Vägledning inför en utlandsvistelse

Den 1 juni stängs UHR:s externa webbpats Euroguidance.se. Information om vägledning för utlandsviste finns nu på UHR:s vägledarsidor. Du hittar innehållet under fliken Inför en utlandsvistelse på vägledarsidorna på webbplatsen uhr.se.

Läs mer på uhr.se

2017-05-29T09:40:05+00:002017-05-29|

Satsning på forskning om framtidens arbetsmarknad och arbetsrelaterad ohälsa

Regeringen har gett Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) i uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram om arbetslivsforskning. Syftet är att öka kunskapen om hur digitaliseringen och automatiseringen påverkar arbetsmarknaden, öka kunskapen om arbetsrelaterad ohälsa, arbetsmiljöns hälsoeffekter och diskriminering i arbetslivet.

Läs mer på regeringen.se

2017-05-29T08:01:30+00:002017-05-29|

www.gymnasielärling.se

Samtidigt som ungdomsarbetslösheten blivit allt högre har arbetslivet upplevt en brist på kompetent och motiverad arbetskraft. Elanders och Volvo med Carl Bennet och Olof Persson i spetsen tog saken i egna händer. Ett samarbete mellan Västsvenska Handelskammaren, företag och Skolverket har inletts och resultatet är initiativet Svensk Gymnasielärling. Initiativet drivs idag av Västsvenska Handelskammaren med Skolverket som stöd som länk till skolvärlden.

Besök webbplatsen www.gymnasielarling.se

2017-05-18T12:43:39+00:002017-05-18|

En studie om gymnasieval, mässor och kampen om framtiden

På gymnasiemässor profilerar sig skolor med allt från kläder till budskap för att locka till sig en viss typ av elever. Men i gymnasievalet sorterar eleverna också sig själva, visar Martin Harling i sin avhandling.

Elever styrs och styr sig själva till skolor och utbildningar utifrån den samhällsgrupp och kontext de kommer ifrån. Den här uppdelningen är visserligen inte något nytt, det nya är att den avreglerade skolmarknaden legitimerar detta och ser det som önskvärt. En fungerande marknad bygger ju på skillnader annars vore det inte en marknad.

– Jag trodde att konkurrensen om eleverna, den aggressiva marknadsföringen var mer utbredd i storstäderna men min studie visar att den här utvecklingen även nått mindre orter. Positivt överraskad blev jag av att många elever ofta problematiserade och ifrågasatte skolornas ofta ganska enkelriktade budskap, säger Martin Harling. Som en elev från en så kallad toppskola konstaterade: ”Det är synd att bara för att man går klädd på ett visst sätt så förväntas man söka en viss skola. Men tyvärr skulle man nog få svårt att passa in om man sökte sig till en annan skola än den man förväntas söka.”

Läs hela intervjun med Martin Harling på skolporten.se

Läs sammanfattningen av avhandlingen

Ladda ner studien ”Välja vara: En studie om gymnasieval, mässor och kampen om framtiden”

2017-05-18T07:18:24+00:002017-05-18|

Samverkan för framtiden

Svenskt Näringsliv har tagit fram en skrift för arbetsplatser som tar emot elever på prao, praktik och apl.

Syftet är att underlätta samarbetet mellan skola och arbetsliv så att fler elever kommer ut på arbetsplatser och företag under sin tid i skolan. Det underlättar deras studie- och yrkesval och de blir bättre förberedda för första jobbet. Förhoppningsvis gör det också företagens framtida rekryteringar enklare.

Här kan du ladda ner skriften som pdf-fil

Läs mer på svensktnaringsliv.se

2017-05-16T07:24:29+00:002017-05-16|

Tillfällig gymnasielag för asylsökande ungdomar oroar

Kritiska röster höjs nu från flera håll mot den tillfälliga lag som ska ge asylsökande ungdomar möjlighet att slutföra sina gymnasiestudier.

När regeringen presenterade sitt förslag om en tillfällig lag för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå i slutet av 2016 svarade flera tunga remissinstanser med skarp kritik.

De pekade främst på att lagen var för komplicerad då den tar hänsyn till många olika aspekter. Exempelvis till de grunder på vilka man har fått ett tillfälligt uppehållstillstånd, när man sökt uppehållstillstånd, personens ålder och om man ska anses som gymnasiestuderande eller inte.

Läs artikeln på sverigesradio.se

2017-05-15T13:14:17+00:002017-05-15|

Sambeställning av Programväljaren?

Är ni flera skolor i en stad, kommun eller region så gör ni med fördel en gemensam beställning. Vi levererar och fakturerar varje skola separat men med en gemensam och sammanställd beställning kan ni ta del av våra mängdrabatter. Kontakta Anna på Tremedia för mer information och en bra lösning för just er. Mejla anna@tremedia.se eller ring 033-29 31 40.

2017-05-15T08:34:55+00:002017-05-15|

För många myndigheter?

För en månad sedan tillsatte regeringen en utredning som ska att se över vad Sveriges skolmyndigheter ska göra, och kanske framför allt inte ska göra, då det sker mycket dubbelarbete på myndigheterna, enligt regeringens beskrivning. Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Skolforskningsinstitutet kan därför räkna med stora förändringar.

– Både Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet är påhittade i det politiska systemet menar Mats Ekholm, professor emeritus vid Karlstads universitet som har erfarenhet av skolmyndighetssverige. Han har tidigare varit generaldirektör för Skolverket och dåvarande Myndigheten för skolutveckling.

Läs hela artikeln på www.altinget.se

2017-05-11T13:19:39+00:002017-05-11|

Ny handbok för tillträde till yrkeshögskolan – upplaga 2

Handboken är uppdaterad utifrån de förändringar som skett i regelverket under det senaste året och som påverkar tillträdesprocessen inom yrkeshögskolan. Några av dessa förändringar finns under de här rubrikerna i förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.

– Behörighet i övrigt
– Urval

Dessutom finns nu också möjlighet att anordna enstaka kurs och behörighetsgivande förutbildning, varav den senare regleras i en egen förordning (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan.

Läs mer på myh.se

2017-05-05T09:44:39+00:002017-05-05|

Jobbskills.se hjälper nyanlända snabbare in på arbetsmarknaden

Jobskills.se är ett verktyg framtaget av arbetsfömedlingen. Det är framtaget för att hjälpa nyanlända att komma in på arbetsmarknaden eller till utbildning. Som nyanländ kan man använda jobbskills.se redan innan man har fått besked om uppehållstillstånd.

På Jobskills.se fyller man i sina tidigare arbetserfarenheter samt övriga kunskaper och erfarenheter som kan vara bra för en arbetsgivare att veta. Man kan skapa ett cv på sitt eget modersmål och få det översatt till svenska. Detta cv kan sedan visas för arbetsgivare i hela Sverige. Verktyget har översättningar på arabiska, engelska, persiska, somaliska, svenska och tigrinja.

Besök jobskills.se >>

2017-05-04T08:16:28+00:002017-05-04|

Nu har du möjlighet att besöka ett EU-projekt under 6-14 maj

Mitt Europa (Europe in My Region) är en informationssatsning i hela EU som ger projekt möjlighet att visa sin verksamhet. 2016 deltog mer än 2 500 projekt i 23 länder, med över 400 000 besökare.

I år är första året Sverige är med och det är mer än 80 projekt som är stolta och öppnar sina dörrar för att visa sin verksamhet.
Alla projekt, oavsett EU-fond eller verksamhet, visar tillsammans på den bredd av aktiviteter och möjligheter som finns, och hur det bidrar till samhällsutvecklingen.

Här hittar du alla socialfondsprojekt

Här hittar du mer information om satsningen Mitt Europa

2017-05-02T12:15:49+00:002017-05-02|
Till toppen