Nyanlända lärare kompletteringsutbildas

Arbetsförmedlingen har köpt in 1200 utbildningsplatser som ska erbjudas nyanlända lärare som fått sin utbildning bedömd av UHR. Parallellt med studier i svenska ska de under sex månader lära sig om svensk demokrati, värderingar, pedagogik, kulturella koder, kommunikation med elever och föräldrar och nationella dokument som till exempel läroplaner.

Avsikten är att lärare med utländsk utbildning snabbare ska komma i arbete som lärare.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats

2017-03-05T10:03:13+00:002016-04-28|

”Vägleda” och ”WATCH” hos Myndigheten för tillgängliga medier

Nu finns böckerna Vägleda – i en möjlighetsbaserad process samt WATCH hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

MTM logoMyndigheten för tillgängliga medier producerar och distribuerar litteratur och tidningar på medier i tillgängligt format för personer med läsnedsättning. Produktionen sker med stöd av 17 § Upphovsrättslagen och böckerna lånas via bibliotek endast till personer med läsnedsättning. MTM har också ett särskilt uppdrag att tillgängliggöra kurslitteratur till studenter på högskola och universitet.

Läs mer om Myndigheten för tillgängliga medier på deras webbplats.

2017-03-05T10:05:20+00:002016-04-27|

Förslag till förändring av Naturbruksprogrammet

Med utgångspunkt i Yrkesprogramsutredningens delbetänkande och synpunkter från flera remissinstanser har Skolverket nu lagt förslag till regeringen angående förändringar av inriktningarna på Naturbruksprogrammet, NB.

Enligt förslaget ska NB ha fem inriktningar som ska namnges Djurvård, Hästhållning, Lantbruk, Skogsbruk och Trädgård. Den tidigare inriktningen Djur delas nu upp i inriktningarna Djurvård och Hästhållning. Värt att notera är att den tidigare inriktningen Skog föreslås byta namn till Skogsbruk.

Inriktningen Djurvård ska omfatta 500 gymnasiepoäng och de övriga fyra inriktningarna ska vardera omfatta 700 gymnasiepoäng.

Om regeringen beslutar enligt förslaget kommer Skolverket fastställa vilka kurser som ska ingå i respektive inriktning.

Läs artikel om detta på Skolverkets webbplats

2017-03-05T10:04:41+00:002016-04-27|

Skolan inte tillgänglig för elever med autism

Autism- och aspergerförbundet har gjort en medlemsenkät som visar att hälften av alla elever med autism har varit frånvarande i grundskolan som en följd av brister i stöd och anpassning. Lika stor del elever har inte godkända betyg i svenska, engelska och matematik.

– Elever med autism får det allt svårare i skolan. Det är en trend som måste brytas nu! Fakta finns sedan länge, det är det dags att agera. Vi vet hur kostsamt det blir att inte ge rätt stöd tidigt. Det behövs kompetensutveckling på alla nivåer, men också en styrning där det blir praktiskt möjligt att anpassa pedagogik, gruppstorlekar och miljöer, säger Anne Lönnermark som är ordförande i Autism- och aspergerförbundet.

Läs artikeln på autism.se

Läs debattartikel i Svenska Dagbladet: Skolan följer inte lagen för elever med autism

Läs medlemsenkäten här

2017-03-05T10:06:47+00:002016-04-21|

Yrkesprogramselever ratar högskolebehörighet

Det är främst elever på Vård- och omsorgsprogrammet som läser in grundläggande högskolebehörighet, visar en ny rapport från Skolverket. Fordons- och transportprogrammet är den utbildning där lägst andel elever läser in högskolebehörighet. 35 procent av yrkesprogramseleverna skaffar sig grundläggande behörighet.

Yrkesprogrammen har tappat en fjärdedel av förstaårseleverna sedan 2011.

Läs hela artikeln i Lärarnas nyheter

2017-03-05T10:08:47+00:002016-04-20|

Statistik om unga idag

Ungidag.se är ett webbaserat verktyg som med överskådlig statistik visar hur unga (13-25 år) har det i Sverige idag.

Statistiken som presenteras bygger på befintlig statistik från Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Brottsförebyggande rådet, Centrala studiestödsnämnden, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens skolverk, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Valmyndigheten. Även Riksidrottsförbundet har valt att redovisa statistik till Ung idag.

Statistiken presenteras för dessa områden:

– arbete och boende
– ekonomisk och social utsatthet
– fysisk och psykisk hälsa
– inflytande och representation
– kultur och fritid
– utbildning

Läs mer på ungidag.se

2017-03-05T10:08:06+00:002016-04-20|

Nu i lager – Vägledarens val – NY BOK

Nu finns den nya boken Vägledarens val – teori och metod i aktion val av Leif Andergren i lager för beställning.

Här går Leif djupare in i ämnet och tar med ett nytt grepp sig an frågan ”Vad händer i vägledaren under vägledningsprocessen?”.

Genom att använda sig av beskrivande samtal/dialoger mellan sig själv och fingerade sökande vill Leif på ett tydligt sätt peka på vad som händer i vägledarens ”svarta låda” och vad som de facto händer i en vägledningssituation.

Genom dialogerna vill Leif ge läsaren svar på frågor som tidigare varit obesvarade: Hur går vägledning till? Varför gör vägledaren det den gör? Kan jag ge en hemuppgift till en vuxen person? På vilket sätt kan den sökandes situation bli mest tydlig? Hur hittar den sökande sin egenkraft?

Beställ idag – leverans inom en vecka!

Format: 169×239 mm (G5)
Språk: Svenska
Antal sidor: 256
ISBN: 978-91-981878-4-7
Pris (exkl. moms och frakt): 445 kr/ex

Läs mer om boken Vägledarens val

2017-03-05T10:07:28+00:002016-04-20|

Det arbetsplatsförlagda lärandet behöver förbättras

En rapport från Skolverket visar att gymnasieskolans arbetsplatsförlagda lärande i vissa delar är bra och att det finns områden som behöver förbättras. Bristerna är att elever inte får den APL de har rätt till, handledningen behöver bättras, det tar tid och är svårt att få tag i APL-platser.

– Kommuner, fristående skolor och rektorer behöver ta sitt ansvar för att förbättra skolornas arbete med apl. Att eleverna får en bra utbildning ute på arbetsplatserna är avgörande för att de ska bli anställningsbara och attraktiva på arbetsmarknaden säger Christina Grönvik, undervisningsråd på Skolverket.

Läs mer på Skolverkets webbplats

2017-03-05T10:09:32+00:002016-04-15|

Tremedia åker till Umeå på SSA-konferens

Den 13-14 april hålls SSA-rikskonferens (Samverkan Skola-Arbetsliv) i Umeå. Vi på Tremedia kommer att finnas på plats och delta under alla dagarna. Därför kan vi vara svåra att nå per telefon och mail.

Behöver du få tag i oss så lämna ett meddelande på vår telefonsvarare så hör vi av oss så snart vi kan.

Hoppas vi ses!

2017-03-05T10:10:06+00:002016-04-12|

Informationsdag för vägledare

Den 16 maj ordnar UHR en kostnadsfri informationsdag för vägledare i Stockholm. Dagen är redan fullbokad, men den kommer att filmas och presentationerna startar 10.00 och vi håller på fram till 15.30.

Programpunkter för dagen ser ut enligt nedan:
– Mobilitet för vägledare. Euroguidance Sweden presenterar vilka möjligheter som finns för dig som vägledare att delta i internationella konferenser och program
– Bedömning av utländsk utbildning — verktyg och exempel*
– Vägledningens roll för breddad rekrytering till högskolan
– Antagningsstatistiken – hur förklarar man den för sökande?
– Tillämpning av antagningsreglerna. Några förtydligande exempel*

2017-03-05T10:10:39+00:002016-04-11|

Framtiden oroar unga

En ny undersökning från Linnéuniversitetet visar att ungdomar mellan 18 och 25 känner oro och stress över sin egen framtid och en rädsla för att inte lyckas i livet.

– Att vara ung innebär att man kan fokusera på sig själv och göra det man tycker är roligt, till exempel resa, träffa kompisar och hänga på sociala medier. Men plötsligt tränger sig vuxenlivets krav på och då
börjar man ifrågasätta vad man egentligen gör med sitt liv och vad man borde göra, vilket skapar stress och oro, säger Mats Trondman som är professor i kultursociologi vid Linnéuniversitetet.

Läs hela artikeln på expertsvar.se

Läs rapporten här – ”Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro”

2017-03-05T10:11:34+00:002016-04-07|

Motverka rasism och främlingsfientlighet i skolan

Skolverket erbjuder en kurs som ska vara ett stöd i förskolans och skolans arbete med att motverka och bemöta rasism och främlingsfientlighet genom kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Kursen har en verksamhetsnära uppbyggnad och utgår ifrån skolans demokratifrämjande uppdrag. Anmälan av tre-sex deltagare görs av rektor eller förskolechef.

Kursen riktar sig i första hand till lärare i grundskola och gymnasieskola, fritidspersonal i skola och fritidshem, förskollärare, förskolechefer, rektorer, skolhuvudmän, personal i elevhälsa och vägledning/SYV.

Kursen kommer att ges vid nio lärosäten under höstterminen och omfattar totalt fyra tillfällen. Anmälan ska göras av rektor eller förskolechef innan den 16 maj.

Mer information om kursen och om anmälan finns på Skolverkets webbplats

2017-03-05T10:12:12+00:002016-04-05|

UR besöker vägledaren Volkan Serengil

Volkan jobbar som studie- och yrkesvägledare på Språkintroduktion på Enskede gårds gymnasium i Stockholm. De elever som han träffar har nyligen kommit till Sverige från andra länder och tar igen missade studier och kompletterar med kurser i svenska för att kunna söka till nationella gymnasieprogram. Lyssna på radiointervjun där han berättar om eleverna han möter och hur han jobbar med att vägleda dem. 

Lyssna till intervjun på ur,se

2017-03-05T10:12:59+00:002016-04-03|
Till toppen