Här får du vägledning för att motverka avhopp och fånga upp elever i kommunernas aktivitetsansvar.

Läs mer på skolverket.se >>

Här finns sommarjobben

2020-05-27|

Antalet anmälda sommarjobb på Platsbanken har minskat rejält i spåren av coronapandemin. Men det finns jobb att söka, särskilt inom vård och omsorg. Coronapandemin påverkar arbetsmarknaden kraftigt. Arbetslösheten ökar snabbare än på länge och många har permitterats eller varslats från sina jobb. Krisen slår även hårt mot sommarjobben. Antalet anmälda sommarjobb på Platsbanken har minskat kraftigt jämfört med förra året. Särskilt stor var nedgången i april, då anmäldes drygt hälften så många sommarjobb som samma månad i fjol.

— Det råder dock en stor osäkerhet kring statistiken på grund av krisen. Det är långt ifrån säkert att alla de tjänster som annonserats blir tillsatta, säger Johan Eklöf, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Läs mer på arbetsförmedlingen.se >>

Tillägg i Handbok för tillträde till yrkeshögskolan (2019) om bedömning av utländsk utbildning

2020-05-27|

För att kunna bredda befintlig kunskap om hur utbildningsanordnare kan bedöma behörighet till yrkeshögskolan utifrån utländsk utbildning (YH), har Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) uppdaterat sin Handbok för tillträde till yrkeshögskolan – 2019.

Läs mer på myh.se >>

Ladda ner uppdaterad Handbok för tillträde till yrkeshögskolan – 2019 >>

Vägledning i Corona-tider

2020-05-25|

Både på europeisk nivå och här hemma i Sverige har vägledares arbetssituation ändrats drastiskt i Coronakrisens spår. Dessutom förutspås behovet av vägledning öka då allt fler behöver hitta nya vägar.

Läs mer på uhr.se >>

Kraftig nedgång på arbetsmarknaden

2020-05-25|

I april 2020 uppgick antalet sysselsatta till 5 005 000, en minskning med 99 000 personer. Antalet arbetslösa ökade med 80 000 till 449 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,2 procent, en ökning med 1,4 procentenheter. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 143,6 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en minskning med 11,2 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av sysselsättningen och på en ökning av arbetslösheten. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,9 procent.

Läs mer på scb.se >>

Karriärvägledning i Norden fokus i ny bok

2020-05-25|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ny bok med titeln Career and Career Guidance in the Nordic Countries har precis publicerats. Den undersöker vilken typ av sammanhang Norden erbjuder för karriärvägledning och tittar på lagstiftning och teorier inom vägledningsområdet i Norden.

Läs mer på uhr.se >>

Så blir årets studentfiranden i landet

2020-05-25|

Hur årets studenter får springa ut och fira att gymnasietiden är slut ser annorlunda ut i olika delar av landet. I Stockholm och Göteborg är utspringen inställda. Men i Lund, Luleå och Avesta finns mer kreativa alternativ, där man försökt jobba sig runt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer och se inslag på svt.se >>

Många ungdomar bland de nya arbetslösa

2020-05-18|

Antalet nyinskrivna fortsatte att öka förra veckan och arbetslösheten är nu 8,4 procent. Bland ungdomar är arbetslöshetsnivån 11,0 procent. Även antalet personer som varslats om uppsägning ökade igen.

Arbetslösheten fortsätter att öka i hög takt. Den gångna veckan skrev 11 057 personer in sig som arbetssökande, vilket är 2 534 färre än veckan före. Totalt är 431 007 personer inskrivna arbetslösa vilket motsvarar 8,4 procents arbetslöshet. Bland ungdomar är arbetslöshetsnivån 11,0 procent, en ökning från 9,3 procent vecka 10 när krisen började. Totalt är 58 321 ungdomar inskrivna som arbetslösa, 18 000 fler än samma vecka förra året.

– De branscher som drabbats har många ingångsjobb där ungdomar arbetar, exempelvis hotell- och restaurangverksamhet, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Läs mer på arbetsformedlingen.se >>

Stor satsning på distansundervisning och öppen nätbaserad utbildning

2020-05-18|

Regeringen satsar 60 miljoner kronor för att universitet och högskolor ska kunna stärka sin distansundervisning och erbjuda mer öppen nätbaserad utbildning för att möta coronavirusets konsekvenser för arbetsmarknaden. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Läs mer på regeringen.se >>

120 miljoner kronor ska ge fler möjlighet att delta i lovskola

2020-05-18|

För många elever har coronapandemin gjort det svårare att nå skolans kunskapskrav. Nu föreslår regeringen att 120 miljoner kronor öronmärks till lovskola för att ge elever bättre förutsättningar att nå kunskapskraven. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Läs mer på regeringen.se >>

Regeringen satsar 30 miljoner på korta högskolekurser

2020-05-18|

Coronapandemin slår hårt mot arbetsmarknaden. Nu föreslår regeringen en satsning om 30 miljoner kronor på korta kurser som kan ge personer som blivit permitterade möjlighet att vidareutbilda sig under permitteringstiden. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Läs mer på regeringen.se >>

Apl under coronapandemin

2020-05-15|

I vissa branscher kan arbetsplatsförlagt lärande, apl, genomföras som vanligt trots coronapandemin. Men om arbetsplatsen är stängd krävs flexibilitet. Det går att skjuta fram apl i tiden eller genomföra det på annat sätt.

Läs mer på skolverket se >>

Regeringen satsar på unga utan sysselsättning

2020-05-15|

Coronakrisen innebär förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden och för unga utan sysselsättning. Regeringen gör nu satsningar för att fler som i närtid söker sig till universitet och högskolor ska kunna påbörja studier. Myndigheter får i uppdrag att analysera och utveckla ett nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar. Därutöver sker en satsning på sommarjobb för att säkra ungdomars inträde på arbetsmarknaden, och de som annars kan ha svårt att finna sommarjobb på egen hand ska prioriteras. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Läs mer på regeringen.se >>

Färre män läser vidare efter gymnasieskolan

2020-05-15|

Andelen män med examen från högskoleförberedande program som börjar studera inom det första året efter gymnasieskolan har sjunkit något. Bland examinerade 2017/18 är andelen män i nivå med kvinnorna (35 procent hos männen och 34 procent hos kvinnorna).

Läs mer på scb.se >>

Osäker framtid för unga som vill jobba – ungdomsarbetslösheten nära 11 procent

2020-05-14|

Om drygt en månad väntas omkring 85 000 unga ta studenten. Men arbetsmarknaden de möter är osäker med höjd arbetslöshet och rekordvarsel.
– De som drabbas först är de som inte riktigt kommit in på arbetsmarknaden, säger nationalekonomen Oskar Nordström Skans.

Läs mer på svt.se >>

10.000 utbildningsplatser till vård och omsorg

2020-05-12|

Regeringen och samarbetspartierna föreslår 10.000 nya utbildningsplatser till vård och omsorg. Målet är att fler ska få bättre anställningsvillkor.

– Det är en väg in till fler fasta anställningar i den här sektorn, säger Emil Källström (C)

Läs mer på dn.se >>

En viss ökning av frånvaro i grundskolan

2020-05-12|

Frånvaron bland elever i grundskolan i slutet av april verkar nationellt sett inte ha ökat i någon större utsträckning som följd av coronapandemin. När det gäller gymnasieskolan minskade istället frånvaron något. Det visar den uppföljning som Skolverket genomfört.

– Vår uppföljning visar att elever i grundskolan under den nu undersökta perioden har en något större frånvaro jämfört med året innan. Det rör sig dock inte om någon dramatisk ökning på nationell nivå – om det är tre–fyra elever per klass frånvarande i vanliga fall var det ytterligare en eller två elever frånvarande denna vecka. Men variationen är stor mellan olika skolor, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Läs mer på skolverket.se >>

Extra ansökningsomgång för kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan möjliggör snabb omställning för fler

2020-05-11|

I vårändringsbudgeten för 2020 föreslår regeringen att satsningen på kurser och kurspaket (korta utbildningar) inom yrkeshögskolan ska förstärkas för att tillgodose behovet av omställning på arbetsmarknaden.

Läs mer på regeringen.se >>

Arbetslösheten fortsätter uppåt i krisen

2020-05-11|

Ökningstakten i antalet inskrivna arbetslösa tilltog ytterligare i april. Särskilt snabbt ökade antalet öppet arbetslösa.

I slutet av april var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 419 000 personer. Det är 81 000 fler än ett år tidigare. Under samma period ökade arbetslöshetsnivån med 1,4 procentenheter till 8,1 procent.

Av de totalt 419 000 inskrivna arbetslösa var närmare 245 000 inskrivna som öppet arbetslösa. Det är 71 000 fler än i fjol.

Läs mer på arbetsformedlingen.se >>

Högst utbildningsnivå bland kvinnor och i våra universitetsstäder

2020-05-08|

Flest högutbildade finns i våra storstadskommuner och residensstäder, samt i de kommuner som har ett universitet. Kvinnor är mer högutbildade än män, men fler män än kvinnor är forskarutbildade. Det visar ny statistik om svenska befolkningens utbildning 2019.

Läs mer på scb.se >>

Hur påverkas lärlingsersättningen av corona?

2020-05-08|

Om undervisningen kan fortsätta på plats eller på distans, så betalas lärlingsersättningen ut som vanligt. Om skolan däremot stänger helt på grund av coronaviruset och inte kan bedriva någon form av undervisning, har studerande som beviljats lärlingsersättning inte rätt till ersättningen för den tid som skolan är helt stängd.

Läs mer på csn.se >>

Gymnasiet förbereder hösttermin på distans

2020-05-08|

Gymnasieskolan planerar för nästa läsår och måste utgå från att distansundervisningen fortsätter. En av de stora utmaningarna blir då att lotsa in de nya eleverna, enligt Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Läs med på svd.se >>

Analys från MUCF: Fler unga riskerar att hamna i långvarigt utanförskap efter coronakrisen

2020-05-08|

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har analyserat hur coronakrisen påverkar ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

I analysen utgår myndigheten från hur unga drabbades efter finanskrisen 2018-2010, och då särskilt unga som varken arbetar eller studerar.

– Coronakrisen kan leda till att fler unga hamnar i en situation med ett långvarigt utanförskap. Det är viktigt att rikta insatser och vidta åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar. Sådana insatser leder till besparingar för samhället på lång sikt och att det minskar de ungas personliga lidande och ekonomiska utsatthet, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Läs mer på mucf.se >>

Inspelat webbinarium om studie- och yrkesvägledning på distans

2020-05-07|

E-vägledning – utmaning eller möjlighet? Vill du utveckla din kunskap om vägledning på distans? Se föreläsningen från Skolverkets webbinarium som hölls i april 2020. Webbinariet arrangerades i samverkan med Högskolan Väst.

Läs mer och se det inspelade webbinariet på skolverket.se >>

Långtidsarbetslösheten ökade

2020-05-07|

Andelen sysselsatta i åldern 15-74 år under första kvartalet 2020 uppgick till 67,1 procent och arbetslöshetstalet var 7,6 procent, icke-säsongrensat.

Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökade antalet långtidsarbetslösa. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 154,9 miljoner per vecka, vilket är en minskning med 1,6 procent kalenderkorrigerat. Säsongrensad och utjämnad data uppvisar en minskning av sysselsättningen, medan arbetslösheten ökade.

Läs mer och se statistik på scb.se >>

Så påverkas syv av coronakrisen: ”Finns en stor oro”

2020-05-06|

Studie- och yrkesvägledare berörs hårt av coronapandemin. De som är friska och hoppar runt på flera skolor befinner sig i en tuff situation, menar studie- och yrkesvägledaren David Spak.
– Oron verkar vara störst bland de som arbetar på flera skolor, säger han.

Läs mer på skolvarlden.se >>

Rapport: De 10 högst rankade arbetsplatserna

2020-05-05|

Här är de tio högst rankade företagen när svensken får välja arbetsgivare enligt en rapport från bemanningsföretaget Randstad:

1. Ikea
2. Volvo Cars
3. Volvokoncernen
4. Sveriges Television
5. Sveriges Radio
6. Polisen
7. Uppsala Universitet
8. Försvarsmakten
9. WSP
10. Ica

Läs mer på www.svd.se >>

SKR:s gymnasiedag 2020

2020-05-04|

Under dagen behandlas aktuella frågor inom gymnasieskolan ur olika perspektiv. Fokus ligger på de två stora utredningar som rör gymnasieskolan, Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola samt Betygsutredningen, som presenterar sina betänkanden före sommaren. Mer information om innehållet och länk till anmälan kommer under våren.

Evenemanget, som ersätter SKR:s tidigare aviserade gymnasiekonferens, kommer i huvudsak att vara webbsänt med ett begränsat antal deltagare på plats.

Läs mer på skr.se >>

10 miljoner kronor i nytt statsbidrag för utveckling av branschvalidering som ska främja kompetensförsörjningen

2020-05-04|

För att främja kompetensförsörjning och kompetensutveckling har regeringen beslutat om en förordning om statsbidrag för utveckling av branschvalidering.

– Branschvalidering är ett viktigt verktyg i kompetensförsörjningen. Det kan både hjälpa arbetsgivare att lättare hitta den kompetens man söker och individer som har yrkeserfarenhet att få papper på att man har en viss kompetens. Det här kan komma till stor användning nu, i det svåra läge som råder på arbetsmarknaden, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Läs mer på regeringen.se >>

Så prioriterar Arbetsförmedlingen i krisen

2020-05-04|

Antalet varsel om uppsägning och antalet nya arbetslösa har ökat dramatiskt i spåren av coronapandemin. Vi befinner oss i den största krisen i modern tid. Arbetsförmedlingen vidtar nu en rad åtgärder för att hantera den snabbt stigande arbetslösheten.

Läget på arbetsmarknaden är allvarligt. Om utvecklingen fortsätter bedömer myndigheten att arbetslösheten kommer att vara runt 11 procent i mitten av sommaren. Det motsvarar ungefär 570 000 inskrivna arbetslösa.

– Osäkerheten är stor, men vi räknar med att krisen varar året ut och att effekterna blir långvariga, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar.

Läs mer på arbetsformedlingen.se >>

Lärosätena ska arbeta aktivt med tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet

2020-04-30|

Coronaviruset innebär en stor utmaning för hela det svenska samhället, inte minst för hälso- och sjukvården. Många studenter inom till exempel lärar- och förskollärarutbildningar samt vårdutbildningar vikarierar för att avlasta verksamheter i vård och skola, och det är viktigt att utbildningstiden för studenterna inte förlängs i onödan. Därför får högskolor och universitet i uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet med tillgodoräknande av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Läs mer på regeringen.se >>

Rättelse Nyhetsbrev: Samtliga förändringarna på alla åtta yrkesprogram ska tillämpas från HT 2021

2020-04-29|

I artikeln “Förändringar på åtta yrkesprogram” har vi tyvärr skrivit fel årtal när förändringarna för FT och VO ska tillämpas i vårt tryckta Nyhetsbrev. Rätt årtal ska vara HT 2021.

Vi beklagar verkligen att det blivit fel och vill passa på att tacka vår kund som så snabbt meddelade oss!

Vi har ändrat till korrekta uppgifter på vår hemsida och online här i E-nytt. Läs ett uppdaterat Nyhetsbrev här >>

Utredningen om likvärdig skola presenteras

2020-04-29|

Skolverket föreslås ta över antagningen till alla fristående och kommunala skolor. Fristående skolor förbjuds ha köer vid antagning. Skolpengen föreslås även minskas för fristående skolor eftersom de inte har samma ansvar att ta emot elever som kommunala. Det är några av de förslag som utredaren Björn Åstrand lade fram på måndagen.

Läs mer på lararnastidning.se >>

Nära 42 000 antagna till årets sommarkurser

2020-04-27|

Totalt 41 610 personer har antagits till årets sommarkurser vid universitet och högskolor – en ökning med 45 procent jämfört med sommaren 2019. Antalet utbildningar i sommar ökar med 36 procent, från 446 till 605 program och kurser.

Läs mer på uhr.se >>

200 000 kan bli långtidsarbetslösa

2020-04-27|

Antalet långtidsarbetslösa i Sverige kan bli över 200 000 på grund av coronakrisen, uppger Ekot i SR.

Läs mer på svt.se >>

Ökade möjligheter för fjärr- eller distansundervisning vid frånvaro kan underlätta för elever och lärare

2020-04-27|

Regeringen har nu fattat ett beslut som gör det möjligt att ge fjärr- eller distansundervisning när en skola är öppen som vanligt men elever eller lärare är hemma med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende sjukdomen covid-19. Det gäller exempelvis elever och lärare med milda symtom på smitta som i vanliga fall hade varit i skolan.

Läs mer på regeringen.se >>

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ett år

2020-04-24|

För att underlätta för de elever som drabbas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen (komvux) under den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021. För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Läs mer på regeringen.se >>

180 statliga miljoner för sommarjobb i kommuner

2020-04-24|

Regeringens satsning på 180 miljoner för att fler ungdomar ska få sommarjobb är viktig. I år ställer satsningen extra stora krav på flexibilitet hos kommunerna.

– Genom den här satsningen kommer kommuner kunna ge fler ungdomar insikt i och erfarenhet av arbetslivet, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKR.

Läs mer på skr.se >>

Läs även på regeringen.se >>

Ökat intresse för vård- och lärarutbildningar

2020-04-22|

När anmälan till höstens högskoleutbildningar stängde den 15 april hade antalet anmälningar till universitet och högskolor ökat med tretton procent – från 360 000 sökande förra året till 407 000 nu i höst. Rekordstort intresse för vårdutbildningar och fler söker lärarutbildningar.

Läs mer på uhr.se >>

Förlängd utredningstid för Betygsutredningen

2020-04-22|

Betygsutredningen som utreder betygssystemet och hur ämnesbetyg ska kunna införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan skulle redovisat sitt resultat i maj 2020. Nu förlängs utredningstiden och resultatet ska i stället redovisas senast den 17 augusti 2020.

Läs mer på regeringen.se >>

Verktyg för omställning

2020-04-22|

Hos Myndigheten för yrkeshögskolan kan du som är arbetsgivare eller som arbetar med personalfrågor som kompetensutveckling och omställning hitta verktyg som kan vara till hjälp.

Läs mer på myh.se >>

Fler skriver in sig men varseltakten avtar

2020-04-20|

Arbetslösheten ökar i snabb takt och är nu 8,0 procent. Antalet personer som varslas om uppsägning har dämpats under den senaste veckan.

Mellan den 13 och 19 april har 13 190 personer skrivit in sig som arbetslösa vilket är 8 189 fler än samma vecka 2019 då det var 5 001. Det innebär att det under förra veckan fanns 409 257 inskrivna arbetslösa. Sedan första mars har 95 445 personer skrivit in sig som arbetslösa.

– Effekterna av inbromsningen på arbetsmarknaden är tydlig med ett stort antal personer som blir uppsagda och arbetslösa, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Läs mer på arbetsformedlingen.se  >>

Oro bland unga som berörs av gymnasielagen

2020-04-16|

Coronakrisen försvårar för unga som berörs av gymnasielagen. När arbetslösheten stiger minskar chanserna till jobb och ett permanent uppehållstillstånd.

Lyssna på reportaget på sverigesradio.se >>

Rekordmånga söker till högskolan

2020-04-16|

Anmälningarna till höstens kurser och program på högskolor och universitet ökade i år jämfört med förra året.

När antagningen stängde natten till torsdagen hade drygt 407 000 anmälningar kommit in, vilket är en ökning med 13 procent, enligt Universitets- och högskolerådet (UHR).

Lyssna och läs mer på svt.se >>

Drygt 407 000 anmälda till högskoleutbildningar hösten 2020

2020-04-16|

Natten till torsdag den 16 april stängde Antagning.se anmälan till högskolans kurser och program för höstterminen 2020. Universitets- och högskolerådet (UHR) räknade preliminärt in 407 025 anmälningar – 46 843 eller 13 procent fler anmälningar än förra årets notering på 360 191.

Läs mer på uhr.se >>

Nya korta utbildningar på yrkeshögskolan

2020-04-15|

I dag ger Myndigheten för yrkeshögskolan tillstånd för en ny typ av korta utbildningar att starta. Det handlar om 100 utbildningar inom allt från digitalisering i industrin till hållbart mode.

Läs mer och lyssna på sverigesradio.se >>

Trygghetsfonden: Rusning för hjälp till nytt jobb

2020-04-14|

Många varsel om uppsägning leder nu också till att människor verkligen blir av med sina jobb. Just nu strömmar uppsagda in till Trygghetsfonden TSL, som hjälper uppsagda att hitta nya jobb.

Läs mer och lyssna på sverigesradio.se >>

UHR: Sök snarast möjligt till höstens högskoleutbildningar

2020-04-14|

Universitets- och högskolerådet (UHR) förväntar sig att antalet anmälningar till höstens högskoleutbildningar ökar kraftigt. Sista anmälningsdag är den 15 april, men myndigheten råder sökande att ansöka så snart som möjligt.

Läs mer på uhr.se >>

”Inga ändrade regler efter inställt högskoleprov”

2020-04-14|

Inför hösten blir det fortfarande en tredjedel av platserna på högskolor och universitet som avsätts för de som söker in med resultat från högskoleprovet, detta trots att vårens högskoleprov ställdes in.

Läs mer på uhr.se >>

iGlappet – Ny aktuell bok!

2020-04-09|

Boken har underrubriken “Att stödja människor på deras karriärresa” och är en publikation som är helt i färg och upptryckt i A4-format. Den är skriven av Leif Andergren och syftet med boken är att stödja och inspirera dig som arbetar med människor som befinner sig i glappet mellan det tidigare och det nya på sin karriärresa.

Boken kan användas som ett praktiskt arbetsmaterial för samtal och andra aktiviteter i ditt arbete. Den presenterar tankar, idéer och förslag till samtals- och karriärutvecklingsstöd och metoder i form av aktiviteter och figurer som är kraftfulla. Bästa stödet och hjälpen ger materialet när det används flexibelt och anpassat till den aktuella individen och situationen.

Så här är boken upplagd

Del 1: Begreppen glapp i karriären och karriärkunnande

Del 2: Metoder för arbete med individens karriärutveckling

Del 3: Aktiviteter och figurer i karriärutvecklingsarbetet för att individen ska förstå sin nuvarande situation och dess orsaker, öka sitt karriärkunnande, se sina framtida möjligheter och agera

Arbetsmaterial: Här finns några figurer som du kan använda i karriärsamtalen. Du kan kopiera dessa fritt och de är utformade för att kunna anteckna på. iGlappet är är en publikation till för dig som arbetar med att stödja och inspirera människor i deras karriärutveckling.

Bokens aktiviteter

I anslutning till bokens aktiviteter finns kommentarer och förslag på användning. Det ger dig möjligheten att följa dessa, inspireras av dem eller själv utforma och jobba med aktiviteterna som du själv finner lämpligast.

Aktiviteterna handlar om att uppmuntra individen att tänka och reflektera med syftet att individen ska förstå och öka sitt kunnande om sin karriärutveckling. När du upptäcker att individen inte vet så mycket om sig själv och om omvärlden bör du uppmuntra individens lärande. Ditt arbetssätt ger individen möjlighet att öka sitt kunnande om sig själv och om omvärlden.

Det hela handlar om att utmana individen till att stanna upp, att se mer och bättre ta vara på sina möjligheter. Flera av dessa möjligheter har hittills varit gömda och inte tillgängliga för individens medvetande.

Bokens figurer

För att underlätta individens förståelse av och kunnande om sig själv och omvärlden innehåller boken en mängd figurer. Flera av dessa är figurer om teorier som ger förklaringar till olika aspekter av människors karriärutveckling.

Grundtanken är att du använder bokens figurer i samtalen med individen eller i grupper med flera individer. Visa figuren, förklara och låt sedan individen reflektera innan ni diskuterar vilken betydelse den har för individens fortsatta karriärutveckling. Låt därefter individen bestämma vad den behöver göra för att karriärutvecklingen ska bli positiv. Ett bra grundläggande redskap i ditt karriärutvecklingsarbete  är arbetsbladet ”Bryggan”.

Läs mer och beställ >>

Glad Påsk!

2020-04-08|

Nu är påsklovet här för många och vi på Tremedia vill passa på och önskar er alla en riktigt Glad Påsk!

Efter påsk kommer vi att göra vårt stora pappersutskick för året. Då kommer foldern om årets nya produkter som vänder sig till dig som ska informera om gymnasieskolan. Utskicket kommer även att innehålla ett tryckt Nyhetsbrev.

Då kommer vi även att lägga upp alla nya produkter här på webbplatsen.

Tremedias kontor kommer att ha stängt under påskhelgen och vi åter på kontoret tisdagen den 14 april.

Trevlig helg!

Analyser av likvärdig betygssättning i gymnasieskolan

2020-04-08|

Skillnaderna i betygssättning mellan olika gymnasieskolor är stora. Betygen sätts i stor utsträckning i relation till elevernas generella prestationsnivå på skolan. Det visar en ny rapport från Skolverket.

Läs mer på skolverket.se >>

Sök snarast möjligt till höstens högskoleutbildningar

2020-04-08|

Universitets- och högskolerådet (UHR) förväntar sig att antalet anmälningar till höstens högskoleutbildningar ökar kraftigt. Sista anmälningsdag är den 15 april, men myndigheten råder sökande att ansöka så snart som möjligt.

– Alla som vill och behöver läsa vidare bör göra sina utbildningsval i god tid innan anmälan till höstterminen stänger, säger Karin Röding, generaldirektör vid UHR. Höstens utbud av utbildningar kan passa inte bara sökande i 20-årsåldern utan även alla som vill kompetensväxla eller utveckla sin kompetens.

Läs mer på uhr.se >>

Rusning för hjälp till nytt jobb

2020-04-08|

Många varsel om uppsägning leder nu också till att människor verkligen blir av med sina jobb. Just nu strömmar uppsagda in till Trygghetsfonden TSL, som hjälper uppsagda att hitta nya jobb.

Trygghetsfonden räknar med att ta emot rekordmånga i april och många av dem är unga.

– Vår prognos för april är att vi kommer att bevilja stöd för 10 000-12 000 personer, det är nästan lika många som för helåret 2019 då vi hade nästan 14 000 som fick ett stöd, säger vd Caroline Söder.

Läs mer på svt.se >>

Nya regler om förskolor och skolor behöver stänga på grund av coronaviruset eller covid-19

2020-04-08|

Riksdagen och regeringen har öppnat för en ökad flexibilitet för huvudmannen med anledning av spridningen av coronaviruset och covid-19.

Läs mer på skolverket.se >>

Flera grundskolor stänger helt eller delvis efter påsk

2020-04-07|

Såväl privata huvudmän som kommuner går över till distansundervisning i grundskolan. Anledningen är lärarnas extrema arbetsbelastning när stora delar av personalen är hemma.

Läs mer på skolvarlden.se >>

Nätverka med vux-kollegor i Europa

2020-04-07|

På webbplattformen EPALE kan du nätverka och hitta samarbetspartners för projekt med vägledarkollegor i Europa. Informationen finns både på svenska och på engelska.

Läs mer på uhr.se >>

Virtuella arbetsplatsbesök

2020-04-07|

WorldSkills Sweden har tagit fram filmer som du kan använda i din vägledning med elever, i klassrummet eller på mässor. I varje film får du se en yrkesverksam i sitt dagliga arbete samtidigt som fakta ges kring yrket och dess möjligheter.

Välj bland 19 virtuella arbetsplatsbesök >> 

Kraftig ökning av arbetslösheten

2020-04-06|

Antalet varslade i Sverige fortsätter öka i snabb takt, och nu syns även kraftigt växande arbetslöshetssiffror för första gången under coronakrisen. Totalt skrev över 25.000 personer in sig hos Arbetsförmedlingen förra veckan.

Läs mer på dn.se >>

SNS: Coronakrisen – Hur påverkas arbetsmarknaden?

2020-04-06|

Den globala ekonomin har tvärstannat till följd av de åtgärder som vidtagits för att hindra spridningen av coronaviruset. Vad kan göras för att undvika massarbetslöshet? Vad går att lära av tidigare kriser? Hur långt räcker krisåtgärderna från regeringen?

Medverkande
Anders Forslund, professor i nationalekonomi och biträdande chef vid IFAU
Torbjörn Hållö, ekonom på LO
Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen och chef för enheten Arbetsgivarsamverkan
Annika Sundén, analyschef Arbetsförmedlingen

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef över forskningsprogrammet på SNS.

Se webbinariet på sns.se >>

Intresset för att bli läkare och sjuksköterska ökar kraftigt

2020-04-03|

Trots alla skräckskildringar från en sjukvård i kris och vårdpersonal som går på knäna så har intresset för att bli läkare och sjuksköterska skjutit i höjden under den värsta coronakrisen.

– Många vill vara med när det händer och kunna göra skillnad, säger Roger Klinth som är rektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Läs mer på dn.se >>