Många med kort utbildning är långtidsarbetslösa

Rapport: Perspektiv på arbetslösheten i olika grupper

Svensk arbetsmarknad är stark. Fler är sysselsatta och arbetslösheten sjunker. Men gruppen långtidsarbetslösa minskar inte.

Antalet arbetslösa som saknar gymnasieutbildning – eller inte ens har klarat grundskola – har ökat mycket kraftigt och uppgår idag till 120 000 personer, vilket är 40 000 fler än 2006. I rapporten Perspektiv på arbetslösheten i olika grupper analyserar Arbetsförmedlingen hur denna utveckling ska brytas.

Ladda ner rapporten

Läs mer om rapporten

2017-03-05T09:35:07+00:002017-01-31|

Att ungdomarna väljer bort yrkesprogrammen bekymrar gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström

– Det är en sak som oroar mig dels för ungdomarnas skull och dels för att yrkena behövs. Till exempel för bostadsbyggandet och för att ta hand om våra äldre. Jag tror att när högskolebehörigheten togs bort fick programmen dåligt rykte säger hon.

Nu finns ett förslag att yrkesprogrammen skall ges högskolebehörighet. Det är ute på remiss och så fort remissinstanserna är klara kommer Anna Ekström att gå vidare. Hon hoppas på en förändring inom en snar framtid, men hon kan inte säga när än.

– Det här en viktig fråga för mig, ungdomarna skall känna att yrkesprogrammen inte är en återvändsgränd, utan en väg framåt. Men arbetsgivarna måste också göra sitt för att få jobben attraktiva.

Läs hela artikeln på GPs webbplats

2017-03-03T13:16:36+00:002017-01-30|

Högskoleutbildade på flykt – hur tar lärosäten emot dem?

Programpunkt 5 på UHR:s konferens ”Högskoleutbildade på flykt – hur tar lärosäten emot dem?”
Från den 28 oktober 2016 i Stockholm.

Åsa Sundlin som har skrivit avhandlingen ”Att skapa framtid. En analys av interaktionen i studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration” talar om ämnet tillsammans med Carina Bäckström från Malmö högskola där man jobbat fram en pilotmodell.

Se föredraget på youtube

Läs mer om Åsas avhandling

Ladda ner avhandlingen som pdf-fil

2017-03-05T09:34:59+00:002017-01-30|

”Utbildningspaketet Skola – Arbetsliv” i GR-regionen

Skolverket erbjuder, i samarbete med GR Skola Arbetsliv och Arbetsförmedlingen, Utbildningspaketet skola-arbetsliv för att utveckla arbetet med att integrera studie- och yrkesvägledning och skola-arbetsliv i undervisningen.

Målgruppen är skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare i gymnasiet och grundskolan i GR-regionen.

Tid och plats:
1 mars 2017 kl. 08.30–15.30, Lindholmen Conference center, Göteborg
19 sep 2017 kl. 08.30–15.30, Ullevi Lounge, Göteborg

Läs mer om dessa utbildningstillfällen och anmäl dig

Läs mer om ”Utbildningspaketet Skola – Arbetsliv”

 

2017-03-05T09:34:23+00:002017-01-30|

UHR: Utbildningar för vägledare 24 mars i Göteborg

Två gånger per år anordnar UHR regionala informationsdagar för vägledare.

Den 24 mars hålls informationsdagen i Göteborg i aulan i Vasaparken på universitetsområdet. Anmälan öppnar 15 februari. Nytt är att man tar ut en mindre avgift för att täcka kostnader för administration och måltider.

I höst håller sedan informationsdagen att hållas i Stockholm och våren 2018 är det södra Sveriges tur.

Läs mer om informationsdagarna

Läs mer om informationsdagen i Göteborg

2017-03-04T06:37:04+00:002017-01-26|

Grundläggande behörighet har lång hållbarhet

På sin webbplats vill UHR påminna om att den som en gång uppnått grundläggande behörighet, också fortsättningsvis är grundläggande behörig till högskolestudier. När de skärpta reglerna träder i kraft 1 januari 2020, påverkas bara de som saknar grundläggande behörighet. Inga andra.

Läs mer på UHRs webbplats

Ladda ner UHRs checklistor:
Checklista för grundläggande behörighet, slutbetyg 2010 och senare (pdf)
Checklista för grundläggande behörighet, slutbetyg före 2010 (pdf)
Checklista för grundläggande behörighet, avgångsbetyg (pdf)

2017-03-04T06:38:03+00:002017-01-26|

Appen ”Sommarjobba” från Arbetsförmedlingen

”Sommarjobba” finns som app för både telefoner med iOS och Android och finns att ladda ner gratis via Google Play eller App store. Appen innehåller lediga sommarjobb samt tips och råd om vad man bör tänka på när man söker jobb.

Eleverna får bland annat tips om:
• Var man kan hitta sommarjobb, både i Sverige och utomlands
• Hur det är att jobba utomlands och vad som kan vara bra att tänka på
• Vad som är bra att tänka på innan, under och efter en anställning
• Vad man ska tänka på när man skriver ditt avtal och får din lön
• Att skicka en ansökan (personligt brev, cv och anställningsintervjun)

Läs mer om appen ”Sommarjobba”

 

2017-03-04T06:38:11+00:002017-01-25|

Uppdaterad handledning för ”Eftergymnasiala studievägar”

Nu finns en uppdaterad version av handledningen till alla som använder för powerpoint-presentationen ”Eftergymnasiala studievägar”.

Ladda ner den den nya versionen av handledningen som word- eller pdf-dokument:
Handledning Eftergymnasiala studievägar.pdf
Handledning Eftergymnasiala studievägar.doc

Läs mer om powerpoint-presentationen ”Eftergymnasiala studievägar” och beställ på order@tremedia.se

Pris 475 kr exkl. moms. Digital leverans= Ingen fraktkostnad

2017-03-04T07:10:00+00:002017-01-25|

Vägen tillbaka till skolan

Hösten 2015 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att göra en kartläggning och föreslå åtgärder, och nu i januari 2017 överlämnades den till regeringen.

Utredare är psykologen Malin Gren Landell, men hon vänder sig starkt emot ordet ”hemmasittare” som hon menar lägger problemet hos eleven.

– Det får det att låta som ett aktivt val, men i de berättelser jag hört så finns det ingen som velat hamna i detta. Att lägga problemet hos individen gynnar ingen. Det löser inte frågan och får oss också att agera för sent, eftersom det antyder att man stannat hemma länge. Men vi måste agera även på lite frånvaro, säger hon.

Läs mer på Skolporten

2017-03-04T06:43:06+00:002017-01-20|

Var femte elev hoppar av gymnasiet

20 procent av gymnasieeleverna i landet hoppar av sin utbildning och siffrorna i Kronoberg ser lika mörka ut. På tisdagen hölls därför ett seminarium i Växjö för att diskutera hur man får fler att fullfölja gymnasiet.

Enligt Lennart Axelsson jobbar med projektet Plug In för att få fler att fullfölja gymnasieutbildningen, så ser siffrorna för hur många som hoppar av gymnasiet ungefär likadana ut i hela landet. Han tycker att man måste börja se skolan på ett nytt sätt för att komma till rätta med avhoppen.

– Man måste se att skolan är något mer än ett kunskapsuppdrag. Då behöver vi kanske få in nya grupper i skolan. Det kan vara beteendevetare, arbetsterapeuter eller andra som kan stötta och coacha personer. De måste jobba parallellt med lärarna, så att de gemensamt kan få elever att se att det är viktigt att de klarar av gymnasiet, säger han.

Se klippet på svt.se

Läs mer om projekt Plug In

2017-03-04T07:20:51+00:002017-01-20|

Yrkeskurser på folkhögskola

Yrkeskurser på folkhögskola är ett uppdrag från regeringen till Arbetsförmedlingen att genom Folkbildningsrådet fördela medel till de folkhögskolor som ansöker om att genomföra verksamhet. Kurserna kan vara 6 till 24 månader långa.

Målet är att erbjuda deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin plats på yrkeskurser på folkhögskola under max 24 månader. Målsättningen är att 1 000 personer ska gå dessa kurser årligen.

Läs mer på folkbildning.se

2017-03-04T06:42:12+00:002017-01-12|

Utredning om problematisk elevfrånvaro är klar

Sedan hösten 2015 har en särskild utredare arbetat med uppdraget att kartlägga och analysera den problematiska elevfrånvaron i den obligatoriska skolan. I uppdraget ingick också att förslå hur skolan ska arbeta närvarofrämjande och förebygga elevfrånvaro. Syftet med utredningen var att säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.

Utredningen har kommit fram till att det finns brister i elevhälsans främjande och förebyggande arbete i stort och inte enbart när det gäller frånvaro som ingår i utredningens uppdrag. Det här gör att utredningen har bedömt att det inte går att lägga förslag utifrån uppdraget och att frågan behöver utredas i ett bredare perspektiv. Motsvarande problematik har utredningen även identifierat när det gäller studie- och yrkesvägledning.

Här är utredningen (pdf-format): Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera

2017-03-03T13:25:21+00:002017-01-09|
Till toppen