På sin webbplats vill UHR påminna om att den som en gång uppnått grundläggande behörighet, också fortsättningsvis är grundläggande behörig till högskolestudier. När de skärpta reglerna träder i kraft 1 januari 2020, påverkas bara de som saknar grundläggande behörighet. Inga andra.

Läs mer på UHRs webbplats

Ladda ner UHRs checklistor:
Checklista för grundläggande behörighet, slutbetyg 2010 och senare (pdf)
Checklista för grundläggande behörighet, slutbetyg före 2010 (pdf)
Checklista för grundläggande behörighet, avgångsbetyg (pdf)