Skolpedagogiska myndigheten, SPSM, har tagit fram ett kostnadsfritt webbaserat studiepaket för vuxenutbildningar.

– Många utbildningsanordnare efterfrågar stöd för att kunna göra sina utbildningar tillgängliga för vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Därför har vi nu tagit fram ett webbaserat studiepaket där den efterfrågade skriftserien “Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning” utgör basen, säger Leif Näfver som är en av de ansvariga för satsningen.

Läs mer på SPSM:s webbplats