Urvalsgruppen BIex tas bort 2017

Urvalsgruppen BIex introducerades inför antagningen till hösten 2014 för att kompensera sökande med gymnasieexamen som har svårare än tidigare grupper att nå högsta betyg.

När BIex tas bort inför antagningen till (sommarkurser och) höstterminen 2017 räknar man med att de flesta sökande från tidigare grupper redan påbörjat sina studier och att skillnaderna mellan grupperna inte längre behöver kompenseras.

I samband med att urvalsgruppen tas bort justeras också flera skalor för sökande med utländska gymnasiebetyg, som annars skulle gynnats på felaktiga grunder.

Mer om detta och relaterad information finns på uhr.se

2017-03-04T06:42:03+00:002016-12-21|

Handbok för gymnasieantagningen inför 2017/2018

Under inledningen av 2017 kommer omkring 100 000 unga att göra sitt val till gymnasieskolan. Antagningsprocessen påbörjas i regel i februari och pågår under ett halvårs tid. För de som arbetar med gymnasieantagningen finns en nu en uppdaterad handbok med gällande regelverk tillsammans med kommentarer som förtydligar och förklarar. Handboken är sammanställd av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och finns att ladda ner som PDF-fil.

Här kan du ladda ner den senaste handboken för gymnasieantagningen som PDF

2017-03-03T13:27:41+00:002016-12-20|

Tre av fyra gymnasieelever får examen

På gymnasieskolans nationella program får 74 procent av eleverna examen inom tre år. Det visar Skolverkets nya betygsstatistik som också finns på skol- och kommunnivå. Vid en uppföljning av tidigare elevkullar har andelen med examen ökat efter fyra eller fem år i gymnasieskolan. Men fortfarande är det bland dessa elever var femte som inte har fått examen.

– Det visar att det finns ett stort behov av att skolorna jobbar mer med stöd till elever. Det handlar bland annat om att tidigt fånga upp de elever som riskerar att halka efter och tappa motivationen, säger Torun Rudin, enhetschef på Skolverket.

Mer information och statistik finns på skolverket.se

2017-03-04T06:41:57+00:002016-12-20|

God Jul och Gott Nytt År!

Vi på Tremedia vill önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi vill också passa på att tacka för all hjälp, respons och uppskattning som vi fått under året som gått.

Öppet i juletid
Tremedias kontor kommer att hålla stängt från den 22 december till den 9 januari.

Har du brådskande ärende så skicka ett mejl till anna@tremedia.se eller tala in ett meddelande på vår telefonsvarare så hör vi av oss så fort vi kan.

Trevlig helg!

2017-03-06T12:29:16+00:002016-12-18|

Vad gör ungdomar efter gymnasieskolan?

Skolverket har tagit fram ny statistik över vad ungdomar gör efter gymnasieskolan. Statistiken visar att det tredje året i gymnasieskolan var avgörande för etablering på arbetsmarknaden och vidare studier.

Statistiken bygger på ungdomar som gick ut gymnasieskolan läsåren 2008/09, 2010/11 och 2012/13. Dessa ungdomar gick ut skolan enligt det tidigare regelverket (Lpf-94). Statistiken redovisas i rikstabeller och i programblad för vart och ett av de nationella programmen.

Läs mer på skolverket.se

2017-03-03T13:28:20+00:002016-12-13|

Skolverkets fortbildning för SYV

Här finns flera kurser för er som vill bygga på er kompetens. Kurserna startar våren 2017. Klicka på önskad kurs för uppgifter om kursinnehåll och sista anmälningdag.

2016-12-13T09:43:55+00:002016-12-13|

Allt börjar med skolklimatet

Malin Gren Landell är regeringens utredare i frågan om problematisk frånvaro. Hennes utredning ska landa på Utbildningsdepartementets bord i slutet av december. Här ger hon några råd om hur skolan kan minska frånvaron och främja närvaron.

Läs hela artikeln på spsm.se

2016-12-13T09:42:07+00:002016-12-13|

Skolverkets fortbildning för SYV

Här finns flera kurser för er som vill bygga på er kompetens. Kurserna startar våren 2017. Klicka på önskad kurs för uppgifter om kursinnehåll och sista anmälningdag.

– Kreativa vägledningsmetoder inom grund- och särskolan

– Ledarskap i gruppvägledning

– PATH-metod i vägledning

– Migration, nyanlända och vägledning, förlängd anmälningstid

– Studie- och yrkesvägledning i migration – Nyanländas övergångar och inkludering

– Studie- och yrkesvägledning i en ny tid

– Normkritisk pedagogik för vägledning – Tala om arbetslivet, förlängd anmälningstid

– Motverka rasism och främlingsfientlighet

2017-03-03T13:30:01+00:002016-12-12|

Allt börjar med skolklimatet

Malin Gren Landell är regeringens utredare i frågan om problematisk frånvaro. Hennes utredning ska landa på Utbildningsdepartementets bord i slutet av december. Här ger hon några råd om hur skolan kan minska frånvaron och främja närvaron.

Läs hela artikeln på spsm.se

2017-03-04T06:41:48+00:002016-12-12|

Arbetsförmedlingens prognos för 2017 och 2018

Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark även om utvecklingen avtar i styrka. Under 2017 och 2018 ökar sysselsättningen med 101 000 personer, men bristen på arbetskraft bromsar utvecklingen. Arbetslösheten minskar från 7,0 procent i år till 6,8 2017. År 2018 sker ett än större tillskott av personer i arbetskraften och arbetslösheten ökar till 6,9 procent.

Läs hela artikeln på arbetsformedlingen.se

2017-03-04T06:41:36+00:002016-12-07|
Till toppen