Asylsökande har rätt till IM efter flytt till annan kommun

Asylsökande elever som fyllt 18 år har rätt att få fortsätta på introduktionsprogram i gymnasieskolan även efter att de flyttat till en annan kommun. Den bedömningen gör Skolverket. Bedömningen omfattar även andra elevgruppers rätt att få fortsätta sin utbildning på introduktionsprogram efter flytt till annan kommun.

Läs mer på skolverket.se

2017-03-03T13:07:33+00:002017-02-24|

Den kommunala vuxenutbildningen ska utredas

Behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen gäller huvudsakligen kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux). Den särskilda utredaren ska bland annat se över bestämmelser gällande urval, betygsskala, högskoleförberedande examen och särvuxelevernas möjlighet till utbildning efter sina behov och förutsättningar. Utredaren ska också se över om lärare inom vuxenutbildningen får tillgång till den kompetensutveckling de behöver.

Regeringen har utsett Roger Mörtvik till utredare.

Läs mer på regeringen.se

2017-03-03T13:09:48+00:002017-02-22|

YH-information till studie- och yrkesvägledare

Myndigheten för yrkeshögskolan bjuder in till kostnadsfria seminarier för dig som är studie- och yrkesvägledare i vår. Seminarierna arrangeras i samarbete med Studentum och Metro och vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare och vill ha mer information om yrkeshögskolestudier.

Seminarietillfällen:
Örebro: 2 mars
Göteborg: 9 mars, 27 mars
Malmö: 15 mars
Stockholm: 29 mars, 4 april

Läs mer och anmäl dig på på www.myh.s

2017-03-03T13:08:43+00:002017-02-22|

Omvärdering av utländska betyg får avsedd effekt

Färre sökande med svensk gymnasieexamen hade antagits till vårens högmeritutbildningar på högskolan utan den tillfälliga urvalsgruppen BIex, enligt vårens trendrapport från Universitets- och högskolerådet (UHR). BIex fasas nu ut och UHR har därför ändrat meritvärderingen av utländska gymnasiebetyg från och med hösten 2017. Detta gör att sökande med svensk gymnasieexamen även i fortsättningen ska kunna hävda sig i konkurrensen vid antagning till högmeritutbildningar.

Läs mer på uhr.se

2017-03-05T09:35:36+00:002017-02-16|

”Redo för Jobb” – praktikplatser på LinkedIn

Nackademin och LinkedIn har lanserat en ny plattform som ska göra det enklare för arbetsgivare och studenter att hitta varandra. Plattformen, som heter Redo för Jobb, ger möjligheten för arbetsgivare att enkelt lägga upp praktikplatser på LinkedIn.

Framförallt riktar sig initiativet till arbetsgivare som söker studenter med yrkeshögskolebakgrund. Det är första gången LinkedIn samarbetar med en svensk yrkeshögskola för att förbättra jobbmatchningen mellan arbetsgivare och studenter.

Läs mer på Svenskt Näringsliv

2017-02-21T08:09:58+00:002017-02-16|

Analys: Kompetensförsörjningsbehov till år 2040

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar i gemensamt uppdrag att utifrån existerande analyser och dataunderlag ta fram en sammanvägd bild av hur kompetensförsörjningsbehoven inom olika utbildnings- och yrkeskategorier kan förutses utvecklas till år 2040. Utgångspunkten för genomförandet har varit ett underlag som tagits fram till Långtidsutredningen 2015, Demografins regionala utmaningar (SOU 2015:101). Samråd har vid två tillfällen skett med Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, SCB, Socialstyrelsen samt Universitetskanslersämbetet.

Uppdraget har varit att försöka ge en sammanvägd och generell bild av kompetensförsörjningsbehoven på nationell och regional nivå. I uppdraget har det även ingått att göra vissa fördjupade analyser avseende industrins kompetensförsörjningsbehov och hur vår bild av kompetensförsörjningsbehoven 2040 kommer att förändras med nya migrationsantaganden.

Ladda ner dokumentet ”Framskrivning och analys av kompetensförsörjningsbehov till 2040 Redovisning av regeringsuppdrag om framtagande av kunskapsunderlag om kompetensförsörjningsbehov”

Ladda ner hela Långtidsutredningen 2015, Demografins regionala utmaningar (SOU 2015:101)

2017-03-03T13:13:16+00:002017-02-09|

Var finns jobben? Ny rapport från Arbetsförmedlingen

I dag presenterar Arbetsförmedlingen en ny rapport om framtidsutsikterna för omkring 200 yrken. Den visar en fortsatt stark tillväxt av jobb inom många yrken under 2017.

Listan över yrkesområden som är, och kommer att vara, heta på arbetsmarknaden i år toppas av pedagogiskt arbete, bygg- och anläggning, tekniskt och naturvetenskapligt arbete, data/IT och hälso- och sjukvård. Det är yrken som vanligtvis kräver en gymnasieutbildning eller högre utbildning.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats

Ladda ner prognosen ”Var finns jobben”

Ladda ner Arbetsförmedlingens PowerPoint-presentation ”Var finns jobben”

Ladda ner Arbetsförmedlingens ”Yrkesprognoser med bristindex” som excell-fil

BRIST PÅ ARBETSKRAFT OCH LÄTT ATT FÅ JOBB

Exempel inom yrken på högskolenivå:
– Försskollärare
 Sjuksköterskor, både specialistsjuksköterskor och grundutbildade
 Speciallärare och specialpedagoger
 Grundskollärare och lärare i yrkesämnen
 Civilingenjörer och ingenjörer inom bygg och anläggning samt elektronik
 Socialsekreterare
 Läkare
 Mjukvaru- och systemutvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter
 Psykologer

Exempel på yrken inom övriga utbildningsnivåer:
 Kockar och kallskänkor
 VVS-montörer
 Byggnads- och ventilationsplåtslagare
 Installations- och serviceelektriker
 Undersköterskor, hemtjänst och äldreboende
 Träarbetare, snickare och andra byggnadsmedarbteare som målare, murare
 Motorfordonsmekaniker
 Lasbilsförare
 Medicinska sekreterare, vårdadministratörer

ÖVERSKOTT PÅ ARBETSKRAFT OCH SVÅRT ATT FÅ JOBB

Exempel på yrken på högskolenivå:
 Journalister och fotografer
 Musiker, sångare och kompositörer
 Grafisk formgivare
 Finansanalytiker, investeringsrådgivare och banktjänsteman

Exempel på yrken inom övriga utbildningsnivåer:
 Kassapersonal och butikssäljare
 Vaktmästare
 Kontorsassistenter, receptionister och sekreterare
 Telefonister

2017-03-05T09:35:28+00:002017-02-09|

SKOLA & ARBETSLIV — Samlade idéer från Sörmland

Skolverket erbjuder i samarbete med Arbetsförmedlingen och landets regioner och län under 2014-2018 en processutbildning på temat skola-arbetsliv som handlar om hur studie- och yrkesvägledning kan integreras i undervisningen som hela skolans ansvar.

I Sörmland har utbildningen pågått under hösten 2016 med 130 deltagare från olika skolor i Sörmland. Under utbildningen har lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare utvecklat undervisningsupplägg alternativt utvecklat en röd tråd genom skolans alla år för området och tagit del av olika verktyg och material att använda i olika åldrar och ämnen. Detta med utgångspunkt i LGR 11,GY 11 samt allmänna råd för studie- och yrkesvägledning.

I ett häfte har man inom projektet sammanställt det man kommit fram till och lärt sig. På så sätt vill man dela med sig och inspirera andra.

Ladda ner häftet ”SKOLA & ARBETSLIV Studie- och yrkesvägledning i undervisningen — Samlade idéer från Sörmland”

2017-03-05T09:35:12+00:002017-02-01|
Till toppen