Det egna måendet, egna intresset och vad kompisarna gör är faktorer som påverkar huruvida elever på gymnasiet har ogiltig frånvaro eller ej. Det framgick när CSN undersökte hur rapporteringen av ogiltig frånvaro på gymnasiet kan förbättras.

Mer om faktorer bakom gymnasiefrånvaro finns på csn.se