Fyra uppdrag om tillträde

Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor ska på uppdrag av regeringen följa upp betygsgrupperna I och II, kartlägga förekomsten av andra behörighetskrav och hur högskoleprovsresultat används samt analysera en mer flexibel användning av högskoleprovet.

Uppdragen ska redovisas vid olika tidpunkter under 2016

Läs mer på UHR:s webbplats

2017-03-05T10:26:04+00:002016-02-25|

Praon har minskat i grundskolan

Trots att det tar allt längre tid för unga att komma in på arbetsmarknaden visar en ny rapport från näringslivets forskningsinstitut Ratio att antalet praodagar minskat drastiskt de senaste åren.

– Det är olyckligt inte minst för de som redan har problem att ta sig in på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsforskaren Henrik Malm Lindberg.

Läs hela artikeln på SVT.se

Läs rapporten från Ratio – Praon i grundskolan,ett outnyttjat redskap

2017-03-05T10:27:18+00:002016-02-24|

DUA – Delegationen för unga

För att pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten har regeringen inrättat Delegationen för unga, Dua. Viktigaste uppgiften har varit att förmå landets 290 kommuner att teckna lokala överenskommelser med Arbetsförmedlingen. Det har lyckats till nästan 100 procent. Bara två kommuner har valt att låta bli.

Läs hela artikeln på statskoll.se

2017-03-05T10:26:41+00:002016-02-24|

Vägvalet riskerar bli lotteri

Från 79 upp till flera tusen. Hur många elever det går på varje studie- och yrkesvägledare skiljer sig dramatiskt åt mellan olika kommuner.

– Det blir ett lotteri. I kommuner som inte alls satsar på vägledning riskerar enskilda att drabbas hårt. Framför allt de redan mest utsatta, säger Lena Hartvigsson, ordförande för Lärarnas Riksförbunds Forum för studie- och yrkesvägledning.

Läs mer på Skolvärldens webbplats

2017-03-05T10:28:20+00:002016-02-18|

Sju YH-utbildningar med utökat stöd

Det finns just nu sju yrkeshögskoleutbildningar att söka där du kan få utökat stöd i dina studier. På dessa utbildningar finns ett pedagogiskt stöd på plats redan när du börjar utbildningen, vilket innebär att du ges goda förutsättningar att klara dina studier.

Utbildningarna är:

Elingenjör – Helsingborg
Grafisk formgivare/kommunikationsproducent – Nyköping
Kulturkommunikatör, med kultur som verktyg – Bollnäs
Lönespecialist – Mölnlycke
Redovisningsekonom – Tranås
Systemutvecklare .NET – Liljeholmen
Trädgårdsmästare – hälsa, kultur och miljö – Mölndal

Läs mer om utbildningarna på MYH:s webbplats

2017-03-05T10:29:36+00:002016-02-16|

Studiepaket om tillgänglighet för vuxenstuderande

Skolpedagogiska myndigheten, SPSM, har tagit fram ett kostnadsfritt webbaserat studiepaket för vuxenutbildningar.

– Många utbildningsanordnare efterfrågar stöd för att kunna göra sina utbildningar tillgängliga för vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Därför har vi nu tagit fram ett webbaserat studiepaket där den efterfrågade skriftserien ”Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning” utgör basen, säger Leif Näfver som är en av de ansvariga för satsningen.

Läs mer på SPSM:s webbplats

2017-03-05T10:30:48+00:002016-02-15|
Till toppen