Höjning av studiemedlen med ca 300 kr

Samtidigt som fler har ett jobb att gå till och i takt med att det går bra för Sverige letar företag efter personer med rätt kompetens. Det svenska studiemedelssystemet möjliggör för människor att söka sig vidare till studier eller att senare i livet återuppta studier. Genom utbildning stärker vi samhällets kompetensförsörjning och bidrar till Sverige som kunskapsnation.

Studiemedelsbeloppet föreslås höjas från och med den 1 juli 2018.

Läs mer på regeringen.se

2017-08-28T08:38:06+00:00 2017-08-28|
Translate »