Yrkesprogrammet ska anpassas för barnskötare

Regeringen anser att barn- och fritidsutbildningarna är för osammanhängande och spretiga. Nu har de gett Skolverket i uppdrag att granska utbildningarna, både på gymnasiet och komvux.

– Barnskötare bidrar tillsammans med förskollärare dagligen till barns utveckling och lärande. För att de ska kunna utföra sin viktiga uppgift behöver vi se till att utbildningarna rustar blivande barnskötare på bästa möjliga sätt, säger skolminister Lotta Edholm i ett pressmeddelande.

Läs artikeln på vilarare.se

2024-05-31T12:31:04+00:002024-05-31|

Gy25 för studie- och yrkesvägledare i komvux

Du som studie- och yrkesvägledare på komvux behöver bland annat ha kunskap om:

 • Gy25 i stort
 • hur ämnena förändras
 • hur de individuella studieplanerna påverkas och kan behöva revideras
 • vilka övergångsregler som finns i skollag och förordningen om vuxenutbildningen
 • hur yrkespaketen påverkas
 • hur examensbevis med blandbetyg ser ut och utformas.

Mer om Gy25 för syv på komvux finns på skolverket.se

2024-05-30T07:18:28+00:002024-05-30|

Gy25 för studie- och yrkesvägledare i grundskolan

Du som studie- och yrkesvägledare i grundskolan behöver, förutom att ha kunskap om vilka olika program och inriktningar som erbjuds inom gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan, även ha kunskap om de förändringar som gjorts inför hösten 2025.

Begreppet kurs försvinner helt och ersätts av ämne och nivåer. Det gäller både för gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan.

Sammanfattning av förändringar i Gy25

 • Gy25 gäller från 1 juli 2025.
 • Begreppet kurs försvinner helt och ersätts av ämne och nivåer.
 • De nya ämnena är i många fall förändrade både till namn och innehåll då de har uppdaterats utifrån samhälls- och teknikutveckling.
 • Hantverksprogrammet upphör
 • Ett nytt program, frisör- och stylistprogrammet startar med inriktningarna barberare, frisör och stylist.
 • Utbildningar för florist, glasblåsare, finsnickare, guldsmed och textil blir nu riksrekryterande utbildningar med egna examensmål, i stället för som tidigare, en del av hantverksprogrammet.
 • Estetiska programmet får ytterligare en inriktning; modedesign.
 • Två av bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar, anläggningsfordon och mark och anläggning slås samman till den nya inriktningen mark och anläggning.
 • Två program i den anpassade gymnasieskolan byter namn.
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation som byter till programmet för fastighet och byggnation
 • Programmet för administration, handel och varuhantering byter namn till programmet för handel och service

Mer om Gy25 för grundskolans syv finns på skolverket.se

2024-05-30T07:13:42+00:002024-05-30|

Gy25 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Du som studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan behöver, förutom att ha kunskap om vilka olika program och inriktningar som erbjuds inom gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan, även ha kunskap om de förändringar som gjorts inför hösten 2025.

Sammanfattning av förändringar i Gy25

 • Gy25 gäller från 1 juli 2025.
 • Begreppet kurs försvinner helt och ersätts av ämne och nivåer.
 • De nya ämnena är i många fall förändrade både till namn och innehåll då de har uppdaterats utifrån samhälls- och teknikutveckling.
 • Hantverksprogrammet upphör
 • Ett nytt program, frisör- och stylistprogrammet startar med inriktningarna barberare, frisör och stylist.
 • Utbildningar för florist, glasblåsare, finsnickare, guldsmed och textil blir nu riksrekryterande utbildningar med egna examensmål, i stället för som tidigare, en del av hantverksprogrammet.
 • Estetiska programmet får ytterligare en inriktning; modedesign.
 • Två av bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar, anläggningsfordon och mark och anläggning slås samman till den nya inriktningen mark och anläggning.
 • Två program i den anpassade gymnasieskolan byter namn.
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation som byter till programmet för fastighet och byggnation
 • Programmet för administration, handel och varuhantering byter namn till programmet för handel och service

Mer om Gy25 för syv i gymnasieskolan hittar du på skolverket.se

2024-05-30T07:06:07+00:002024-05-30|

Hantverksprogrammet tas bort – Så ska Skolverket synliggöra hantverksyrkena

Antalet gymnasieskolor som erbjuder hantverksprogrammet har minskat stort på tio år. Det vill skolverket ändra på.
– Vi tar bort hantverksprogrammet för att synliggöra fler yrken, säger Anette Levin på Skolverket.

Hantverksprogrammet tas bort
Från och med hösten 2025 tas hantverksprogrammet bort. Istället införs ett frisör- och stylistprogram. Inriktningen textil design flyttas till estetiska programmet medan finsnickeri, florist och övriga hantverk blir riksrekryterande utbildningar som skolorna får ansöka om.

Läs mer på svt.se och se intervju (1 minut) med Anette Levin på Skolverket

2024-05-28T11:39:39+00:002024-05-28|

“Det är viktigt att det finns vuxna som har tid att se eleverna”

För vissa högstadieelever är det en kamp att ta sig till skolan. I projektet Ung kraft vänder elevcoacher den trenden. Genom stöd, tid och samtal har de fått närvaron och motivationen att öka och betygen att höjas.

Som många andra svenska kommuner brottas Borlänge, Säter och Gagnef med hög skolfrånvaro bland vissa elever. Därför satsade Falun Borlänge-regionen på att införa något helt nytt, i projektet Ung kraft som finansieras av Europeiska socialfonden.

På esf.se finns mer läsning om projektet Ung kraft

2024-05-27T11:15:57+00:002024-05-27|

Utlandserfarenhet inom yrkesutbildning ger värdefulla kunskaper och erfarenheter

Unga och vuxna som får möjlighet att göra en del av sin yrkesutbildning på en arbetsplats i ett annat land utvecklar sina yrkeskunskaper och förmågan att ta ansvar, planera och lösa problem. Även studiemotivationen och anställningsbarheten stärks.

På uhr.se finns mer om betydelsen av APL och LIA utomlands

Ladda ner rapporten som pdf – Betydelse av utlandserfarenhet inom yrkesutbildning

2024-05-22T06:03:28+00:002024-05-22|

UR: Ungas väg in i arbetslivet

En stor missuppfattning är att de som står utanför arbetsmarknaden är omotiverade till att jobba. Elin Pietras, folkbildningsutvecklare på Riksförbundet Attention, och Ida Thorell, studie- och yrkesvägledare på Misa Ung, föreläser om hur man stöttar, vägleder och inkluderar unga på arbetsmarknaden. Tinus Wallerborg, som har NPF-diagnos, berättar sin erfarenhet av att hitta rätt sysselsättning och få rätt stöd. Inspelat den 19 april i Aula Medica, Karolinska institutet. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Se föreläsningen på urplay.se

2024-05-17T10:52:18+00:002024-05-17|

Nya yrkesämnen finns på Studera.nu

Med anledning av Gy25 har UHR tagit fram nya föreskrifter för yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen. I samband med det har informationen om de yrkesämnen som finns på gymnasial nivå och vilka program de tillhör flyttats från uhr.se till Studera.nu.

Läs mer om de nya yrkesämnena på uhr.se

Mer om ämneskrav för yrkeslärare finns på studera.se

2024-05-17T10:42:48+00:002024-05-17|

Uppdaterad affisch ”Anpassad gymnasieskola” – ladda ner kostnadsfritt

Nu kan du ladda ner en uppdaterad affisch med samtliga program för Anpassad gymnasieskola kostnadsfritt. Här presenteras alla program med symbol samt rubrikerna ”För dig som…” och ”Du lär dig…”.

Affischen fungerar bra att skriva ut i A3 format eller större för den som har möjlighet.

Affischen är uppdaterad med information för den som ska välja utbildning nästa läsår och börja gymnasieskolan läsåret 2024/2026.

Ladda ner affischen som pdf-fil

Ett bra komplement
Affischen är ett bra komplement till broschyren, de digitala programkorten samt PowerPoint-presentationen om Anpassad gymnasieskola som du kan beställa i Tremedias webshop.

Annat material om Anpassad gymnasieskola
Mer material om Anpassad gymnasieskola finns i webbshoppen. Här hittar du broschyren om Anpassad gymnasieskola, PowerPoint samt digitala programkort.

2024-05-15T11:39:30+00:002024-05-15|

Arbetsmarknaden fortsätter försvagas

Det ekonomiska läget fortsätter att påverka antalet arbetslösa. Ungefär 19 000 personer fler var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i april jämfört med ett år tillbaka.

I slutet av april var drygt 346 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är en ökning med närmare 19 000 personer jämfört med samma period förra året. Arbetslösheten är totalt 6,6 procent.

Mer om läget på arbetsmarknaden finns på arbetsformedlingen.se

2024-05-14T08:29:55+00:002024-05-14|

Sysselsatta med funktionsnedsättning behöver stöd och anpassning

Bland personer med funktionsnedsättning är ungefär hälften, 52 procent, sysselsatta. Många av dem har behov av stöd och anpassning på sin arbetsplats.

– Sex av tio sysselsatta personer med funktionsnedsättning har en nedsatt arbetsförmåga. Av dessa har 80 procent behov av stöd och anpassning för att kunna utföra ett arbete, säger Marc Doppelbauer, analytiker på SCB.

På scb.se finns mer att läsa om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

2024-05-08T07:26:39+00:002024-05-08|
Till toppen