Även små insatser från studie- och yrkesvägledare kan göra stor skillnad för elevernas studieval. Men studievägledning kan också minska antalet val som sker på grund av fördomar och vanor.

Nya rapporten ”Att välja utbildning – betydelser för individ och samhälle” undersöker bland annat studie- och yrkesvägledningens betydelse för vilken utbildning individen väljer. Rapporten ges ut av SNS (Studieförbundet näringsliv och samhälle).

Läs hela artikeln på Skolvärldens webbplats

På SNS webbplats kan du läsa mer om rapporten “Att välja utbildning – Betydelse för individ och samhälle”