Du som studie- och yrkesvägledare på komvux behöver bland annat ha kunskap om:

  • Gy25 i stort
  • hur ämnena förändras
  • hur de individuella studieplanerna påverkas och kan behöva revideras
  • vilka övergångsregler som finns i skollag och förordningen om vuxenutbildningen
  • hur yrkespaketen påverkas
  • hur examensbevis med blandbetyg ser ut och utformas.

Mer om Gy25 för syv på komvux finns på skolverket.se