11 september – Planering och dimensionering av gymnasial utbildning – hur påverkas grundskolans studie- och yrkesvägledning?

12 september – Planering och dimensionering av gymnasial utbildning – hur påverkas grundskolans studie- och yrkesvägledning?

12 september – KAA, kommunernas aktivitetsansvar, stöd för verksamhetsutveckling

2 oktober – KAA, kommunernas aktivitetsansvar, stöd för verksamhetsutveckling

3 oktober – Planering och dimensionering av gymnasial utbildning – hur påverkas grundskolans studie- och yrkesvägledning?

16 oktober – KAA, kommunernas aktivitetsansvar, stöd för verksamhetsutveckling

21 oktober – KAA, kommunernas aktivitetsansvar, stöd för verksamhetsutveckling

29 oktober – Nationell skola – arbetslivskonferens för anpassade skolformer