Med utgångspunkt i Yrkesprogramsutredningens delbetänkande och synpunkter från flera remissinstanser har Skolverket nu lagt förslag till regeringen angående förändringar av inriktningarna på Naturbruksprogrammet, NB.

Enligt förslaget ska NB ha fem inriktningar som ska namnges Djurvård, Hästhållning, Lantbruk, Skogsbruk och Trädgård. Den tidigare inriktningen Djur delas nu upp i inriktningarna Djurvård och Hästhållning. Värt att notera är att den tidigare inriktningen Skog föreslås byta namn till Skogsbruk.

Inriktningen Djurvård ska omfatta 500 gymnasiepoäng och de övriga fyra inriktningarna ska vardera omfatta 700 gymnasiepoäng.

Om regeringen beslutar enligt förslaget kommer Skolverket fastställa vilka kurser som ska ingå i respektive inriktning.

Läs artikel om detta på Skolverkets webbplats