Om Lennart Söderlund

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Lennart Söderlund skapat 1365 blogginlägg för.

Forum Gy25

Under hösten 2024 arrangerar Skolverket forum runt om i Sverige med syfte att skapa bra förutsättningar för dig som ska leda implementeringen av Gy25 på din gymnasieskola eller anpassade gymnasieskola.

Orter som Skolverket besöker i Norrland:

Östersund, 17 september
Sundsvall, 18 september
Umeå, 18 september
Luleå, 19 september
Kiruna, 25 september
Gävle, 2 oktober

Orter som Skolverket besöker i Götaland:

Skövde, 9 oktober
Jönköping, 9 oktober
Alvesta, 10 oktober
Vänersborg, 10 oktober
Kalmar, 22 oktober
Karlskrona, 23 oktober
Kristianstad, 24 oktober
Linköping, 24 oktober
Göteborg, 5 och 6 november
Halmstad, 7 november
Malmö, 12 och 13 november
Helsingborg, 14 november

Orter som Skolverket besöker i Svealand:

Borlänge, 1 oktober
Västerås, 2 oktober
Örebro, 3 oktober
Karlstad, 8 oktober
Katrineholm, 23 oktober
Stockholm, 4,5 och 11 november
Södertälje, 19 november
Uppsala, 28 november

Mer om program och anmälan på skolverket.se

2024-06-14T09:58:01+00:002024-06-14|

Hösten 2024 – Skolverkets konferenser och webbinarier för vägledare

11 september – Planering och dimensionering av gymnasial utbildning – hur påverkas grundskolans studie- och yrkesvägledning?

12 september – Planering och dimensionering av gymnasial utbildning – hur påverkas grundskolans studie- och yrkesvägledning?

12 september – KAA, kommunernas aktivitetsansvar, stöd för verksamhetsutveckling

2 oktober – KAA, kommunernas aktivitetsansvar, stöd för verksamhetsutveckling

3 oktober – Planering och dimensionering av gymnasial utbildning – hur påverkas grundskolans studie- och yrkesvägledning?

16 oktober – KAA, kommunernas aktivitetsansvar, stöd för verksamhetsutveckling

21 oktober – KAA, kommunernas aktivitetsansvar, stöd för verksamhetsutveckling

29 oktober – Nationell skola – arbetslivskonferens för anpassade skolformer

2024-06-12T11:13:27+00:002024-06-12|

Fortsatt svag arbetsmarknad men ljusning i sikte

Arbetsmarknaden fortsätter att försvagas under 2024 för att gradvis återhämta sig under 2025. Den bedömningen gör Arbetsförmedlingen i arbetsmarknadsutsikterna våren 2024.

– Arbetsmarknaden återhämtar sig inte helt under prognosperioden som sträcker sig till 2025. Men i takt med att konjunkturen stärks väntas efterfrågan på arbetskraft öka och arbetslösheten minska, säger Eva Samakovlis, Arbetsförmedlingens analysdirektör.

Mer om utsikterna för arbetsmarknaden på arbetsformedlingen.se

2024-06-12T09:43:03+00:002024-06-12|

Dåliga jobbutsikter för 9 av Sveriges 30 vanligaste yrken

9 av Sveriges 30 vanligaste yrken beräknas ha små möjligheter till arbete på fem års sikt. Yrkena omfattar bland annat butikssäljare, lagerpersonal och barnskötare, och sysselsätter i dag närmare 700 000 svenskar. Det visar en kartläggning genomförd av Manpower, baserad på statistik från Arbetsförmedlingen och SCB.

På via.tt.se finns mer om jobbmöjligheterna på 5 års sikt för olika yrken

2024-06-05T11:39:23+00:002024-06-05|

Yrkesprogrammet ska anpassas för barnskötare

Regeringen anser att barn- och fritidsutbildningarna är för osammanhängande och spretiga. Nu har de gett Skolverket i uppdrag att granska utbildningarna, både på gymnasiet och komvux.

– Barnskötare bidrar tillsammans med förskollärare dagligen till barns utveckling och lärande. För att de ska kunna utföra sin viktiga uppgift behöver vi se till att utbildningarna rustar blivande barnskötare på bästa möjliga sätt, säger skolminister Lotta Edholm i ett pressmeddelande.

Läs artikeln på vilarare.se

2024-05-31T12:31:04+00:002024-05-31|

Gy25 för studie- och yrkesvägledare i komvux

Du som studie- och yrkesvägledare på komvux behöver bland annat ha kunskap om:

 • Gy25 i stort
 • hur ämnena förändras
 • hur de individuella studieplanerna påverkas och kan behöva revideras
 • vilka övergångsregler som finns i skollag och förordningen om vuxenutbildningen
 • hur yrkespaketen påverkas
 • hur examensbevis med blandbetyg ser ut och utformas.

Mer om Gy25 för syv på komvux finns på skolverket.se

2024-05-30T07:18:28+00:002024-05-30|

Gy25 för studie- och yrkesvägledare i grundskolan

Du som studie- och yrkesvägledare i grundskolan behöver, förutom att ha kunskap om vilka olika program och inriktningar som erbjuds inom gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan, även ha kunskap om de förändringar som gjorts inför hösten 2025.

Begreppet kurs försvinner helt och ersätts av ämne och nivåer. Det gäller både för gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan.

Sammanfattning av förändringar i Gy25

 • Gy25 gäller från 1 juli 2025.
 • Begreppet kurs försvinner helt och ersätts av ämne och nivåer.
 • De nya ämnena är i många fall förändrade både till namn och innehåll då de har uppdaterats utifrån samhälls- och teknikutveckling.
 • Hantverksprogrammet upphör
 • Ett nytt program, frisör- och stylistprogrammet startar med inriktningarna barberare, frisör och stylist.
 • Utbildningar för florist, glasblåsare, finsnickare, guldsmed och textil blir nu riksrekryterande utbildningar med egna examensmål, i stället för som tidigare, en del av hantverksprogrammet.
 • Estetiska programmet får ytterligare en inriktning; modedesign.
 • Två av bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar, anläggningsfordon och mark och anläggning slås samman till den nya inriktningen mark och anläggning.
 • Två program i den anpassade gymnasieskolan byter namn.
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation som byter till programmet för fastighet och byggnation
 • Programmet för administration, handel och varuhantering byter namn till programmet för handel och service

Mer om Gy25 för grundskolans syv finns på skolverket.se

2024-05-30T07:13:42+00:002024-05-30|

Gy25 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Du som studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan behöver, förutom att ha kunskap om vilka olika program och inriktningar som erbjuds inom gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan, även ha kunskap om de förändringar som gjorts inför hösten 2025.

Sammanfattning av förändringar i Gy25

 • Gy25 gäller från 1 juli 2025.
 • Begreppet kurs försvinner helt och ersätts av ämne och nivåer.
 • De nya ämnena är i många fall förändrade både till namn och innehåll då de har uppdaterats utifrån samhälls- och teknikutveckling.
 • Hantverksprogrammet upphör
 • Ett nytt program, frisör- och stylistprogrammet startar med inriktningarna barberare, frisör och stylist.
 • Utbildningar för florist, glasblåsare, finsnickare, guldsmed och textil blir nu riksrekryterande utbildningar med egna examensmål, i stället för som tidigare, en del av hantverksprogrammet.
 • Estetiska programmet får ytterligare en inriktning; modedesign.
 • Två av bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar, anläggningsfordon och mark och anläggning slås samman till den nya inriktningen mark och anläggning.
 • Två program i den anpassade gymnasieskolan byter namn.
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation som byter till programmet för fastighet och byggnation
 • Programmet för administration, handel och varuhantering byter namn till programmet för handel och service

Mer om Gy25 för syv i gymnasieskolan hittar du på skolverket.se

2024-05-30T07:06:07+00:002024-05-30|

“Det är viktigt att det finns vuxna som har tid att se eleverna”

För vissa högstadieelever är det en kamp att ta sig till skolan. I projektet Ung kraft vänder elevcoacher den trenden. Genom stöd, tid och samtal har de fått närvaron och motivationen att öka och betygen att höjas.

Som många andra svenska kommuner brottas Borlänge, Säter och Gagnef med hög skolfrånvaro bland vissa elever. Därför satsade Falun Borlänge-regionen på att införa något helt nytt, i projektet Ung kraft som finansieras av Europeiska socialfonden.

På esf.se finns mer läsning om projektet Ung kraft

2024-05-27T11:15:57+00:002024-05-27|

Utlandserfarenhet inom yrkesutbildning ger värdefulla kunskaper och erfarenheter

Unga och vuxna som får möjlighet att göra en del av sin yrkesutbildning på en arbetsplats i ett annat land utvecklar sina yrkeskunskaper och förmågan att ta ansvar, planera och lösa problem. Även studiemotivationen och anställningsbarheten stärks.

På uhr.se finns mer om betydelsen av APL och LIA utomlands

Ladda ner rapporten som pdf – Betydelse av utlandserfarenhet inom yrkesutbildning

2024-05-22T06:03:28+00:002024-05-22|

UR: Ungas väg in i arbetslivet

En stor missuppfattning är att de som står utanför arbetsmarknaden är omotiverade till att jobba. Elin Pietras, folkbildningsutvecklare på Riksförbundet Attention, och Ida Thorell, studie- och yrkesvägledare på Misa Ung, föreläser om hur man stöttar, vägleder och inkluderar unga på arbetsmarknaden. Tinus Wallerborg, som har NPF-diagnos, berättar sin erfarenhet av att hitta rätt sysselsättning och få rätt stöd. Inspelat den 19 april i Aula Medica, Karolinska institutet. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Se föreläsningen på urplay.se

2024-05-17T10:52:18+00:002024-05-17|

Nya yrkesämnen finns på Studera.nu

Med anledning av Gy25 har UHR tagit fram nya föreskrifter för yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen. I samband med det har informationen om de yrkesämnen som finns på gymnasial nivå och vilka program de tillhör flyttats från uhr.se till Studera.nu.

Läs mer om de nya yrkesämnena på uhr.se

Mer om ämneskrav för yrkeslärare finns på studera.se

2024-05-17T10:42:48+00:002024-05-17|

Arbetsmarknaden fortsätter försvagas

Det ekonomiska läget fortsätter att påverka antalet arbetslösa. Ungefär 19 000 personer fler var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i april jämfört med ett år tillbaka.

I slutet av april var drygt 346 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är en ökning med närmare 19 000 personer jämfört med samma period förra året. Arbetslösheten är totalt 6,6 procent.

Mer om läget på arbetsmarknaden finns på arbetsformedlingen.se

2024-05-14T08:29:55+00:002024-05-14|

Sysselsatta med funktionsnedsättning behöver stöd och anpassning

Bland personer med funktionsnedsättning är ungefär hälften, 52 procent, sysselsatta. Många av dem har behov av stöd och anpassning på sin arbetsplats.

– Sex av tio sysselsatta personer med funktionsnedsättning har en nedsatt arbetsförmåga. Av dessa har 80 procent behov av stöd och anpassning för att kunna utföra ett arbete, säger Marc Doppelbauer, analytiker på SCB.

På scb.se finns mer att läsa om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

2024-05-08T07:26:39+00:002024-05-08|

Nyanlända förlorare i gymnasievalet

I en ny avhandling vid Stockholms universitet har doktoranden Brendan Munhall undersökt nyanlända elevers erfarenheter och utmaningar i gymnasievalet i Stockholmsområdet. Ett konkurrensutsatt utbildningssystem med över 200 skolor att välja mellan gör valet till en tuff utmaning. Resultatet visar att en stor andel av gymnasieskolorna i praktiken inte var tillgängliga för de nyanlända eleverna, vilket begränsade deras utbildningsmöjligheter.

Läs artikeln på su.se

Avhandlingen i fulltext (DIVA) – Begränsade horisonter. En studie om nyanlända elevers gymnasieval

2024-04-30T09:18:58+00:002024-04-30|

Här möts skolan och arbetslivet i hyllat projekt

I tio år har Angeredsgymnasiet och chipstillverkaren Estrella samarbetat under namnet Estrella­akademin. Nu har de belönats som Sveriges bästa exempel på samarbete mellan skola och arbetsliv. – Det är en sådan kraft i det här området, säger Agneta Wessman Alsin, rektor på Angereds­gymnasiet.

Läs mer om Sveriges bästa exempel på samarbete mellan skola och arbetsliv på skolledaren.se

2024-04-26T09:11:43+00:002024-04-26|

Kvinnor och studenter med utländsk bakgrund diskrimineras på högskolan

En av fem studenter vid svenska universitet och högskolor har upplevt diskriminering, kvinnor och studenter med utländsk bakgrund är de mest utsatta. Kön, ålder och etnisk tillhörighet är de vanligaste orsakerna till upplevd diskriminering, enligt den senaste Eurostudentundersökningen.

Läs artikeln om diskriminering på högskolan på uhr.se

Ladda ner undersökningen som pdf – Studenters erfarenheter av diskriminering på svenska lärosäten

2024-04-26T06:43:09+00:002024-04-26|

Ökat intresse för yrkesexamensutbildningar med goda arbetsmarknadsutsikter

Allt fler vill ta yrkesexamen och utbilda sig till biomedicinsk analytiker, arbetsterapeut, civilingenjör, fysioterapeut, högskoleingenjör, läkare, psykolog, sjuksköterska, tandläkare, yrkeslärare eller ämneslärare. Men färre väljer i höst yrkesexamensutbildningar för att bli förskollärare, grundlärare eller tandhygienist.

– Det är fler som väljer eftergymnasial utbildning eftersom läget på arbetsmarknaden är osäkert, säger Anders Ljungberg, chef för analysavdelningen på UHR. Prognosen är att efterfrågan på högskoleutbildning kommer att öka ännu mer de närmaste åren.

På uhr.se kan du läsa mer om intresset för yrkesexamensutbildningar

2024-04-24T07:10:22+00:002024-04-24|

Storsatsning på syv i Örebro – bara heltidstjänster

Örebro kommun ger studie- och yrkesvägledningen ett viktigt erkännande när den omvandlar samtliga syv-tjänster inom sina 7–9-skolor till heltid, vilket gäller både grundskola och anpassad grundskola. Därför pågår nu också en nyrekrytering av studie- och yrkesvägledare för de sammanlagt åtta tjänster som ska tillsättas.

Mer om syv-satsningen i Örebro på vilarare.se

2024-04-19T08:52:36+00:002024-04-19|

Utredningen klar: Så kan offentlighetsprincipen införas i friskolor

Frågan om offentlighetsprincipen i friskolor har svängt fram och tillbaka genom åren. Nu har en omstridd utredning landat i regeringens knä om hur den kan införas. Liberalernas linje är att offentlighetsprincipen bör gälla även friskolorna. Men övriga Tidöpartier tycker att friskolor ska lyda under en lindrigare ”insynsprincip”.

Mer om offentlighetsprincipen i friskolor på dn.se

Läs Skolinformationsutredningens förslag som pdf – Offentlighetsprincipen eller insynslag

2024-04-19T08:33:05+00:002024-04-19|

Många freemover-studenter stannar i Sverige och bidrar till svensk kompetensförsörjning

Freemover-studenter läser framförallt masterutbildningar inom teknik, samhällsvetenskap och naturvetenskap och utgör en viktig rekryteringsbas till forskarutbildningen. Omkring 35 procent av freemover-studenterna stannade i landet efter examen och bidrar därmed till svensk kompetensförsörjning. Det visar rapporten Inresande studenter på masterprogram vid svenska lärosäten.

Läs mer om freemover-studenter på uka.se

2024-04-19T06:50:46+00:002024-04-19|

En helt ny utbildningsform för vuxna startar i hela landet

För att stärka kompetensförsörjningen och möta företagens kompetensbehov har regeringen tagit initiativ till en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå. Utbildningsformen nationell yrkesutbildning har sin utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. Nu är det klart vilka utbildningar som blir först ut.

Läs mer om den nya yrkesutbildningsformen för vuxna på regeringen.se

2024-04-18T08:04:15+00:002024-04-18|

Viktigt med tidiga insatser för att bryta könsbundna val

Skolan har en viktig uppgift att motverka könsstereotypa föreställningar som säger att flickor är på ett visst sätt och pojkar på ett annat. Dessa könsnormer riskerar att begränsa hur eleverna kan vara, vad de intresserar sig för och så småningom studera och arbeta med.

På skolinspektionen.se kan du läsa mer om vad skolan kan göra för att bryta könsbundna val 

Läs rapporten som pdf  – Lärares arbete med att tidigt motverka könsbundna val

2024-04-18T07:59:44+00:002024-04-18|

Många huvudmän brister i arbetet med likvärdig betygssättning

Sverige har enligt flera studier inte nationellt likvärdiga betyg. Det är oroande och innebär risker eftersom betygen till exempel används vid urval till vidare studier. Skolinspektionen har i uppdrag att verka för en mer likvärdig bedömning och betygssättning, men saknar idag möjlighet att ingripa vid risk för alltför generösa betyg.

Läs mer om granskningen av likvärdiga betyg på skolinspektionen.se

Läs rapporten som pdf – Likvärdig bedömning och betygssättning

2024-04-17T06:38:38+00:002024-04-17|

Svenskt näringsliv: Gymnasiepejl

Gymnasieskolan ska rusta eleverna för framtiden. De ska kunna skaffa sig sitt första jobb eller komma in på den utbildning de väljer. Gymnasieskolan ska också lägga grunden för ett livslångt lärande och ett långt och framgångsrikt yrkesliv. Fler elever behöver klara gymnasiet bättre än vad de gör idag. Förändringar i både Sverige och i vår omvärld ställer ständigt nya krav. Detta kräver att vi har individer med rätt utbildning och kompetens för att möta och dra nytta av dessa förändringar.

I denna rapport presenterar vi statistik och data från Statistiska centralbyrån, Skolverket och Ungdomsbarometern. För att öka förståelsen för gymnasieskolan är det viktigt att förbättra kunskapen om eleverna som går där. Det inkluderar att förstå varför de gör sina programval, hur de ser på sin utbildning och vad de gör efter examen. Eleverna i gymnasieskolan har olika syften och mål med sina studier, och de olika programmen syftar till att utbilda för olika yrken och utbildningar.

Ladda ner rapporten som pdf: Gymnasiepejl – Sysselsättning och etablering på de nationella gymnasieprogrammen

2024-04-12T07:41:59+00:002024-04-12|

Yrkes-SM 23-25 april 2024 Karlstad

Yrkes-SM arrangeras mellan den 23 och 25 april 2024 på Tingvalla Sportcenter. På Yrkes-SM kan besökarna förutom att titta på yrkestävlingarna också själva prova på olika yrken och få information om yrken och utbildningar. Programledare är Ida och Malte Hallquist. Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla och det går gratis buss från Stora torget i Karlstad till Tingvalla Sportcenter.

På yrkessm.se finns all information om evenemanget

2024-04-11T06:32:57+00:002024-04-11|

Rapport: 300 000 jobb i Sverige kan helt eller delvis ersättas av AI

Sex procent av jobben i Sverige kommer helt eller delvis ersättas av generativ AI de kommande tio åren, enligt en ny rapport gjord på uppdrag av Google. En majoritet av yrkesgrupperna kommer att bli mer produktiva, vilket antas kunna ge ett BNP-tillskott på mer än 500 miljarder år 2034.

– Var och en behöver nog fundera på hur de kommer att påverkas och kan dra nytta av tekniken, säger AI-forskaren Magnus Lodefalk vid Örebro universitet.

Läs hela artikeln på dn.se

2024-04-10T09:52:57+00:002024-04-10|

Etableringsjobb – ny anställningsform där staten betalar del av lön och man får plugga på arbetstid

Nu ska det bli enklare för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Den nya anställningsformen som arbetsmarknadens parter tecknat kollektivavtal för kallas etableringsjobb. Under anställningen får arbetstagaren en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten.

På sverigesradio.se kan du lyssna på ett reportage om etableringsjobb

2024-04-09T11:47:05+00:002024-04-09|

Ditt utbildningsval påverkar dina jobbmöjligheter

Bristen på sjuksköterskeutbildade och vissa typer av lärare riskerar att fortsätta fram till 2040. Däremot väntas utbildningar inom humaniora vara fortsatt populära, vilket kan medföra ett överskott på utbildade. SCB har i en rapport tagit fram prognoser för 63 olika utbildningsgrupper fram till år 2040.

Prognosen för arbetsmarknaden fram till 2040 för vissa utbildningar hittar du på scb.se

2024-04-09T11:34:05+00:002024-04-09|

AI skapar nya kompetensbehov – högskolorna behöver anpassa sitt utbildningsutbud

Specialisterna inom AI behöver bli fler och lära sig nya saker för att driva utvecklingen framåt. För att AI ska kunna implementeras och tillämpas behövs ytterligare kompetenser. Fler behöver också utveckla en tvärdisciplinär förståelse och förståelse för de frågor som uppstår i skärningspunkten mellan teknik och samhälle och framför allt etik och juridik. Det visar rapporten Artificiell intelligens och högskolans utbildningsutbud.

Mer om AI och högskolornas utbildningsutbud hittar du på uka.se

Ladda ner rapporten som pdf – Artificiell intelligens och högskolans utbildningsutbud

2024-04-05T06:46:13+00:002024-04-05|

Skolverket: Anmäl dig till höstens fortbildning för syv

Hösten 2024 erbjuder Skolverket kompetensutveckling inom vägledning för olika skolformer. Kurserna har olika fokusområden och omfattning. Mer om kursinnehåll och anmälan hittar du via länkarna nedan.

Att arbeta med karriärvägledning inom sfi och svenska som andraspråk
Utveckla dina kunskaper i karriärplanering för elever som läser sfi och svenska som andraspråk för att underlätta deras väg in i arbetslivet. Kursen vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare eller lärare och arbetar inom komvux.

Tala om framtiden – om normer i vägledning och undervisning
Hur talar vi om framtiden med en större normmedvetenhet? Kursen erbjuder redskap för att utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund som annars riskerar att begränsa elevernas studie- och yrkesval och tankar om framtiden.

Kreativa metoder och verktyg för att underlätta övergångar
En kurs för dig som vill ha konkreta metoder och verktyg för att arbeta med elever som upplever olika svårigheter med att klara och fullfölja skolan. Kursen vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare.

PATH – vägledning för elever med funktionsnedsättning
En kurs för studie- och yrkesvägledare som vill lära sig nya färdigheter och metoder att framtidsplanera med elever som är i behov av förstärkt vägledning. PATH-modellen står för Planning Alternative Tomorrows with Hope.

2024-04-02T09:06:20+00:002024-04-02|

Kommunerna behöver öka sina kunskaper om varför elever avbryter sfi

Många sfi-elever avbryter sina studier utan godkänt betyg i någon av de kurser som ingår i utbildningen. Det visar statistik från Skolverket, som även konstaterar att kommunerna behöver bli bättre på att undersöka orsakerna till avbrotten.

Av elever som påbörjade sina studier 2018 hade 37 procent av eleverna inte fått godkänt betyg i någon kurs fram till 2022. Elever på studieväg 1, där många elever saknar tidigare studievana, är de som i lägst utsträckning genomför hela utbildningen.

På skolverket.se finns mer om kartläggningen av studieavbrott på sfi

Ladda ner rapporten som pdf – Studieavbrott och genomströmning i sfi

2024-03-28T10:03:54+00:002024-03-28|

Webbinarier för högskolans vägledare 2024

Webbinarium om Utbildning och arbetsmarknad – 25 april, kl. 09.00-09.45

UHR och Arbetsförmedlingen bjuder in till ett gemensamt pass och delar med sig av tips på hur studenter hittar information om yrken och arbetsmarknad kopplat till sin utbildning. Deltar gör Matti Ridenfeldt, kommunikatör på UHR, och Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Anmäl dig till webbinariet på uhr.se

2024-03-26T07:45:09+00:002024-03-26|

Brister i arbetet med att få arbetslösa med kort utbildning att börja studera

Personer utan gymnasieexamen utgör en stor andel av de arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Arbetet med att få fler att börja studera har till vissa delar fungerat bra, men både Arbetsförmedlingens arbete och regeringens styrning behöver förbättras.

Läs hela artikeln på riksrevisionen.se

Ladda ner rapporten som pdf – Kortutbildade arbetssökandes övergång till reguljär utbildning 

2024-03-14T09:20:11+00:002024-03-14|

Fler elever läser ett yrkesprogram i gymnasieskolan

Ny statistik visar att antalet elever som läser första året på ett yrkesprogram i gymnasieskolan har ökat sedan föregående läsår. Samtidigt har antalet elever som läser första året på ett högskoleförberedande program minskat något. Förändringen ligger i linje med vad Skolverket bedömer behöver ske för att gymnasieskolans utbildningsutbud ska spegla både elevernas efterfrågan och arbetsmarknadens behov, men fortfarande finns stora utmaningar.

På skolverket.se finns mer om det ökade elevantalet på yrkesprogrammen

2024-03-14T07:36:12+00:002024-03-14|

UHR lanserar distanskurs om behörighet inför högskolestudier

Oavsett om du är ny på jobbet som vägledare vid vuxenutbildningen eller om du jobbat ett antal år kommer du att ha nytta av innehållet i den distanskurs som du kan delta i från och med den 18 mars 2024 – på egen hand eller tillsammans med några kollegor. Upplägget bygger på självstudier så du väljer själv takt och omfattning.

Läs mer om distanskursen på uhr.se

Till instruktioner och anmälan

2024-03-14T07:16:19+00:002024-03-14|

Allt fler ungdomar arbetslösa – stora regionala skillnader

I takt med en fortsatt uppgång av den totala arbetslösheten drabbas även ungdomar (18-24 år). I slutet av februari var 4 000 fler ungdomar arbetslösa jämfört med samma månad förra året, sammanlagt handlar det om nära 43 000.

– Ungdomar brukar drabbas i en lågkonjunktur eftersom de oftare har tillfälliga arbeten och mindre arbetslivserfarenhet. Samtidigt är flexibiliteten och rörligheten högre bland dem, vilket gör att arbetslösheten bland unga ofta minskar i ett rätt tidigt stadie när konjunkturen väl stärks, säger Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

Mer om den ökande arbetslösheten bland unga finns på arbetsformedlingen.se

2024-03-12T07:39:23+00:002024-03-12|

10 000 behöver rekryteras varje år i transportbranschen

Kvinna som kör lastbil

Enligt en rapport från branschorganisationen Transportföretagen behövs 150 000 nya medarbetare rekryteras till de olika yrkena inom transportbranschen fram till 2035.
– Företagen behöver nyanställa omkring 10 000 personer per år, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjningen på Transportföretagen.

Läs mer om rekryteringsbehoven inom transportbranschen på arbetsformedlingen.se

2024-03-11T07:11:00+00:002024-03-11|

Konst- och kulturutbildningar – vilka yrken och vidare studier leder de till?

Myndigheten för yrkeshögskolan bjuder in dig som är studie- och yrkesvägledare till ett webbinarium med fokus på konst- och kulturutbildningar. Vad innebär utbildningsformen och hur skiljer den sig från andra utbildningar inom kulturområdet? Vilka utbildningar ingår, vad krävs för att studera och vad kan de leda till?

Mer om konst- och kulturutbildningar på myh.se 

2024-03-08T07:06:05+00:002024-03-08|

Nu finns beslutade examensmål och programmål enligt Gy25

Allt om Gy25 på skolverket.se
På skolverket.se finns aktuell information om Gy25 som gäller gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå. Där finns de beslutade examensmålen och programmålen för Gy25. Där finns också en film som svarar på hur förändringarna blir för eleverna och hur Gy25 påverkar ditt arbete som lärare.

Här kan du läsa mer om examensmålen och programmålen för Gy25

Hitta uppdaterat material för din vägledning
På Tremedia arbetar vi just nu med att uppdatera alla produkter enligt Gy25. Ska du förbereda dina elever inför nästa gymnasieval så se till att ladda ner vår produktbroschyr. Här hittar du en mängd syv-produkter – allt uppdaterat enligt Gy25.

Ladda ner Tremedias produktbroschyr

2024-03-07T08:46:53+00:002024-03-07|

Så kan Sveriges nya STEM-strategi se ut – ”Vi behöver göra saker nu”

Regeringen utlovar en svensk STEM-strategi redan mot slutet av året för att få fler elever att välja de viktiga matematik- och teknikämnena. Åtgärder som snabbt ger effekt efterfrågas av arbetsgivare och fack. ”Vi behöver fart i reformerna”, säger Joakim Bourelius på Innovationsföretagen.

På svensktnaringsliv.se kan du läsa mer om svensk STEM-strategi

2024-02-29T13:50:57+00:002024-02-29|

Snart öppnar ansökan för piloten yrkesutbildning på gymnasial nivå

Den 29 februari öppnar myndigheten den första ansökningsomgången för pilotverksamheten för yrkesutbildning på gymnasial nivå.

I december fick myndigheten i uppdrag att förbereda införandet av en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna, vilket sker i form av en pilotverksamhet under 2024-2026 och med utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan.

– Det händer mycket på kompetensförsörjningsområdet just nu. Utöver yrkeshögskolans expansion och framtidsarbete har vi nu också den här pilotverksamheten som är ett spännande initiativ att skapa nya utbildningsvägar till yrkesroller utifrån ett nationellt perspektiv, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Magnus Wallerå.

På myh.se finns mer om piloten för yrkesutbildning på gymnasial nivå.

2024-02-28T09:07:51+00:002024-02-28|

Det ska bli lättare för elever att få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

I dag är det många elever som inte får den utmaning de behöver i undervisningen. För att möta högpresterande elever som behöver utmanas mer i undervisningen föreslår regeringen nu att det ska bli lättare att få läsa i snabbare takt och på en högre nivå inom ramen för sin vanliga grundskoleutbildning. Försöksverksamhet med spetsutbildningarna i grund- och gymnasieskolan kommer också att permanentas.

– Det är viktigt att alla elever får chans att utmanas i undervisningen och möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det här gäller även de mest högpresterande eleverna, skolan får inte hålla tillbaka de som kan och vill gå före, säger skolminister Lotta Edholm.

Läs mer om förslaget på regeringen.se

2024-02-23T13:18:13+00:002024-02-23|

Många lediga sommarjobb – topplista per län

Nu är det hög tid att söka sommarjobb. Idag finns det 54 400 lediga sommarjobb i Platsbanken, de flesta inom vård och omsorg.

– Det finns många jobb att söka trots lågkonjunkturen, vilket bekräftar det vi har sett i våra prognoser. I så gott som hela landet finns ett stort behov av sommarpersonal vilket ger goda förutsättningar för arbetssökande, säger Alva Johansson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Mer om alla lediga sommarjobb finns på arbetsförmedlingen.se

2024-02-20T07:43:40+00:002024-02-20|

Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår utredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin utgångspunkt i yrkeshögskolemodellen och inte ingå i skolväsendet.

Läs mer om nya utbildningsformen yrkeskolan på regeringen.se

Ladda ner betänkandet av Yrkesvuxutredningen – Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna

2024-02-19T09:38:35+00:002024-02-19|

Projektet VÄGEN öppnar dörren till arbetslivet

Folkbildningsrådets ESF-projekt VÄGEN ska motverka utanförskap och underlätta övergången från folkhögskola till arbete och vidare studier. På Hagabergs folkhögskola anordnas en inspirationsdag för unga med bl.a. LO och Kriminalvården. Genom inspirerande jobbdagar får deltagare möta arbetsgivare och lära sig om arbetsrätt.

Läs mer om projektet vägen på folkbildningsradet.se

2024-02-16T07:16:21+00:002024-02-16|

Skolverket: Podd om Gy25, studie- och yrkesvägledning och komvux

Ämnesbetyg och Gy25 närmar sig. Inom komvux finns många frågor hur övergången blir mellan nuvarande system och Gy25. I studion delar studie- och yrkesvägledare Berit Kristiansen med sig av sina funderingar och frågor tillsammans med Emelie Högberg och Mikaela Zelmerlööw, båda undervisningsråd från Skolverket. Hur ska eleverna kunna pussla ihop sina utbildningar i två system? Hur påverkar förändrade programstrukturer yrkespaketen?

Podd: Gy25, studie- och yrkesvägledning och komvux

Transkribering av podden – Gy25, studie- och yrkesvägledning och komvux

2024-02-15T09:52:42+00:002024-02-15|

Ungas yrkesdrömmar matchar inte arbetsmarknadens behov

En undersökning bland gymnasieungdomar visar att de yrken många vill utbilda sig till inte är de yrken som arbetsmarknaden främst efterfrågar. Yrkesplanerna skiljer sig också åt beroende på kön, bakgrund och var i landet ungdomarna bor.

SCB genomförde 2021 en enkätundersökning riktad till gymnasieungdomar som gick i årskurs 3. Enkäten handlade bland annat om huruvida eleverna var intresserade av vidare studier och vad de ville arbeta med när de uppnått 30-årsåldern.

På scb.se finns mer om ungas yrkesdrömmar 

2024-02-15T09:53:30+00:002024-02-15|

Kärvt att ordna apl i pressad ekonomi

Skolorna märker av det kärva läget för många företag i arbetet med att få ut elever på apl.
– Vi förstår att det kan vara svårt att ta emot en elev om man inte vet om man kan erbjuda någon anställning. Men man måste tänka långsiktigt, säger Elin Kebert, expert inom kompetensförsörjning på Byggföretagen.

Läs hela artikeln på vilarare.se

2024-02-09T10:33:01+00:002024-02-09|

Podd för dig som jobbar som studie- och yrkesvägledare

Det här är en podd för dig som är studie- och yrkesvägledare på grundskolan och gymnasiet. Lyssna på Mikaela Zelmerlööw som ansvarar för studie- och yrkesvägledningsfrågor på Skolverket och Emelie Högberg som jobbar med införandet av Gy25 i deras samtal med Eva Mirsch som är studie- och yrkesvägledare på en grundskola.

Podd: Hur påverkar Gy25 dig som studie- och yrkesvägledare i grundskolan och gymnasiet? (17:53 min)

Transkribering av podden – Hur påverkar Gy25 dig som studie- och yrkesvägledare i grundskolan och gymnasiet? (Pdf, 60 kB)

2024-02-07T14:52:49+00:002024-02-07|
Till toppen