Utbudet av gymnasial utbildning behöver förändras för att bättre matcha arbetsmarknadens behov

Idag är det brist på gymnasialt yrkesutbildade inom flera områden på arbetsmarknaden. Samtidigt tar det tid för många ungdomar och vuxna att få ett jobb efter sin gymnasiala utbildning. Om inte utbudet förändras riskerar den bristande matchningen att förvärras ytterligare. Men för att förändringar i utbildningsutbudet ska få effekt krävs också fler insatser, från fler aktörer. Det är slutsatserna i en ny rapport från Skolverket.

– De gymnasiala utbildningarna är viktiga, både för ungdomar och vuxnas möjlighet att bli delaktiga i samhället och för Sveriges kompetensförsörjning. Vår slutsats är att dagens utbud inte matchar behoven på arbetsmarknaden. Utbudet behöver bättre anpassas till den efterfrågan som finns, inte minst på yrkesutbildning. Men det är eleverna som väljer och då krävs att yrkesutbildningarna stärker sin attraktionskraft, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Läs hela artikeln på skolverket.se

Läs rapporten som pdf – Utbud och efterfrågan på gymnasial utbildning – en nationell bild

2023-10-31T07:10:58+00:002023-10-31|

Aktuell information om ämnesbetygsreformen -Gy25

Det här innebär förändringarna i Gy25 (tidigare ämnesbetygsreformen)

  • Alla ämnesplaner utformas som sammanhållna ämnen med nivåer i stället för dagens kurser. Ett ämne kan ha en eller flera nivåer.
  • I många ämnen kommer eleverna att kunna få undervisning under en längre sammanhållen period innan det slutliga betyget sätts.
  • Ämnen, examensmål, programmål och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv.

Gy25 gäller från 1 juli 2025

Följ hela arbetet med Gy25 på skolverket.se

2023-10-30T09:57:17+00:002023-10-30|

Statistik om sökande till gymnasieskolan 2023/24

Statistik över elever som sökt till gymnasieskolan 2023/2024

Ekonomiprogrammet är nu det vanligaste förstahandsvalet följt av samhällsvetenskapsprogrammet. Det visar vår officiella statistik över hur elever sökte till gymnasieskolan inför läsåret 2023/24. Statistiken baseras på den slutliga antagningen bland samtliga sökande den 1 juli.

All statistik över sökande till gymnasieskolan 2023/2024 finns på skolverket.se

Läs rapporten som pdf – Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2023/24

2023-10-31T09:36:34+00:002023-10-30|

Nu börjar läslovet!

Flicka sitter med en uppslagen bok i knät i ett bibliotek

Att elever kan läsa och förstå vad de läser är grunden för deras lärande i alla skolämnen. Läsning är också en lustfylld upplevelse som ger eleverna möjlighet att upptäcka nya världar och förstå både andra människor och sig själva. Under vecka 44 är det läslov i Sverige, ett tillfälle då läsningen kan få extra stor plats på bibliotek, fritidshem, förskolor, fritidsgårdar, idrottsföreningar och hemma i läsfåtöljen.

 Mer om läslovet finns på regeringen.se

2023-10-30T08:01:38+00:002023-10-30|

Brister på majoriteten av verksamheterna på yrkesförarutbildningen

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av yrkesförarutbildningen för tung lastbil och släp – inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå. 25 av 28 verksamheter som ingått i tillsynen har brister i utbildningen. Hälften av dessa verksamheter har brister inom mer än ett område.

Läs mer om bristerna i komvux yrkesförarutbildning på skolinspektionen.se

Läs rapporten som pdf – Yrkesförarutbildningen för tung lastbil och släp

2023-10-27T09:13:24+00:002023-10-27|

Tema läslov: Eleverna gillar att läsa – om de får intressanta texter

Två barn som ligger på golvet och läser i en bok

Höstlovet heter numera läslovet och snart är det dags för ett efterlängtat läslov igen. Varför är det viktigt att barn och unga läser? Och hur kan man öka deras läslust? Här berättar de som sammanställt Skolinspektionens rapport om läsfrämjande arbete varför det är så viktigt med just läsning och hur skolorna kan arbeta för att främja läsningen.

Läs hela artikeln på skolinspektionen.se

Läs rapporten som pdf: Läsfrämjande insatser i grundskolan

2023-10-26T09:30:02+00:002023-10-26|

Regeringen genomför särskild satsning på regionalt yrkesvux i expansiva regioner

Under nästa år inför regeringen ett nytt statsbidrag för yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vid företagsetableringar eller företagsexpansioner, främst i glest befolkade län. Regeringen avser att föreslå att 125 miljoner kronor ska avsättas för ändamålet under 2024, vilket motsvarar cirka 2 000 årsstudieplatser.

Läs mer om satsningen på yrkesvux på regeringen.se

2023-11-14T14:33:56+00:002023-10-25|

Berit Haugen: ”SYV är ett elevhälsoarbete!”

Berit Haugen - SYV i Krokom

I över 30 år har ­Berit Haugen varit ­studie-­ och yrkes­väg­ledare. I takt med över 30 års rutin och ett växande fackligt ­engagemang har Berit Haugens idéer formats kring hur ­yrkesrollen ska kunna stärkas. Vi besöker hennes jobbvardag i Krokom.

Det pågår lektion i sal A7 på Ås skola i Krokom, långt in i korridoren på andra våningen i A-huset med utsikt över ortens kyrkogård. Det är Berit Haugen, studie- och yrkesvägledare på skolan, som har en av veckans sex schemalagda vägledar-lektioner. I dag är niorna på plats och de arbetar med boken ”Välja karriärväg – Träna din valkompetens”, ett läromedel som Berit själv står som författare till.

– Det var på mitt initiativ som boken kom till, säger hon. Det fanns inget material för eleverna tidigare, men nu har vi den här sedan ett år tillbaka. Det känns fint. Tidigare hade jag materialet på lösa blad i många år.

Läs hela artikeln om Berit Haugen på vilärare.se

2023-10-18T12:43:28+00:002023-10-18|

Verktyg för kartläggning av yrkeskunskaper på gymnasial nivå

Detta verktyg ger stöd vid inledande och fördjupad kartläggning av personer som har behov av att få sitt kunnande synliggjort. Verktyget vänder sig främst till dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare och ska kartlägga elevers kunnande i gymnasieskolan eller komvux på gymnasial nivå.

Läs mer om kartläggningsverktyget på skolverket.se

Gå till verktyget för kartläggning av yrkeskunskaper

2023-10-17T11:52:40+00:002023-10-17|

Vägledarkonferensen 2024 – Boka redan nu för Earlybirdpris!

Namnet på årets Vägledarkonferens är Vägledning av alla, för alla – vägledningens kompensatoriska uppdrag.

Ett av studie- och yrkesvägledares större uppdrag är att arbeta kompensatoriskt för att främja likvärdighet och ge individer självkänsla, identitet och framtidshopp.

Men hur ser det egentligen ut runt omkring i vårt land? Den svenska modellen gör att Sverige är möjligheternas land. Här kan du få både en andra och tredje chans att ombestämma dig, reparera tidigare skolgång och att hitta nya möjligheter genom hela livet. Hur bidrar vi studie- och yrkesvägledare till det livslånga lärandet och till att Sverige ska fortsätta vara möjligheternas land? Detta temat för årets konferens.

När: 21-22 mars
Var: Mötesplats Mariatorget, Stockholm
Earlybirdpris fram till 15 november för medlemmar i Vägledarföreningen: 3700 kr exkl. moms (ej medlem 4.600 kr)
Pris efter 15 november för medlemmar i Vägledarföreningen: 4.400 kr exkl. moms (ej medlem 5.400 kr)

Föreläsare

Anna Bergholtz
Anna Bergholtz, har brutit mark och breddat normer som Sveriges första blinda filmrecensent: med världens första podcast ”I mörkret” intervjuar Anna gäster i totalt mörker. För många blev Anna känd när hon arbetade med Morgonpasset i P3. Hon har gjort flertalet radiodokumentärer, programlett i P1 och kan även titulera sig barnboksförfattare. Sedan 2020 driver hon Unique Power, som hjälper företag och organisationer med rätt kompetens inom området funktionsnedsättning.

Anna Borg
Leg. lärare, specialpedagog, tidigare rektor och chef inom elevhälsa. Anknuten till Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (KIND) i Stockholm. Utbildar skolpersonal inom grund- och gymnasieskola, med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Författare.

Pelle Sandstrak
”Pelle Sandstraks föredrag är som en rockkonsert – det svänger högt, lågt, skratt och tårar, oförutsägbart, olikt alla andra föredrag” Sveriges Radio P4. Pelle Sandstrak har medverkat i allt från Skavlan på SVT till de lokalaste nyheter. Hans boktriologi Mr Tourette Och Jag, ska bli spelfilm 2024.

Petter Askegren
Artisten, varumärket och entreprenören med envis kärlek till språket trots läs-, skriv- och koncentrationssvårigheter.

Läs mer på Vägledarföreningens webbplats.

Anmäl dig idag!

2023-10-17T09:57:04+00:002023-10-17|

Statsbidrag för tryckta läromedel: Ansökan öppen 15 oktober – 15 november 2023

Statsbidraget ska användas till inköp av vissa läromedel för att stärka elevernas tillgång till läromedel i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan.

Vem kan söka bidraget?
Bidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän för:

  • förskoleklassen
  • grundskolan
  • anpassade grundskolan
  • specialskolan
  • sameskolan.

Vilka läromedel ingår i bidraget?
Bidraget ska användas för inköp av vissa förlagsproducerade läromedel. Man kan söka bidrag för:

  • läroböcker med eller utan digitala komponenter avsedda att användas i undervisningen
  • lärarhandledningar som är framtagna för att fungera tillsammans med ett läromedel för att stödja planering och genomförande av undervisning.

Vad ingår INTE i bidraget?
• Kurslitteratur för universitetsnivå.
• Läromedel som enbart finns i digital form
• Skönlitteratur Läromedel för gymnasieskolan, komvux och SFI
• Litteratur avsedd för lärarfortbildning
• Fristående lärarhandledningar och lärarmaterial som saknar koppling till ett tryckt läromedel.
• Övriga pedagogiska läromedel

Bidragsram – Hur stort är statsbidraget?
För bidragsomgången 2023 är de tillgängliga medlen 685 miljoner kronor. Från och med 2024 är det beräknat ungefär 500 miljoner kronor per år. Alla huvudmän som kan ta del av bidraget får en bidragsram. Den totala summan bidrag som ni kan begära ut vid aktuellt tillfälle framgår av bidragsramen. Läs mer om bidragsram på skolverkets webbplats.

Under vilken period kan man använda bidraget?
Skolhuvudman kan använda bidraget för alla läromedel som är inköpta från 1 januari till 31 december 2023.

Begär bidrag 15 oktober–15 november 2023
Perioden för att begära ut bidrag kommer att vara öppen i e‑tjänsten för statsbidrag under perioden 15 oktober–15 november 2023.

Skolverket kommer att följa upp hur bidarget används
Uppföljningen kommer inte att göras genom redovisning i e-tjänsten. De som tagit emot statsbidraget skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som enligt Skolverkets bestämmelser.

Passa på att ansök om bidrag för Tremedias produkter!

Mer och detaljerad information på Skolverkets hemsida.

2023-10-16T14:27:23+00:002023-10-16|

Hälsorisker på yrkesprogrammen bör ses över

Skolornas yrkesprogram behöver se över risker som elever kan drabbas av och som kan ge livslånga sjukdomar. Det kan vara exponering av kemiska produkter vid hårfärgning eller att andas in cementdamm på byggutbildning, berättar yrkeshygieniker Helena Fornstedt.

Yrkesprogrammen behöver rikta ökad uppmärksamhet mot utbildningar med arbetsmoment som innebär kemisk och/eller fysikalisk exponering. Exponeringen kan ge livslånga sjukdomar och påverka möjligheter på arbetsmarknaden. Uppmaningen kommer efter erfarenheter från Arbets- och miljömedicinska kliniker i Sverige.

Helena Fornstedt, yrkeshygieniker på Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, berättade om olika risker i en föreläsningsserie arrangerad av ”Jobba Frisk”.

Läs mer om yrkesprogram och hälsorisker på vilärare.se

På jobbafrisk.se finns mer information om yrken och hälsorisker

2023-10-16T13:20:02+00:002023-10-16|

Förtydligande i lagen ska leda till att alla elever får tillgång till läroböcker

Att alla elever ska ha tillgång till läromedel av hög kvalitet är en prioriterad fråga för regeringen. Som ett led i detta arbete föreslår regeringen att det ska definieras i skollagen vad läroböcker, läromedel och lärverktyg är. Det ska också förtydligas att elever ska ha tillgång till sådant material.

Läs förslaget om ny skollag för läroböcker på regeringen.se

2023-10-12T12:18:15+00:002023-10-12|

Både arbetslösheten och varslen ökar

Arbetslösheten fortsätter att stiga samtidigt som antalet varsel ökar markant. Arbetsförmedlingen bedömer nu att arbetsmarknaden är på väg att vända.

I slutet av september var 332 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är ungefär lika många som för ett år sedan. Däremot har arbetslösheten stigit de senaste månaderna. Även antalet varsel ökade i september och antalet nya lediga jobb i Platsbanken minskade.

Mer statistik om varsel och arbetslöshet finns på arbetsförmedlingen.se

2023-10-12T08:25:18+00:002023-10-12|

Minskning av antalet antagna till yrkesexamensprogram

Det totala antalet sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå har ökat jämfört med förgående hösttermin. Samtidigt har antalet behöriga förstahandssökande och antalet antagna till yrkesexamensprogram minskat. Det visar ny officiell statistik över sökande och antagna till höstterminen 2023.

Mer om minskningen av antagna till yrkesexamensprogram på uka.se

2023-10-11T06:21:15+00:002023-10-11|

Regeringen föreslår att elevens val tas bort

En förutsättning för att lyckas i skolan är att det finns tillräckligt med undervisningstid. För lite tid kan leda till stress för både elever och lärare. Lärare kan också tvingas prioritera bort vissa delar av innehållet som undervisningen ska behandla. Regeringen föreslår därför att elevens val tas bort för att frigöra undervisningstid till ämnen som behöver mer tid.

– Den här regeringen satsar stort för att återupprätta en stark kunskapsskola där alla elever blir ordentligt rustade med grundläggande färdigheter. Nu föreslår vi att elevens val tas bort. Kvaliteten i den undervisning som bedrivs inom elevens val har varierat mellan skolor och tiden ska i stället kunna läggas på ämnen som behöver mer tid, säger skolminister Lotta Edholm.

Mer om förslaget att ta bort elevens val finns på regeringen.se

2023-10-09T12:24:30+00:002023-10-09|

Här finns jobben efter högskolan

Nu när konjunkturen vänder är det ett bra tillfälle att studera vidare. Hälso- och sjukvård, utbildning och it är några exempel på yrkesområden där det väntas finnas stora möjligheter att få arbete på både kort och lång sikt.

Den 16 oktober är sista ansökningsdagen till vårens utbildningar på universitet och högskolor. En högskoleutbildning är ett bra sätt att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

– En universitets- och högskoleutbildning är viktig för att vara motståndskraftig när konjunkturen viker som i nuläget, säger John Andersson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Läs mer om jobben efter högskolan på arbetsformedlingen.se

2023-10-09T06:53:03+00:002023-10-09|

Forskning: Vägledare har nyckelroll redan i grundskolan

Hur stöttar man bäst unga genom riskfyllda övergångar? Det har Lisbeth Lundahl och hennes medforskare tittat närmare på. ”Vägledarna har en mycket viktig roll”, säger hon.

Lisbeth Lundahl är professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet och har tillsammans med sina medarbetare länge bedrivit forskning om ungas utbildningsvägar och riskfyllda övergångar i skolan. Hon poängterar studie- och yrkesvägledarnas viktiga roll, och då redan i grundskolan.

– Att få en bild av vägar framåt stärker elevernas motivation, och motivationen är en viktig faktor.

Läs mer om vad SYV kan ta med sig av forskningen på vilarare.se

2023-10-06T06:37:55+00:002023-10-06|

Etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter gymnasieskolan

Årets publicering redovisar etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier år 2021 då covid-19-pandemin fortsatt påverkade arbetsmarknaden. Statistiken visar på en liten uppgång av andelen etablerade ungdomar på arbetsmarknaden medan ingen större förändring skett av andelen studerade vid högskolan ett år efter examen.

2023-10-05T07:59:28+00:002023-10-05|

Ny rapport: Studievägledning viktig på skolor i kommuner med låg utbildningsnivå

Det finns betydande skillnader mellan skolor beroende på var i landet de ligger. Skolor i kommuner med låg utbildningsnivå har ett viktigt uppdrag i att stärka elevernas tillit till den egna förmågan och ge dem en bred bild av möjliga studie- och yrkesval.

Skolinspektionen har granskat hur 30 grundskolor i kommuner med låg utbildningsnivå arbetar för att genom undervisning och studie- och yrkesvägledning stärka elevernas tillit till den egna förmågan och ge dem möjlighet till utveckling. Samtliga granskade skolor har behov av att utveckla det granskade området.

Rapporten som pdf – Skolor i kommuner med låg utbildningsnivå

Läs mer om granskningen på skolinspektionen.se

2023-10-04T06:27:10+00:002023-10-04|

Hurra för alla vägledare!

Hurra för alla vägledare!

Den 8 oktober är det Vägledningens dag och vi på Tremedia vill passa på att fira alla vägledare ute i landet.

Dagen instiftades av Sveriges Vägledarförening för att uppmärksamma det viktiga arbetet med vägledning sker ute på skolor och arbetsplatser.

Passa på att fira lite extra du också!

2023-10-03T12:52:01+00:002023-10-03|
Till toppen