Större andel elever klarar gymnasieexamen

Skolverkets statistik visar att andelen elever som tar gymnasieexamen från något av de nationella gymnasieprogrammen på tre år har ökat med över två procentenheter sedan förra året. Ökningen är störst på yrkesförberedande program där andelen elever som tagit gymnasieexamen ökat från 66.6 % förra året till 69.9 % i år

– Det är en glädjande förbättring. En orsak är att andelen elever som klarar den grundläggande matematikkursen har ökat, säger Christina Månberg, chef på Skolverkets gymnasieenhet.

Läs mer på Skolverkets webbplats