Här finns flera kurser för er som vill bygga på er kompetens. Kurserna startar våren 2017. Klicka på önskad kurs för uppgifter om kursinnehåll och sista anmälningdag.

– Kreativa vägledningsmetoder inom grund- och särskolan

– Ledarskap i gruppvägledning

– PATH-metod i vägledning

– Migration, nyanlända och vägledning, förlängd anmälningstid

– Studie- och yrkesvägledning i migration – Nyanländas övergångar och inkludering

– Studie- och yrkesvägledning i en ny tid

– Normkritisk pedagogik för vägledning – Tala om arbetslivet, förlängd anmälningstid

– Motverka rasism och främlingsfientlighet