Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion

Skolverket erbjuder en utbildning för dig som vill öka din kunskap i att kartlägga och bedöma individers kompetens. Det är en webbaserad utbildning i validering ”Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion”.

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med vägledning, kartläggning, antagning eller bedömning av kompetens. Du arbetar exempelvis som vägledare, handläggare, lärare eller administratör.

Läs mer på skolverket.se

2017-08-31T12:56:10+00:002017-08-31|

UHR:s informationsdag för vägledare

Höstens informationsdag för vägledare håller vi i Stockholm den 10 november. Vi har 170 platser och nytt för i år är att förmiddagen erbjuder mer allmänt hållna ämnen, medan passen på eftermiddagen dels riktar sig till vägledare vid vuxenutbildning, dels vid högskolan. Under dagen kommer vi också att ha en bemannad helpdesk för regelfrågor.

Läs mer på uhr.se

2017-08-31T05:59:20+00:002017-08-31|

Höjning av studiemedlen med ca 300 kr

Samtidigt som fler har ett jobb att gå till och i takt med att det går bra för Sverige letar företag efter personer med rätt kompetens. Det svenska studiemedelssystemet möjliggör för människor att söka sig vidare till studier eller att senare i livet återuppta studier. Genom utbildning stärker vi samhällets kompetensförsörjning och bidrar till Sverige som kunskapsnation.

Studiemedelsbeloppet föreslås höjas från och med den 1 juli 2018.

Läs mer på regeringen.se

2017-08-28T08:38:06+00:002017-08-28|

Ladda ner Programväljarens elevarbetsfolder kostnadsfritt

Här kan du hämta den elevarbetsfolder som är utformad för att användas tillsammans med Programväljaren. Elevarbetsfoldern är ett arbetsmaterial som kan delas ut till elever för att hjälpa dem att orientera sig i Programväljarens och gymnasieskolans innehåll. Elevarbetsfoldern består av fyra sidor med uppgifter om gymnasieskolan och dess utbildningar.

Du får fritt ladda ner, skriva ut och kopiera den i det antal exemplar du önskar för ditt arbete med eleverna. Till foldern hör även ett dokument med vägledande svar.

Ladda ner Elevarbetsfoldern:
Elevarbetsfolder Programväljaren 2018/2018
Elevarbetsfoldern – Vägledande svar

2017-08-22T13:18:17+00:002017-08-21|

Programväljaren – redo för distribution!

Nu är Programväljaren färdig och har anlänt från tryckeriet. Distributionen är i full gång och den första sändningen kommer att gå från Borås imorgon. Det kommer att ta ytterligare några dagar att få iväg alla leveranser men om du har beställt borde dina kataloger vara hos dig nästa vecka. För er som har en lokalt anpassad Programväljare kan leveransen dröja ännu någon vecka. Detta gäller för dig som använder Programväljaren för Boråsområdet, Örebro, Fyrkanten, Linköping och Katrineholm.

Tillsammans med Programväljaren levereras Programstrukturer, Gymnasiesärskolans broschyr och Filmen om gymnasieskolan på DVD. Affischer levereras separat i rör och PowerPoint-presentationer digitalt. Samtliga PowerPoint-presentationer och den digitala versionen av Filmen om gymnasieskolan har levererats till angiven e-postadress idag. Har du problem med digitala leveranser så mejla anna@tremedia.se.

Har du glömt beställa?
Ingen fara! Vi har en överupplaga så skicka din beställning till order@tremedia.se så skickar vi så snabbt vi kan.

2017-08-22T07:53:38+00:002017-08-17|

Statsbidrag för ökad jämlikhet

Regeringen har fattat beslut om en ny satsning för att öka jämlikheten i grundskolan. Huvudmän kommer att kunna begära ut statsbidrag för insatser som ska öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program. Fredagen den 11 augusti kommer Skolverket att fatta beslut om vilka huvudmän som kommer att kunna ta del av bidraget. Skolverket kommer löpande att lägga ut information om bidraget på sin webbplats.

Läs mer om statsbidraget på skolverket.se

2017-08-10T05:42:28+00:002017-08-09|

Konferens om att förebygga avhopp och minska risken för utanförskap

Under hösten anordnar Skolverket ett antal konferenser på olika orter i landet om hur huvudmän kan bidra till att fler elever fullföljer sina gymnasiestudier och minska antalet personer i det kommunala aktivitetsansvaret.

Konferensen tar bland annat upp frågor som
– Hur upptäcker vi varningssignaler i tid?
– Vad fungerar i arbetet med att förebygga skolavhopp?
– Hur minskar vi antalet unga personer i det kommunala aktivitetsansvaret?

På mötesplatsen presenteras framgångsfaktorer och konkreta exempel från huvudmän
som aktivt arbetar med frågan. Vi använder också tiden till utbyte av idéer och
erfarenheter.

Målgrupp
Konferensen vänder sig till dig som är politiker, enskild huvudman, förvaltningschef
eller motsvarande med ansvar för utbildning och kommunernas aktivitetsansvar.

Datum och plats
torsdag 5 oktober 2017 Växjö
torsdag 12 oktober 2017 Borlänge
tisdag 17 oktober 2017 Luleå
tisdag 24 oktober 2017 Göteborg
tisdag 31 oktober 2017 Arlanda
torsdag 9 november 2017 Malmö

Läs mer om konferensprogram och anmälan

2017-08-09T16:08:38+00:002017-08-09|

Den automatiserade framtiden – UR Play

Vad händer med jobben i en värld där datorer, maskiner och robotar alltmer ersätter mänsklig arbetskraft? Vi åker till Silicon Valley för att undersöka hur långt man kommit med självkörande bilar, ett fenomen som kan komma att göra miljontals anställda inom transportindustrin onödiga. Vi besöker ett lager som istället för avlönade medarbetare använder robotar. Och så får vi höra om den algoritmbaserade mjukvaran som skriver artiklar till tidningen Los Angeles Times.

Se dokumentären på webb-tv.nu

2017-08-09T16:09:46+00:002017-08-09|

Skolportens konferens för studie- och yrkesvägledare

25-26 januari 2018 anordnar Skolporten en konferens i Göteborg med fokus på att stärka vägledning

Konferensen kommer handla om:

– Vägledning för nyanlända elever – ta del av praktiska exempel
– Hur kan vi vägleda pojkar med låg måluppfyllelse och hög frånvaro?
– Medicinsk studie- och yrkesvägledning – ett stöd för hållbara och hälsosamma val
– Hur kan du som studie- och yrkesvägledare använda IKT i ditt arbete?
– Aktuellt inom vägledningsområdet – Skolverket informerar
– Motiverande samtal i studie- och yrkesvägledning – så kan du få eleverna att se sina egna möjligheter
– Framtidens arbetsmarknad – hur ser trenderna ut?
– Står vi mitt i den tredje industriella revolutionen?

Läs mer om konferensprogram och anmälan på skolporten.se

 

2017-08-09T16:11:19+00:002017-08-09|

Pengar att spara på bra vägledning

Att minska avhoppen från gymnasiet är en viktig del i arbetet med att förhindra att unga hamnar i utanförskap. Både myndigheter och skolhuvudmän visar ett ökat intresse för detta, menar Gabriella Holm, Skolsamverkan.
– Den kommun som kan få till bra kontinuerlig vägledning, kan spara mycket pengar på sikt.

Läs mer på skolvarlden.se

2017-08-09T11:58:17+00:002017-08-09|

Peter Fredriksson ny chef för Skolverket

Peter FredrikssonFör första gången kommer Skolverket ledas av en generaldirektör som själv varit både lärare och rektor. Regeringen har utsett Peter Fredriksson till ny generaldirektör på Skolverket. Han kommer närmast från en tjänst som utbildningsdirektör i Södertälje. Peter Fredriksson har också en bakgrund som lärare och skolledare.

Läs mer på skolverket.se

Se ett inslag med Peter Fredriksson i Nyhetsmorgon:
https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3926963

2017-08-08T10:42:13+00:002017-08-08|

Skolplikt från 6 års ålder

Regeringen går vidare till lagrådet utifrån grundskoleutredningens förslag att skolplikten för barn bosatta i Sverige ska inträda ett år tidigare än i dag, det vill säga redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen som då blir en obligatorisk skolform inom skolväsendet. Därefter ska skolplikten såsom i dag fullgöras i grundskolan, om inte barnet ska tas emot i sameskolan, specialskolan eller grundsärskolan.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas från och med höstterminen 2018.

Läs mer på regeringen.se

2017-08-04T06:04:31+00:002017-08-04|
Till toppen