Redovisning av Skolverkets uppdrag om att genomföra insatser för att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft

Uppdraget ska genomföras i dialog med WorldSkills Sweden och de nationella programråden och redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 oktober 2017 respektive i Skolverkets samlade redovisning inom yrkesutbildningsområdet senast den 16 oktober 2018.

Redovisning av Skolverkets uppdrag (Pdf)