Europass

Genom EU-kommissionens initiativ Europass kan meriter och kvalifikationer beskrivas på samma sätt och värderas lika i hela EU. Det förenklar för arbetsgivare och studievägledare att tolka exempelvis betyg och arbetslivserfarenheter från andra EU-länder och gör det på så vis enklare för dig att söka jobb och utbildning i hela EU.

På uhr.se finns mer information om Europass

2024-06-25T07:38:11+00:002024-06-25|

Nu finns en webb för nationell yrkesutbildning

Nu har myndigheten för yrkeshögskolan driftsatt en webbplats för nationell yrkesutbildning (NY) riktad till potentiella studerande, nyrkesutbildning.se.

På webbplatsen hittar besökaren både utbildningsutbud och information om utbildningsformen. Ansökan till utbildningarna sker hos utbildningsanordnaren.

– Syftet med att ha en egen webbplats för pilotverksamheten är att underlätta för potentiella studerande och studie- och yrkesvägledare att hitta information om utbildningarna och sedan vidare till anordnarna där man ansöker, säger kommunikationschef Jenny Sörby. Tidplanen har varit snäv och vi är glada att vi hann lansera webbplatsen innan hösten.

Läs mer om webben för nationell yrkesbildning på myh.se

Gå till webben för nationell yrkesutbildning – nyrkeutbildning.se

2024-06-24T08:46:55+00:002024-06-24|

Forum Gy25

Under hösten 2024 arrangerar Skolverket forum runt om i Sverige med syfte att skapa bra förutsättningar för dig som ska leda implementeringen av Gy25 på din gymnasieskola eller anpassade gymnasieskola.

Orter som Skolverket besöker i Norrland:

Östersund, 17 september
Sundsvall, 18 september
Umeå, 18 september
Luleå, 19 september
Kiruna, 25 september
Gävle, 2 oktober

Orter som Skolverket besöker i Götaland:

Skövde, 9 oktober
Jönköping, 9 oktober
Alvesta, 10 oktober
Vänersborg, 10 oktober
Kalmar, 22 oktober
Karlskrona, 23 oktober
Kristianstad, 24 oktober
Linköping, 24 oktober
Göteborg, 5 och 6 november
Halmstad, 7 november
Malmö, 12 och 13 november
Helsingborg, 14 november

Orter som Skolverket besöker i Svealand:

Borlänge, 1 oktober
Västerås, 2 oktober
Örebro, 3 oktober
Karlstad, 8 oktober
Katrineholm, 23 oktober
Stockholm, 4,5 och 11 november
Södertälje, 19 november
Uppsala, 28 november

Mer om program och anmälan på skolverket.se

2024-06-14T09:58:01+00:002024-06-14|

Hösten 2024 – Skolverkets konferenser och webbinarier för vägledare

11 september – Planering och dimensionering av gymnasial utbildning – hur påverkas grundskolans studie- och yrkesvägledning?

12 september – Planering och dimensionering av gymnasial utbildning – hur påverkas grundskolans studie- och yrkesvägledning?

12 september – KAA, kommunernas aktivitetsansvar, stöd för verksamhetsutveckling

2 oktober – KAA, kommunernas aktivitetsansvar, stöd för verksamhetsutveckling

3 oktober – Planering och dimensionering av gymnasial utbildning – hur påverkas grundskolans studie- och yrkesvägledning?

16 oktober – KAA, kommunernas aktivitetsansvar, stöd för verksamhetsutveckling

21 oktober – KAA, kommunernas aktivitetsansvar, stöd för verksamhetsutveckling

29 oktober – Nationell skola – arbetslivskonferens för anpassade skolformer

2024-06-12T11:13:27+00:002024-06-12|

Fortsatt svag arbetsmarknad men ljusning i sikte

Arbetsmarknaden fortsätter att försvagas under 2024 för att gradvis återhämta sig under 2025. Den bedömningen gör Arbetsförmedlingen i arbetsmarknadsutsikterna våren 2024.

– Arbetsmarknaden återhämtar sig inte helt under prognosperioden som sträcker sig till 2025. Men i takt med att konjunkturen stärks väntas efterfrågan på arbetskraft öka och arbetslösheten minska, säger Eva Samakovlis, Arbetsförmedlingens analysdirektör.

Mer om utsikterna för arbetsmarknaden på arbetsformedlingen.se

2024-06-12T09:43:03+00:002024-06-12|

Dåliga jobbutsikter för 9 av Sveriges 30 vanligaste yrken

9 av Sveriges 30 vanligaste yrken beräknas ha små möjligheter till arbete på fem års sikt. Yrkena omfattar bland annat butikssäljare, lagerpersonal och barnskötare, och sysselsätter i dag närmare 700 000 svenskar. Det visar en kartläggning genomförd av Manpower, baserad på statistik från Arbetsförmedlingen och SCB.

På via.tt.se finns mer om jobbmöjligheterna på 5 års sikt för olika yrken

2024-06-05T11:39:23+00:002024-06-05|
Till toppen