Nytt datum för Vägledarkonferensen

Här nedan kan ni läsa om ändringarna för Vägledarkonferensen. Texten är hämtad från www.vagledarforeningen.se.

Bäste konferensdeltagare,

Vi är uppriktigt ledsna att behöva meddela er följande:
Efter beslut från Styrelsen i Sveriges Vägledarförening ändras datum för höstens Vägledarkonferens till våren 2024.
Nytt datum är torsdagen den 21/3 och fredagen 22/3, 2024.
Konferensen kommer att hållas fysiskt i Stockholm, mer information kommer under sommaren.

Ändringen sker med anledning av ovanligt få anmälda deltagare och den ekonomiska situationen i många kommuner och myndigheter.
Ni som redan har betalat och vill behålla er plats behöver ej meddela, vi återkommer med mer information. Ni som vill återta er anmälan behöver mejla information om kontouppgifter för återbetalning av konferensavgift till vår kassör Jeanette Ekberg 4Xekberg(a)telia.com

Har ni ytterligare frågor och vill ha mer information vänligen kontakta info(a)vagledarforeningen.se
Mer information kommer att läggas ut fortlöpande via hemsidan, ni som redan är anmälda kommer att uppdateras personligen.

Vänliga hälsningar från konferensgruppen

Mer om vägledarkonferensen 2024 finns på vagledarforeningen.se

2023-08-08T12:58:51+00:002023-06-29|

DEBATT: Skolorna måste hjälpa eleverna att välja yrkesprogram som ger jobb

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna i samhället idag. Samtidigt som stora delar av arbetsmarknaden har problem med att rekrytera rätt individer, står flera hundra tusen människor i arbetslöshet. Sverige har ingen brist på arbetskraft – det är brist på kompetens. En del av matchningsproblematiken grundar sig i att unga inte väljer utbildning och karriärväg utifrån vad som efterfrågas på arbetsmarknaden, skriver Amad Raja och Johan Trouvé på Västsvenska Handelskammaren.

Läs debattartikeln på gp.se

2023-06-27T11:33:56+00:002023-06-27|

Regeringen tillsätter utredning för att stoppa betyginflationen

Det finns i dag stora problem med olikvärdig betygssättning i svensk skola. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska titta på hur betygssystemet kan förändras så att betygssättningen blir mer likvärdig och rättssäker.

– Det måste gå att lita på betygen. De ska på ett rättvisande sätt spegla elevens kunskapsnivå oavsett vilken skola eleven gått på eller vilken lärare som satt betyget. Felaktiga betyg drabbar både eleven och samhället i stort, det är mycket allvarligt. Det krävs ordentliga förändringar av betygssystemet och den här utredningen är ett viktigt första steg, säger skolminister Lotta Edholm.

Mer information om betygsutredningen finns på regeringen.se

2023-06-26T08:36:29+00:002023-06-26|

Regeringen satsar på spetsutbildningar för elever i högstadiet och gymnasiet

Regeringen vill att särskilt begåvade och högpresterande elever ska få bättre möjligheter att utvecklas så långt som möjligt. Regeringen planerar därför att göra riksrekryterande spetsutbildningar till permanenta verksamheter. För att spetsutbildningarna ska kunna fortsätta till dess att den permanenta lösningen finns på plats förlänger regeringen försöksverksamheterna med spetsutbildning och ett statsbidrag på 25 miljoner kronor kommer att börja betalas ut under hösten 2023.

Läs mer om satsningen på spetsutbildningar på regeringen.se

2023-06-26T06:43:35+00:002023-06-26|

Vi önskar trevlig midsommar!

Glad misommar

Snart är semestern här och vi på Tremedia kommer att ha kontoret öppet även vecka 26 innan vi stänger för semester. Tremedia har semesterstängt vecka 27-31 (4 juli-5 augusti) och vi är tillbaka på kontoret den 7 augusti.

Vi vill passa på att önska alla en trevlig midsommar och en riktigt härlig semester när det är dags för det!

2023-06-22T08:31:12+00:002023-06-22|

Tips från Euroguidance: Karriärvägledning har en central roll i hela Europa i en tid av snabba förändringar

Vilka krav ställs på dagens studie- och karriärvägledare i denna tid av förändringar? Detta diskuterade cirka 170 särskilt inbjudna experter och nyckelpersoner från hela Europa inom karriärvägledningsområdet på konferensen New Scenes for Career Guidance i Stockholm 31 maj – 1 juni 2023.

Läs en sammanfattning av konferensen på uhr.se

2023-06-19T07:09:26+00:002023-06-16|

Hjälp oss att avgöra upplagan för Programväljaren genom att beställa innan midsommar!

Programväljaren skickas på tryck till midsommar. Genom att beställa innan 22 juni hjälper du oss på Tremedia att avgöra hur många Programväljare vi ska trycka upp så att det räcker till alla som vill ha katalogen. Dessutom garanteras du leverans snabbt vid utgivning vecka 34!

Du kan lägga din beställning i webbshopen eller mejla din beställning direkt till till order@tremedia.se.

2023-06-13T10:28:45+00:002023-06-13|

Skolverket: Syvspindeln att stängas ner

Från och med den 30 juni 2023 kommer Syvspindeln att stängas ner. De konton som finns registrerade kommer att raderas. Se till att du har sparat det material som du vill kunna använda efter nedstängning.

Syvspindeln var kopplad till ett regeringsuppdrag som Skolverket hade under perioden 2013-2019. Sedan dess har det skett förändringar i läroplaner vilket gör att materialet som finns uppladdat kan vara inaktuellt. Om du har frågor om uppladdat material eller ditt konto kan du mejla syv@skolverket.se.

2023-06-07T10:59:55+00:002023-06-07|

Skolverket: Nytt på Utbildningsguiden

Nu finns utbildningar via Arbetsförmedlingen sökbara i Utbildningsguiden. Det är till exempel arbetsmarknadsutbildningar och förberedande utbildning.

Utbildningar för vuxna på Utbildningsguiden

Det finns också en ny sida om språkvalet i grundskolan. Den riktar sig till elever och vårdnadshavare och beskriver vilka språk som eleverna kan välja mellan och hur valet påverkar deras meritvärde.

Dags för språkval

Vi har uppdaterade sidor om modersmål och rätten att läsa modersmål i grundskolan och gymnasieskolan. Sidorna riktar sig till vårdnadshavare och elever.

Modersmål i grundskolan

Modersmål i gymnasieskolan

2023-06-07T10:54:46+00:002023-06-07|

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på komvux

Studie- och yrkesvägledning handlar om att vidga elevernas perspektiv på vidare studier, yrken, och arbetsliv. Det handlar också om att bidra till att utveckla elevernas kunskap om sig själva och att kunna fatta och genomföra beslut som rör framtiden. Eleverna inom komvux har olika mål med sina studier och oavsett mål har många behov av vägledning. Studie- och yrkesvägledning är ett gemensamt ansvar där läraren har en viktig och central roll att i undervisningen vidga elevernas perspektiv på sig själva och omvärlden för att främja deras karriärlärande och valkompetens.

Mer om SYV i undervisningen på komvux finns på skolverket.se

2023-06-07T08:22:23+00:002023-06-07|

Skolverket: Informationsträff om grundläggande behörighet på yrkesprogram 14 juni

Välkommen till digital informationsträff den 14 juni för dig som är syv, rektor eller huvudman. Från 1 januari 2023 gäller nya bestämmelser för elever på yrkesprogram gällande grundläggande behörighet till universitet och högskola. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången för elever som påbörjar utbildning höstterminen 2023.

Mer om informationsträffen finns på skolverket.se

2023-06-07T08:09:44+00:002023-06-07|

Behörighetsprovet: Reflektioner

Intresset för provet var störst bland 90- och 80-talisterna, följda av 70-talisterna. Den enskilt största gruppen var födda 1998, vilket utgjorde nedre åldersgräns för att skriva provet. Könsfördelningen var ovanligt jämn och när anmälan till höstens högskoleutbildningar stängde 17 april hade 141 provskrivare med godkänt resultat anmält sig.

Se hela sammanställningen på UHR:s vägledarsidor.

2023-06-01T10:43:52+00:002023-06-01|

Inga fler grundläggande behörighetsprov inplanerade

Den 23 augusti öppnar anmälan till höstens prov som utgör det andra och sista under försöksperioden 2022-23. Efter UHR:s utvärdering kommer regeringen att besluta om eventuell fortsättning. I det fall det blir en fortsättning kan det dröja innan provet kan erbjudas på nytt.

UHR ber dig därför uppmuntra individer som saknar grundläggande behörighet och som vill studera på högskolan att ta chansen att skriva provet i höst. Intresserade kan läsa mer om provet och hur man förbereder sig på Studera.nu/behorighetsprovet.

2023-06-01T10:40:08+00:002023-06-01|
Till toppen