En av fem studenter vid svenska universitet och högskolor har upplevt diskriminering, kvinnor och studenter med utländsk bakgrund är de mest utsatta. Kön, ålder och etnisk tillhörighet är de vanligaste orsakerna till upplevd diskriminering, enligt den senaste Eurostudentundersökningen.

Läs artikeln om diskriminering på högskolan på uhr.se

Ladda ner undersökningen som pdf – Studenters erfarenheter av diskriminering på svenska lärosäten