Mobbning kostar svenska samhället miljarder

Ett år av mobbning i Sverige kostar samhället totalt 17,5 miljarder kronor. Det här enligt en ny rapport från organisationen Friends – där Lars Arrhenius är generalsekreterare.

– Det mänskliga lidandet är ju det stora lidandet. Men jag tror också att det är viktigt att se vad det innebär för samhället i rena ekonomiska kostnader. Det här visar att det är höga kostnader och då finns det faktiskt ett underlag för beslutsfattarna att verkligen ta beslut och satsa på det förebyggande arbetet, säger han.

– Att det leder till att man inte får jobb. Man hoppar kanske av gymnasieskolan. Det leder ju fram till en försörjningskostnad för staten. Det handlar om produktionskostnader, men det handlar också om omkostnader för att ta hand om psykisk ohälsa, säger Lars Arrhenius.

Läs mer på svt.se

Läs rapporten från Friends här – ”Se till mig som liten är”

2017-03-05T09:46:17+00:002016-06-29|

RådRum – hjälp till nyanlända

RådRum bedriver rådgivning där personer som är nyanlända i Sverige kan få gratis råd och stöd. Verksamheten bemannas av frivilligrådgivare som utbildats inom bland annat bemötande, migration, privatekonomi, bostadsfrågor och antidiskriminering. Verksamheten är ett komplement till statlig och kommunal verksamhet och har utöver ingående organisationers satsade resurser nu fått stöd på över 11 miljoner kronor från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) för att utveckla och sprida verksamheten. Verksamheten, som startar efter sommaren, sträcker sig till 2019 och innefattar bland annat nya RådRum på flera orter i Skåne och en nationell pilotverksamhet i Stockholm.

Läs mer på mynewsdesk.com

2017-03-05T09:48:51+00:002016-06-13|

Nya snabbspår för nyanlända

Snabbspår för nyanlända med rätt utbildning och yrkeserfarenhet möjliggör att de snabbare ska kunna komma i arbete inom branscher där det råder brist på arbetskraft. Idag finns 10 snabbspår för ett 20-tal yrken och nu är ytterligare snabbspår för socionomer och samhällsvetare på gång.

– För bara ett år sedan inleddes samtalen med parterna om snabbspår in på arbetsmarknaden för nyanlända. Hittills har 1 735 personer kommit in i snabbspåren. Det är en fantastisk utveckling, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Snabbspår som finns idag
Kockar
Lastbilsförare
Legitimationsyrken inom hälso-och sjukvården, framför allt
– Läkare
– Sjuksköterskor
– Tandläkare
– Apotekare/receptarier
Lärare/förskollärare
Målare
Styckare och slaktare
Tekniker och ingenjörer inom fastighetsbranschen
Tjänstemän inom byggsektorn – byggingenjörer
Distributionselektriker och ingenjörer inom el-branschen
Maskintekniker och maskiningenjörer m.m. inom träindustrin
Samhällsvetare, inklusive ekonomer och jurister
Socionomer

Läs mer på news.cision.com

2017-03-05T09:49:28+00:002016-06-08|

Studiestartsstöd

Utbildningsdepartementet remitterar ett förslag på ett nytt rekryterande studiestöd som är riktat till arbetslösa (25-56 år) som saknar utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå. Stödet ska vara ett bidrag på cirka 9100 kronor per månad och ska kunna lämnas i högst 50 veckor. De som har barn kan få tilläggsbidrag. Enligt förslaget ska studiestartsstödet börja från 1 juli 2017 och omfatta omkring 15000 personer.

– Hundratusentals svenskar saknar gymnasiekompetens. Regeringen vill nu införa en kraftig stimulans för att arbetslösa utan gymnasiekompetens går tillbaka till skolbänken. Studiestartsstödet och Rätt till komvux är de största satsningarna på vuxnas lärande sedan Kunskapslyftet på 1990-talet. Det är bra för individen, näringslivets kompetensförsörjning och det pressar tillbaka arbetslösheten, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Läs mer på Utbildningsdepartementets webbplats

2017-03-05T09:50:15+00:002016-06-02|
Till toppen