Skolan har en viktig uppgift att motverka könsstereotypa föreställningar som säger att flickor är på ett visst sätt och pojkar på ett annat. Dessa könsnormer riskerar att begränsa hur eleverna kan vara, vad de intresserar sig för och så småningom studera och arbeta med.

På skolinspektionen.se kan du läsa mer om vad skolan kan göra för att bryta könsbundna val 

Läs rapporten som pdf  – Lärares arbete med att tidigt motverka könsbundna val