Distanskurs – Att vägleda nyanlända elever

Skolverket erbjuder nu en utbildning på distans som innehåller moment som centrala begrepp, internationella perspektiv på utbildningssystem, språk, status och identitet, samtalsmetodik och erfarenheter av migration, samt nyanlända elevers rättigheter. Innehållet är verksamhetsnära, direkt användbart och ger verktyg för det dagliga arbetet.

OBS! Kursen är fulltecknad, men du kan ställa dig på reservlista

Kursen som ges av Högskolan Dalarna är en nätbaserad distanskurs och riktar sig till studie- och yrkesvägledare i grundskolan och på gymnasiet.

Kursen startar hösten vecka 45, 2016 och pågår till och med vecka 13, 2017. Kvartsfart. Deltagare väljer själva att antingen ta ut 7,5 högskolepoäng eller ett intyg, vid godkänd examination.

Sista anmälningsdag är den 21 oktober 2016

Läs mer om kursinnehåll och anmälan på Skolverkets webbplats

2017-03-04T07:21:53+00:002016-09-23|

Elevprognos för gymnasiet

Skolverkets statistik för gymnasiet visar att elevminskning har stannat upp och istället kommer elevantalet öka. Enligt Skolverkets prognos kommer cirka 45 000 fler elever läsa i gymnasieskolan år 2023/24. Det är en ökning från 323 000 elever till 368 000 elever på mindre än 10 år.

Mer om elevökningen finns på Skolverkets webbplats

2017-03-04T06:35:11+00:002016-09-21|

Ökning av betalande studenter

Över 7 000 avgiftsskyldiga studenter antogs till svenska lärosäten i höst, enligt siffror en sammanställning av nyhetsbyrån Siren. Siffrorna bygger på statistik över anmälningsavgifter som Universitets- och högskolerådet (UHR) har presenterat dels i slutet av april, dels början av augusti.

Läs mer på uhr.se

2017-03-03T14:24:15+00:002016-09-20|

Många med kompletterad utländsk utbildning får jobb

79 procent av de som har en utländsk utbildning och som kompletterat sina utbildningar i Sverige var etablerade på arbetsmarknaden 3 år efter utbildningens slut.

– Den nya studien visar att över tid når de upp till nästan samma andel etablerade, 85 procent, som läst hela sin motsvarande grundutbildning i Sverige, säger Staffan Nilsson, utredare på Universitetskanslersämbetet.

Lär mer på uka.se

2017-03-03T14:25:32+00:002016-09-15|

Gymnasiekonferenser 2016

De återkommande gymnasiekonferenser som arrangeras i Stockholm, Malmö och Göteborg ger en överblick, utblick och inblick om gymnasieskolans aktuella frågor.

Teman för årets konferenser:
– Mer kunskap om undervisning och lärande.
– Hur får vi vind i yrkesutbildningen?
– Gymnasieutbildning för nyanlända.

Läs mer om konferensinnehåll och anmälan på skl.se

2017-03-04T06:38:52+00:002016-09-15|

Ny gymnasieminister – Anna Ekström

Anna Ekström (idag generaldirektör för Skolverket) efterträder Aida Hadzialic (S) på posten som gymnasieminister. Det meddelade statsminister Stefan Löfven idag på riksmötets öppnande.

– Tack för det mycket stora förtroendet som jag tar emot med en stor portion ödmjukhet, säger Anna Ekström under en presskonferens strax efter utnämnandet, och tillägger att hon ser fram emot att göra återinträde i politiken.

Läs mer på svt.se.

2017-03-03T14:26:13+00:002016-09-13|

Rapport av nationalekonom: Därför är SYV viktigt

Även små insatser från studie- och yrkesvägledare kan göra stor skillnad för elevernas studieval. Men studievägledning kan också minska antalet val som sker på grund av fördomar och vanor.

Nya rapporten ”Att välja utbildning – betydelser för individ och samhälle” undersöker bland annat studie- och yrkesvägledningens betydelse för vilken utbildning individen väljer. Rapporten ges ut av SNS (Studieförbundet näringsliv och samhälle).

Läs hela artikeln på Skolvärldens webbplats

På SNS webbplats kan du läsa mer om rapporten ”Att välja utbildning – Betydelse för individ och samhälle”

2017-03-05T09:36:08+00:002016-09-07|

Heltidsmentorer ger färre avhopp

Fler ska ta gymnasieexamen. Regeringen kräver att Skolverket erbjuder skolor insatser som minskar avhoppen. Och det finns modeller som fungerar. Det visar försök med heltidsmentorer som inte undervisar eller sätter betyg utan enbart jobbar elevstödjande.

Läs hela artikeln på svt.se

2017-03-05T09:38:03+00:002016-09-05|

Färre unga läser på högskolan

Färre unga påbörjar högskolestudier, enligt en ny analys från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Unga på större orter påbörjar oftare en högskoleutbildning jämfört med unga på mindre orter. Ett annat mönster som består är att fler kvinnor än män söker sig till högskolan.

Läs mer på uka.se

2017-03-05T09:37:17+00:002016-09-05|

Skarpare regler mot fusk med högskoleprov

Den som använder otillåtna hjälpmedel under högskoleprovet riskerar två års avstängning. Anmälda fuskare kan dömas i domstol till böter eller upp till sex månaders fängelse. Nya föreskrifter från Universitets- och högskolerådet (UHR) gör nu att alla former av fusk vid kommande högskoleprov blir straffbara.

Läs mer på uhr.se

2017-03-05T09:38:44+00:002016-09-01|
Till toppen