Antalet sökande som valde program bland vårens högskoleutbildningar ökar med fem procent jämfört med våren 2023. Det kan tyda på ett ökat intresse för yrken med goda arbetsmarknadsutsikter, som ingenjörer och psykologer.

Läs mer om intresset för programutbildningar på uhr.se