Engelskan problem för många yrkeselever

Regeringen vill utöka yrkesprogrammen så att de ger högskolebehörighet. Då behövs mer engelska och svenska. Ämnen där många elever i dag får underkänt.

Intresset för yrkesprogrammen har sjunkit under flera år. Därför föreslår nu regeringen att yrkesprogrammen utökas med 200 eller 300 gymnasiepoäng så att eleverna får grundläggande högskolebehörighet – utan att behöva välja bort yrkeskurser.

För att få högskolebehörighet måste eleverna på de flesta yrkesprogram läsa två extra kurser i svenska och en i engelska. Samtidigt visar en ny undersökning från Skolverket att engelska är ett ämne som många yrkeselever har svårt med. Av de elever som saknar bara några få kurser för att få examen har var fjärde underkänt i Engelska 5.


Bland de elever som saknade några få kurser för att få examen hade så här
stor andel underkänt betyg i Engelska 5. Redovisat per yrkesprogram,
läsåret 2015/2016 Källa : Skolverket

Lär mer på tidningengymnasiet.se

2017-10-28T08:26:05+00:002017-10-28|

Öka kunskapen om övergångar mellan särskolans samtliga skolformer

Skolverket bjuder in till konferens 7-8 december
Syftet med konferensen är att stärka kunskapen om övergångar mellan de olika skolformerna. Dagarna innehåller även föreläsningar, lärande exempel och utbyte av erfarenheter. Skolverket bekostar vid behov resa och uppehälle.

Målgrupp är studie- och yrkesvägledare inom särskolan

Sista anmälningsdatum: 19 november

Läs mer om anmälan på skolverket.se

2017-10-26T08:01:03+00:002017-10-26|

Ny publikation från Ratio – Kompetenspusslet: den viktigaste framtidsfrågan


Kompetens är sannolikt den viktigaste framtidsfrågan. Att vi kan lösa samhällets kompetensbrist är avgörande för näringslivets innovationsförmåga och utvecklingskraft, men också för individers försörjning, hälsa och välbefinnande, liksom för förmågan att klara finansieringen av gemensamma åtaganden, socialförsäkringar och pensionssystem. I den nya boken Kompetenspusslet: den viktigaste framtidsfrågan sammanfattas resultaten av fem års forskning inom programmet Kompetens för tillväxt.

Publikationen som Pdf – Kompetenspusslet: den viktigaste framtidsfrågan

2017-10-24T12:03:14+00:002017-10-24|

Skolverkets insatser för att höja yrkesutbildningen

Redovisning av Skolverkets uppdrag om att genomföra insatser för att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft

Uppdraget ska genomföras i dialog med WorldSkills Sweden och de nationella programråden och redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 oktober 2017 respektive i Skolverkets samlade redovisning inom yrkesutbildningsområdet senast den 16 oktober 2018.

Redovisning av Skolverkets uppdrag (Pdf)

2017-10-24T07:53:36+00:002017-10-24|

Riksväljaren på väg!

Samtliga beställningar på Riksväljaren har distribuerats från Borås. Vi hoppas att alla ska ha fått sina Riksväljare senast under denna vecka (v 43). Skulle din beställda Riksväljare inte vara hos dig torsdagen den 26/10 så mejla oss på Tremedia så hjälper vi dig.

Riksväljaren innehåller information om:
Riksrekryterande utbildningar, Fristående gymnasieskolor, International Baccalaureate, Spetsutbildningarna, Estetiska spetsutbildningar, Idrottsgymnasier – RIG + NIU

Du kan fortfarande beställa Riksväljaren
Vi levererar inom en vecka. Mejla din beställning till order@tremedia.se eller beställ i webbutiken >>

Läs mer om Riksväljaren >>

2017-10-23T12:46:06+00:002017-10-23|

Tremedia åker på vägledarkonferens

Tremedia kommer under torsdagen och fredagen den 26-27 oktober att vara på Sveriges Vägledarförenings konferens i Stockholm.

Kom och träffa oss
Vi kommer att ha ett bokbord i foajén och du som också är där får gärna komma och prata med oss, kanske har du tips och idéer du vill diskutera. Vi har dukat upp med böcker, kataloger och jobbkort som du kan bläddra i och titta på.

Under fredagen träffar du även författaren Linn Andergren som skrivit boken ”Choice och Brainy – möter framtiden”.
Välkomna till vårt bokbord!!

Svåra att nå
Vi kommer under onsdag eftermiddag, torsdag och fredag vara svåra att nå per telefon. Vi lyssnar emellertid av vår svarare och läser våra mejl med jämna mellanrum. Lämna ett meddelande så hör vi av oss så fort vi får tillfälle.

2017-10-23T11:13:10+00:002017-10-23|

Svenska Akademien undervisar nyanlända i svenska: ”Kommer leda till bättre undervisning”

Det tar i dag i snitt mellan sju och nio år innan hälften av alla nyanlända får jobb i Sverige.
Det här går för långsamt tycker Svenska Akademien som nu i höst testar sin egna metod för intensivsvenska med hundra nyanlända elever på två olika skolor.
– Det här kommer leda till att svenskundervisningen blir bättre än vad den är i dag, säger Svenska Akademiens ledamot Tomas Riad.

Läs mer på svt.se

2017-10-23T07:43:19+00:002017-10-23|

Studievägledning med utgångspunkt: elever i behov av särskilt stöd

Tematräff med workshop kring olika stödformer och information gällande studie och yrkesvägledning med inriktning elever i behov av särskilt stöd (Specialpedagogiskt stöd).

Tematräffen riktar sig till Studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och pedagoger.

Tid och plats
Den 15 november kl. 14.00-17.00 – Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17, Göteborg

Läs mer om program och anmälan på spsm.se

2017-10-19T12:02:30+00:002017-10-19|

Vikten av att bli sedd, hörd och bekräftad

Personer som inte fullföljer gymnasiet har betydligt sämre chanser att få ett bra liv. Forskning visar att risken är större för dem att drabbas av arbetslöshet, utanförskap, försämrad hälsa och psykisk ohälsa. Därför utvecklar projektet #jagmed metoder för att få fler unga att avsluta och lyckas med sina gymnasiestudier.

Läs mer på regionorebrolan.se

2017-10-17T08:17:47+00:002017-10-17|

Webbinarium om gymnasiets yrkesprogram

Den 9 november kl 9.00-10.00 kan du delta i Skolinspektionens webbinarium och ställa frågor till expertpanelen i deras chattfunktion.
Skolinspektionen har granskat hur 34 gymnasieskolor arbetar med att skapa helhet och sammanhang för eleverna på yrkesprogrammen.

Resultaten visar att samverkan mellan lärare inte är ett etablerat arbetssätt. Samarbete mellan yrkeslärare och lärare i gymnasiegemensamma ämnen är oftast lärarberoende och därför sårbart för förändringar. Vidare framkommer att undervisningen sällan utgår från examensmålen och att det finns ett flertal organisatoriska hinder som försvårar möjligheter till samarbete över ämnes- och kursgränserna. En slutsats som kan dras är att rektorer i högre grad behöver styra verksamheten mot lärares samverkan.

Läs mer om webbinariet på skolinspektionen.se

Här kan du läsa rapporten – Helhet i utbildningen på gymnasiets yrkesprogram

2017-10-17T07:15:29+00:002017-10-17|

Skolverkets redovisning av kommunernas aktivitetsansvar 2016

Skolverket publicerar för första gången statistik över kommunernas rapportering avseende det kommunala aktivitetsansvaret.

Ungdomarna inom det kommunala aktivitetsansvaret utmärker sig på flera sätt. Bland annat hade deras föräldrar lägre utbildningsnivå jämfört med föräldrarna till samtliga ungdomar i samma ålder. En större andel av ungdomarna var nyinvandrade, jämfört med samtliga ungdomar. Det var vanligare att män omfattades av aktivitetsansvaret än kvinnor.

Se redovisningen på skolverket.se >>

2017-10-12T09:33:13+00:002017-10-12|

Skolverkets digitala vecka – Passa på att fördjupa dig

Ta chansen att fördjupa dig i digital kompetens under den 16-20 oktober. Skolverket bjuder på spännande samtal och tips på nyttiga resurser.

Digital kompetens har skrivits tydligare in i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Under den här temaveckan kommer vi att berätta om varför och vad i styrdokumenten som har ändrats och vad digital kompetens är. Det handlar om att

  • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
  • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
  • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

Du kommer att få ta del av nytt material varje dag under veckan!

Besök Skolverkets digitala vecka här >>

2017-10-12T09:34:47+00:002017-10-12|

Riksväljaren på tryck!

Riksväljaren >> Beställ nu!Nu är Riksväljaren lämnad på tryck och beräknas skickas från Borås den 19 oktober.

Vill du ha kolla på vad som verkligen gäller?
I Riksväljaren finns alla svaren för vad som gäller för:
– Riksrekryterande utbildningar
– Fristående gymnasieskolor
– International Baccalaureate
– Spetsutbildningarna
– Riksrekryterande idrottsgymnasier + en förteckning över de nationellt godkända idrottsutbildningarna.

Än är det inte för sent att beställa!
Beställ idag så levererar vi den 19 oktober.

Mejla din order till order@tremedia.se eller beställ i webbutiken >>

Läs mer om Riksväljaren >>

2017-10-11T09:19:27+00:002017-10-11|

Samtal om framtiden – vägledning av nyanlända

Studie- och yrkesvägledningssamtal med nyanlända elever kan innehålla utmaningar, som skiljer sig från de i samtal med andra elever. I tre artiklar resonerar Åsa Sundelin kring samtalsmetodiska ideal, frågor om lärande, samt om språkliga asymmetrier. Materialet ger stöd för kollegiala samtal, samt för reflektioner i det dagliga, konkreta arbetet med vägledning.

Läs mer på skolverket.se

2017-10-06T08:48:42+00:002017-10-06|

Konferens: Alla unga kan jobba eller studera

Vad kan vi lära av projekt inom Europeiska socialfonden? Konferensen är ett arrangemang i samarbete mellan SKL, Plug-in, Region Västerbotten,
Europeiska Socialfonden och Temagruppen unga i arbetslivet.

Läs mer om anmälan på skl.se

2017-10-06T06:31:05+00:002017-10-06|

Redovisning av kommunernas aktivitetsansvar 2016

Skolverket publicerar för första gången statistik över kommunernas rapportering avseende det kommunala aktivitetsansvaret. Under 2016 omfattade aktivitetsansvaret 115 200 ungdomar, enligt kommunernas rapportering. Av de rapporterade ungdomarna erbjöds 21 600 minst en åtgärd, vilket motsvarar 19 procent. 4 500 ungdomar tackade nej till den första åtgärden.

Läs mer på skolverket.se

2017-10-06T06:21:44+00:002017-10-06|

Så kan SYV stärka sin roll i undervisningen

Här är satsningen som ska stärka studie- och yrkesvägledningen i landets skolor.
”Utbildningspaketet skola-arbetsliv” ska leda till att vägledningen blir en naturlig del i undervisningen när lärare, skolledare och syv samarbetar.
– Det ger möjligheten till att på sikt öka elevernas motivation, säger syvaren Pernilla Danielsson.

Läs mer på skolvarlden.se

2017-10-03T12:54:38+00:002017-10-03|
Till toppen