SFI nu del av komvux

Från den 1 juli 2016 blir SFI en del av kommunal vuxenutbildning (komvux). För kommunernas del innebär det bland annat att de blir skyldiga att se till att den som vill påbörja komvux och särskild utbildning för vuxna (särvux) på grundläggande nivå erbjuds studie- och yrkesvägledning samt att en individuell studieplan upprättas för varje elev inom vuxenutbildningen.

Läs mer på regeringens webbplats