Nyanlända förlorare i gymnasievalet

I en ny avhandling vid Stockholms universitet har doktoranden Brendan Munhall undersökt nyanlända elevers erfarenheter och utmaningar i gymnasievalet i Stockholmsområdet. Ett konkurrensutsatt utbildningssystem med över 200 skolor att välja mellan gör valet till en tuff utmaning. Resultatet visar att en stor andel av gymnasieskolorna i praktiken inte var tillgängliga för de nyanlända eleverna, vilket begränsade deras utbildningsmöjligheter.

Läs artikeln på su.se

Avhandlingen i fulltext (DIVA) – Begränsade horisonter. En studie om nyanlända elevers gymnasieval

2024-04-30T09:18:58+00:002024-04-30|

Här möts skolan och arbetslivet i hyllat projekt

I tio år har Angeredsgymnasiet och chipstillverkaren Estrella samarbetat under namnet Estrella­akademin. Nu har de belönats som Sveriges bästa exempel på samarbete mellan skola och arbetsliv. – Det är en sådan kraft i det här området, säger Agneta Wessman Alsin, rektor på Angereds­gymnasiet.

Läs mer om Sveriges bästa exempel på samarbete mellan skola och arbetsliv på skolledaren.se

2024-04-26T09:11:43+00:002024-04-26|

Kvinnor och studenter med utländsk bakgrund diskrimineras på högskolan

En av fem studenter vid svenska universitet och högskolor har upplevt diskriminering, kvinnor och studenter med utländsk bakgrund är de mest utsatta. Kön, ålder och etnisk tillhörighet är de vanligaste orsakerna till upplevd diskriminering, enligt den senaste Eurostudentundersökningen.

Läs artikeln om diskriminering på högskolan på uhr.se

Ladda ner undersökningen som pdf – Studenters erfarenheter av diskriminering på svenska lärosäten

2024-04-26T06:43:09+00:002024-04-26|

Ökat intresse för yrkesexamensutbildningar med goda arbetsmarknadsutsikter

Allt fler vill ta yrkesexamen och utbilda sig till biomedicinsk analytiker, arbetsterapeut, civilingenjör, fysioterapeut, högskoleingenjör, läkare, psykolog, sjuksköterska, tandläkare, yrkeslärare eller ämneslärare. Men färre väljer i höst yrkesexamensutbildningar för att bli förskollärare, grundlärare eller tandhygienist.

– Det är fler som väljer eftergymnasial utbildning eftersom läget på arbetsmarknaden är osäkert, säger Anders Ljungberg, chef för analysavdelningen på UHR. Prognosen är att efterfrågan på högskoleutbildning kommer att öka ännu mer de närmaste åren.

På uhr.se kan du läsa mer om intresset för yrkesexamensutbildningar

2024-04-24T07:10:22+00:002024-04-24|

Årets Vägledarpris går till Malin Andersson på Forshaga lärcenter

Vi på Tremedia säger grattis till Malin Andersson på Forshaga lärcenter som tilldelades årets Vägledarpris 2024! Priset delades ut under Vägledarkonferensen 21 mars.

Malin Andersson fick Vägledarpriset med motiveringen:
Malin Andersson tilldelas vägledarpriset 2024 för sitt arbete med att lyfta och vidga perspektivet på vägledningen i grundskolan.

Malin är en förebild och inspiration för många studie- och yrkesvägledare, både lokalt, regionalt och nationellt, då hon med sitt nytänkande, digitala och kreativa arbetssätt, lyckas hitta metoder för att få både skola, kommun och näringsliv att jobba tillsammans.

Genom sin Facebooksida inspirerar hon hundratals studie- och yrkesvägledare, genom att dela med sig av tips, lektioner, aktiviteter och material hon arbetat fram, från förskoleklass till nian.

Hennes engagemang och förmåga att lyfta och vidga perspektivet på vägledning i grundskolan har fått studie- och yrkesvägledningen att bli hela kommunens ansvar, inte bara den egna skolans.

Vägledarpriset sponsras av Tremedia
Vinnaren av Vägledarpriset utses av Sveriges Vägledarförening och får 15 000 kr som varje år sponsras av Tremedia.

Syftet med priset är att lyfta fram personer som har visat särskilt engagemang för vägledning inom skola, arbetsliv, främjat nationellt eller internationellt samarbete, samverkan mellan skola och arbetsliv, utvecklat vägledningen genom nya arbetsformer/metoder samt har gett goda exempel på vägledning.

Läs mer om Vägledarpriset på vagledarforeningen.se

2024-04-23T08:18:59+00:002024-04-23|

Storsatsning på syv i Örebro – bara heltidstjänster

Örebro kommun ger studie- och yrkesvägledningen ett viktigt erkännande när den omvandlar samtliga syv-tjänster inom sina 7–9-skolor till heltid, vilket gäller både grundskola och anpassad grundskola. Därför pågår nu också en nyrekrytering av studie- och yrkesvägledare för de sammanlagt åtta tjänster som ska tillsättas.

Mer om syv-satsningen i Örebro på vilarare.se

2024-04-19T08:52:36+00:002024-04-19|

Utredningen klar: Så kan offentlighetsprincipen införas i friskolor

Frågan om offentlighetsprincipen i friskolor har svängt fram och tillbaka genom åren. Nu har en omstridd utredning landat i regeringens knä om hur den kan införas. Liberalernas linje är att offentlighetsprincipen bör gälla även friskolorna. Men övriga Tidöpartier tycker att friskolor ska lyda under en lindrigare ”insynsprincip”.

Mer om offentlighetsprincipen i friskolor på dn.se

Läs Skolinformationsutredningens förslag som pdf – Offentlighetsprincipen eller insynslag

2024-04-19T08:33:05+00:002024-04-19|

Många freemover-studenter stannar i Sverige och bidrar till svensk kompetensförsörjning

Freemover-studenter läser framförallt masterutbildningar inom teknik, samhällsvetenskap och naturvetenskap och utgör en viktig rekryteringsbas till forskarutbildningen. Omkring 35 procent av freemover-studenterna stannade i landet efter examen och bidrar därmed till svensk kompetensförsörjning. Det visar rapporten Inresande studenter på masterprogram vid svenska lärosäten.

Läs mer om freemover-studenter på uka.se

2024-04-19T06:50:46+00:002024-04-19|

Kommer det en uppdaterad film om gymnasieskolan till hösten?

Vi har fått en hel del frågor om vad som händer med Programväljarfilmen till hösten. Tyvärr är det så mycket ändringar när Gy25 träder i kraft att det inte går att göra en snabb och priseffektiv uppdatering av filmen. Den måste omarbetas i större utsträckning och detta kommer vi på Tremedia inte att hinna inför hösten.

Vi hoppas kunna göra en ny film i framtiden men när det blir är inte bestämt. När den kommer så måste man som kund beställa en helt ny film.
2024-04-18T10:41:34+00:002024-04-18|

En helt ny utbildningsform för vuxna startar i hela landet

För att stärka kompetensförsörjningen och möta företagens kompetensbehov har regeringen tagit initiativ till en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå. Utbildningsformen nationell yrkesutbildning har sin utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. Nu är det klart vilka utbildningar som blir först ut.

Läs mer om den nya yrkesutbildningsformen för vuxna på regeringen.se

2024-04-18T08:04:15+00:002024-04-18|

Viktigt med tidiga insatser för att bryta könsbundna val

Skolan har en viktig uppgift att motverka könsstereotypa föreställningar som säger att flickor är på ett visst sätt och pojkar på ett annat. Dessa könsnormer riskerar att begränsa hur eleverna kan vara, vad de intresserar sig för och så småningom studera och arbeta med.

På skolinspektionen.se kan du läsa mer om vad skolan kan göra för att bryta könsbundna val 

Läs rapporten som pdf  – Lärares arbete med att tidigt motverka könsbundna val

2024-04-18T07:59:44+00:002024-04-18|

Många huvudmän brister i arbetet med likvärdig betygssättning

Sverige har enligt flera studier inte nationellt likvärdiga betyg. Det är oroande och innebär risker eftersom betygen till exempel används vid urval till vidare studier. Skolinspektionen har i uppdrag att verka för en mer likvärdig bedömning och betygssättning, men saknar idag möjlighet att ingripa vid risk för alltför generösa betyg.

Läs mer om granskningen av likvärdiga betyg på skolinspektionen.se

Läs rapporten som pdf – Likvärdig bedömning och betygssättning

2024-04-17T06:38:38+00:002024-04-17|

Svenskt näringsliv: Gymnasiepejl

Gymnasieskolan ska rusta eleverna för framtiden. De ska kunna skaffa sig sitt första jobb eller komma in på den utbildning de väljer. Gymnasieskolan ska också lägga grunden för ett livslångt lärande och ett långt och framgångsrikt yrkesliv. Fler elever behöver klara gymnasiet bättre än vad de gör idag. Förändringar i både Sverige och i vår omvärld ställer ständigt nya krav. Detta kräver att vi har individer med rätt utbildning och kompetens för att möta och dra nytta av dessa förändringar.

I denna rapport presenterar vi statistik och data från Statistiska centralbyrån, Skolverket och Ungdomsbarometern. För att öka förståelsen för gymnasieskolan är det viktigt att förbättra kunskapen om eleverna som går där. Det inkluderar att förstå varför de gör sina programval, hur de ser på sin utbildning och vad de gör efter examen. Eleverna i gymnasieskolan har olika syften och mål med sina studier, och de olika programmen syftar till att utbilda för olika yrken och utbildningar.

Ladda ner rapporten som pdf: Gymnasiepejl – Sysselsättning och etablering på de nationella gymnasieprogrammen

2024-04-12T07:41:59+00:002024-04-12|

Yrkes-SM 23-25 april 2024 Karlstad

Yrkes-SM arrangeras mellan den 23 och 25 april 2024 på Tingvalla Sportcenter. På Yrkes-SM kan besökarna förutom att titta på yrkestävlingarna också själva prova på olika yrken och få information om yrken och utbildningar. Programledare är Ida och Malte Hallquist. Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla och det går gratis buss från Stora torget i Karlstad till Tingvalla Sportcenter.

På yrkessm.se finns all information om evenemanget

2024-04-11T06:32:57+00:002024-04-11|

Rapport: 300 000 jobb i Sverige kan helt eller delvis ersättas av AI

Sex procent av jobben i Sverige kommer helt eller delvis ersättas av generativ AI de kommande tio åren, enligt en ny rapport gjord på uppdrag av Google. En majoritet av yrkesgrupperna kommer att bli mer produktiva, vilket antas kunna ge ett BNP-tillskott på mer än 500 miljarder år 2034.

– Var och en behöver nog fundera på hur de kommer att påverkas och kan dra nytta av tekniken, säger AI-forskaren Magnus Lodefalk vid Örebro universitet.

Läs hela artikeln på dn.se

2024-04-10T09:52:57+00:002024-04-10|

Etableringsjobb – ny anställningsform där staten betalar del av lön och man får plugga på arbetstid

Nu ska det bli enklare för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Den nya anställningsformen som arbetsmarknadens parter tecknat kollektivavtal för kallas etableringsjobb. Under anställningen får arbetstagaren en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten.

På sverigesradio.se kan du lyssna på ett reportage om etableringsjobb

2024-04-09T11:47:05+00:002024-04-09|

Ditt utbildningsval påverkar dina jobbmöjligheter

Bristen på sjuksköterskeutbildade och vissa typer av lärare riskerar att fortsätta fram till 2040. Däremot väntas utbildningar inom humaniora vara fortsatt populära, vilket kan medföra ett överskott på utbildade. SCB har i en rapport tagit fram prognoser för 63 olika utbildningsgrupper fram till år 2040.

Prognosen för arbetsmarknaden fram till 2040 för vissa utbildningar hittar du på scb.se

2024-04-09T11:34:05+00:002024-04-09|

AI skapar nya kompetensbehov – högskolorna behöver anpassa sitt utbildningsutbud

Specialisterna inom AI behöver bli fler och lära sig nya saker för att driva utvecklingen framåt. För att AI ska kunna implementeras och tillämpas behövs ytterligare kompetenser. Fler behöver också utveckla en tvärdisciplinär förståelse och förståelse för de frågor som uppstår i skärningspunkten mellan teknik och samhälle och framför allt etik och juridik. Det visar rapporten Artificiell intelligens och högskolans utbildningsutbud.

Mer om AI och högskolornas utbildningsutbud hittar du på uka.se

Ladda ner rapporten som pdf – Artificiell intelligens och högskolans utbildningsutbud

2024-04-05T06:46:13+00:002024-04-05|

Skolverket: Anmäl dig till höstens fortbildning för syv

Hösten 2024 erbjuder Skolverket kompetensutveckling inom vägledning för olika skolformer. Kurserna har olika fokusområden och omfattning. Mer om kursinnehåll och anmälan hittar du via länkarna nedan.

Att arbeta med karriärvägledning inom sfi och svenska som andraspråk
Utveckla dina kunskaper i karriärplanering för elever som läser sfi och svenska som andraspråk för att underlätta deras väg in i arbetslivet. Kursen vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare eller lärare och arbetar inom komvux.

Tala om framtiden – om normer i vägledning och undervisning
Hur talar vi om framtiden med en större normmedvetenhet? Kursen erbjuder redskap för att utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund som annars riskerar att begränsa elevernas studie- och yrkesval och tankar om framtiden.

Kreativa metoder och verktyg för att underlätta övergångar
En kurs för dig som vill ha konkreta metoder och verktyg för att arbeta med elever som upplever olika svårigheter med att klara och fullfölja skolan. Kursen vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare.

PATH – vägledning för elever med funktionsnedsättning
En kurs för studie- och yrkesvägledare som vill lära sig nya färdigheter och metoder att framtidsplanera med elever som är i behov av förstärkt vägledning. PATH-modellen står för Planning Alternative Tomorrows with Hope.

2024-04-02T09:06:20+00:002024-04-02|
Till toppen