Utbildningsdepartementet remitterar ett förslag på ett nytt rekryterande studiestöd som är riktat till arbetslösa (25-56 år) som saknar utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå. Stödet ska vara ett bidrag på cirka 9100 kronor per månad och ska kunna lämnas i högst 50 veckor. De som har barn kan få tilläggsbidrag. Enligt förslaget ska studiestartsstödet börja från 1 juli 2017 och omfatta omkring 15000 personer.

– Hundratusentals svenskar saknar gymnasiekompetens. Regeringen vill nu införa en kraftig stimulans för att arbetslösa utan gymnasiekompetens går tillbaka till skolbänken. Studiestartsstödet och Rätt till komvux är de största satsningarna på vuxnas lärande sedan Kunskapslyftet på 1990-talet. Det är bra för individen, näringslivets kompetensförsörjning och det pressar tillbaka arbetslösheten, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Läs mer på Utbildningsdepartementets webbplats