Freemover-studenter läser framförallt masterutbildningar inom teknik, samhällsvetenskap och naturvetenskap och utgör en viktig rekryteringsbas till forskarutbildningen. Omkring 35 procent av freemover-studenterna stannade i landet efter examen och bidrar därmed till svensk kompetensförsörjning. Det visar rapporten Inresande studenter på masterprogram vid svenska lärosäten.

Läs mer om freemover-studenter på uka.se