”Choice och Brainy” – Nytt koncept för SYV på mellanstadiet

Snart kan vi på Tremedia presentera ett helt koncept för att arbeta med studie- och yrkesvägledning redan på mellanstadiet. Projektet ligger helt i linje med Skolverkets intention utifrån styrdokument och läroplan. Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren Linn Andergren har vi under lång tid arbetat på en bok som vänder sig till barn på mellanstadiet. Arbetsnamnet på boken är ”Choice och Brainy”.

Handledning
Tillsammans med boken kommer det att finnas en omfattande handledning som ska fungera som stöd för den som håller i projektet i klassen. Handledningen förklarar uppdragen för eleverna som ges i boken mer ingående. Här finns även en mängd andra uppdrag som handledaren kan välja att dela ut beroende på intresse, hur det passar undervisningen och klassen.

Är du intresserad av att börja jobba med Choice och Brainy redan i höst?
Vi har ett antal intresserade som kommer att få arbeta med ett preliminärt material under sommaren, redan innan boken är färdigttryckt och klar för leverans. Det preliminära materialet består av handledningen tillsammans med en utskrift av boken som man kan arbeta med redan till sommaren. Anmäl ditt intresse till  – anna@tremedia.se.

Läs mer om konceptet >>

2017-04-28T10:35:02+00:002017-04-28|

Nytt koncept för SYV på mellanstadiet – Choice och Brainy

Snart kan vi på Tremedia ÄNTLIGEN presentera ett helt koncept för att arbeta med studie- och yrkesvägledning redan på mellanstadiet. Projektet ligger helt i linje med Skolverkets intention utifrån styrdokument och läroplan. 

Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren Linn Andergren har vi under lång tid arbetat på en bok som vänder sig till barn på mellanstadiet. Arbetsnamnet på boken är ”Choice och Brainy”.
Allt började med att Linn kontaktade oss på Tremedia. Hon hade en idé om hur man skulle kunna skapa en bok för barn på mellanstadiet som kombinerade en spännande historia med välgrundade kärriärutvecklingsteorier och handfasta uppgifter och uppdrag. Ett frö började gro…

Ett helt koncept – bok och handledning
På Tremedia blev vi väldigt nyfikna på idén och tillsammans satte vi oss ner och började skissa på hur ett helt koncept skulle kunna se ut.
Vi kom framt till att konceptet skulle bestå av en arbetsbok för eleverna och en utförlig och förklarande lärarhandledning med handfasta råd, förklaringar, uppdrag och uppgifter. Handledningen kommer att utformas för att på bästa sätt vara ett stöd för läraren som håller i arbetet i klassen. Vår förhoppning är att även en studie- och yrkesvägledare kan vara delaktig i arbetet och bidra med sin kompetens. Detta tror vi skulle vara ett ovärderligt stöd för läraren/handledaren och bidra till att ge arbetet en ytterligare fördjupning.

Choice och Brainy
Nu började Linn skriva på boken och karaktärerna Choice och Brainy föddes. Choice är en tjej som går på mellanstadiet. Hon spelar hockey, spelar datorspel och hänger med sina vänner. Hon bor lite hos sin mamma och lite hos sin pappa och båda föräldrarna tycker att Choice pluggar för lite. Hon kallar dem för ”Tjatssons”.
En dag dyker det upp en liten figur som heter Brainy. Choice beskriver honom lite som en ögonöppnare, frågelåda, irriterande förälder, ett barn och en sjukt rolig vän – allt på samma gång. Efter det att Brainy dykt upp får Choice inte en lugn stund. Brainy ifrågasätter allt och ger Choice en massa uppdrag att utföra från den ena dagen till den andra.
Inte nog med det. Brainy har en förmåga att dyka upp överallt.Till och med i skolan! På något konstigt sätt smittar Brainy läraren i skolan som också börjar dela ut uppdrag som är desamma som de Choice fått av Brainy.

Till en början är Choice ganska irriterad på Brainy men efter ett tag börjar hon bli nyfiken och förstå. Hon börjar se olika jobb i sin omgivning, utmana sig själv att göra nya saker och våga misslyckas. Hon börjar dessutom ställa frågan VARFÖR – om allt.

Kapitel varvas med uppdrag
Efter varje kapitel om Choice och hennes uppdag kommer det sidor med uppdrag för läsaren/eleven. Uppdragen bygger på vägledningsteorier och bottnar i Choice upplevelser.
Vid varje uppdrag finns en fråga och sedan plats med rader där eleven kan skriva ner sin lista med jobb, val av superkraft, utmaningar till sig själva, varförfrågor, hurmångavalfrågor, framtidsdrömmar o.s.v.

Handledning och tanke
Tillsammans med boken kommer det att finnas en omfattande handledning som ska fungera som stöd för den som håller i projektet i klassen. Handledningen förklarar uppdragen mer ingående. Här finns även en mängd andra uppdrag som handledaren kan välja att dela ut beroende på intresse, hur det passar undervisningen och klassen.

Författarens och Tremedias tanke är att boken ska delas ut i ett exemplar till varje elev. Eleverna skriver i boken och utforskar sig själva och sin omvärld tillsammans med Choice och Brainy. Vissa uppgifter är tänkta att göras individuellt medans andra är tänkta att göras tillsammans i grupp. Vi hoppas även att bokens innehåll ska nå elevernas föräldrar som kanske inte alls är vana att tänka i bokens banor. Kanske kan Choice och Brainy även ge föräldrarna en liten tankeställare 😉

Mållinjen
Nu undrar ni kanske hur långt projektet har kvar innan det är helt klart. I skrivande stund är bokens texter i princip klara och tillsammans med en illustratör arbetar vi med bokens bilder som är ett mycket viktigt inslag. Även bokens omslag är under arbete, liksom slutfinishen av handledningen.

Vår förhoppning är att vi kan erbjuda boken ”Choice och Brainy” och hela konceptet till försäljning efter sommaren – alltså i augusti 2017.

Fortsättning följer…
Så fort vi nått mållinjen så kommer vi att berätta om detta i vårt E-nytt, på vår webbplats – www.tremedia.se eller på vår Facebooksida. Är du inte prenumerant på E-nytt så passa på att anmäl dig redan nu. Du anmäler dig enklast på www.tremedia.se (svart knapp till höger) men det går också bra att mejla din anmälan till info@tremedia.se.

Är du intresserad av att börja jobba med Choice och Brainy redan i höst?
Vi har ett antal intresserade som kommer att få arbeta med ett preliminärt material under sommaren, redan innan boken är färdigtryckt och klar för leverans. Det preliminära materialet består av handledningen tillsammans med en utskrift av boken som man kan arbeta med redan till sommaren. Det som saknas är en del av illustrationerna som kommer att färdigställas under sommarmånaderna. När sedan boken levereras i augusti/september skickas dessa till dig direkt. Eftersom priset ännu inte är satt så ber vi dig anmäla intresse till mig – anna@tremedia.se så återkommer jag med mer info inom kort.

2017-05-02T06:08:11+00:002017-04-28|

SYV-studentens råd till vilsna studenter: Det är okej att inte veta!

– Det krävs väldigt mycket av dig som student när du ska hitta rätt utbildning idag. Utbudet är enormt och även om skolorna självklart erbjuder en bra studie- och yrkesvägledning, är det ändå din egen framtid det gäller och du måste vara självgående, säger studie- och yrkesvägledarstudenten Mikaela.

Vad har du för råd till dessa vilsna studenter?

– Att det är helt okej att inte veta vad du vill! Det får ta lite tid att ta reda på vad du vill göra och det är ingen fara att testa lite. Du får testa och misslyckas och sedan testa på nytt.

Läs hela artikeln på studentrum.se

2017-04-28T07:21:33+00:002017-04-28|

Högskolorna måste bli bättre rustade för framtiden

Mer forskning i hela landet och fler studenter från hem utan studievana till högskolor och universitet. Det är några av önskemålen som regeringen har på den utredning som tillsätts i dag om hur styrningen av landets högskolor och universitet ska förändras.

– Det jag ser framför mig är att man ska kunna vara bättre rustad för de behov vi har framöver. Man kan ha olika profiler på olika högskolor och universitet runt om i landet och att vi klarar av det livslånga lärandet, att man kan komma tillbaka till universitetet mitt i livet och fylla på sin kunskap och kanske skaffa sig helt ny kunskap, säger Helene Hellmark Knutsson som är minister för högre utbildning.

Läs mer på sverigesradio.se

2017-04-27T09:23:05+00:002017-04-27|

Rapport från UHR: Utbildning går i arv

UHR har i rapporten Utbildning går i arv undersökt svenska folkets inställning till högre utbildning. Rapporten visar bland annat att dagens vägledning på grund- och gymnasieskolor är otillräcklig och når elever från studieovana hem i lägre utsträckning. De elever med föräldrar som har högskoleutbildning får sannolikt denna information hemifrån istället.

För att bredda rekryteringen till högskolan rekommenderar UHR tre åtgärder:

 1. Vägledningen måste börja tidigt i grundskolan och fortsätta i gymnasieskolan.
 2. Vägledningen bör vara obligatorisk så att den inte väljs bort.
 3. Vägledningen bör förstärkas på de orter där det är mer ovanligt att ungdomar går vidare till högskolestudier.

Ladda ner rapporten ”Utbildning går i arv”

2017-04-25T07:44:53+00:002017-04-25|

Yrkespaket ska få fler att ta gymnasieexamen

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram förslag på kortare yrkespaket. Yrkespaketen ska kunna kompletteras och leda till att fler elever tar en gymnasieexamen och får arbete.

– Vi bedömer att det här kommer att bli en bra möjlighet för de elever som inte blir färdiga med gymnasieexamen vid första försöket, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström till Ekot.

Läs mer på sverigesradio.se

2017-04-24T13:33:12+00:002017-04-24|

Rapport: Skolverkets uppföljning av gymnasieskolan 2017

I rapporten betraktas hela perioden sedan införandet av gymnasieskolan enligt Gy 2011, från läsåret 2011/12 till och med läsåret 2016/17. Rapportens första kapitel utgör Skolverkets bedömning av gymnasieskolans utveckling under denna period. Statistik om yrkesprogrammen respektive de högskoleförberedande programmen totalt redovisas i ett separat avsnitt. För respektive gymnasieprogram presenteras samlad statistik för respektive läsår. Rapporten omfattar tillgänglig statistik per gymnasieprogram avseende söktryck, elevutveckling, elevsammansättning, byten från programmen samt, för den andra avgångskullen, uppgifter om genomströmning och studieresultat. I rapporten ges även kommentarer om respektive program, avseende elevutveckling och utbud, iakttagelser om programmen, samt förberedelse för yrkesliv och vidare studier. Kommentarerna är skrivna främst utifrån Skolverkets erfarenheter från arbetet med myndighetens programreferensskolor samt nationella programråd för gymnasial yrkesutbildning.

Ladda ner rapporten

2017-04-21T09:14:56+00:002017-04-21|

Stora behov på gymnasieprogram för nyanlända

– Många lärare och rektorer är starkt engagerade i att ge de nyanlända eleverna en bra utbildning. Men situationen är ansträngd och det råder brist på kvalificerad flerspråkig personal som kan stötta eleverna på deras modersmål. Samtidigt är sådan personal mycket viktig för utbildningen, säger Anna Österlund, enhetschef på Skolverket.

En ny rapport från Skolverket visar att den kraftiga elevökningen är en stor utmaning för skolorna. Lärare och rektorer i de kommuner som deltagit i studien vittnar om brist på skollokaler och personal.

Läs mer på skolverket.se

Ladda ner rapporten; Uppföljning av språkintroduktion

 

2017-04-21T09:12:47+00:002017-04-21|

Hur kan jag använda JOBBKORT?

Här kan du ladda ner en handledning/beskrivning för hur du kan använda ”Jobbkort”. Sidan är i A4-format och du får en mängd exempel på hur ”Jobbkort” kan användas både vid indivuduell vägledning och vid vägledning i grupp. Utifrån dessa exempel och din egen erfarenhet och målgrupp kan du som vägledare sätta ihop ett sätt som passar just den situation du vill använda korten i.

Ladda ner handledningen med exempel >>

2017-04-19T12:06:53+00:002017-04-19|

”Snedrekrytering till högskolan måste motarbetas tidigt”

En ny undersökning visar att hälften av 19–29-åringarna i dag säger att de inte minns om de fått någon information på gymnasiet om högskolan, skriver Ulf Melin, Universitets- och högskolerådet. Social bakgrund och kön påverkar val av utbildning. Alltför många väljer bort högskoleutbildning, särskilt de som kommer från studieovana hem.

En väl fungerande vägledning kan vara ett kraftfullt verktyg för att bryta könsbundna och traditionsbundna val. Vägledning kan överbrygga klyftor, tända nyfikenhet och ambitioner för högre studier för den som inte har det inbyggt i sin uppväxtmiljö. Det är viktigt att skolelever så tidigt som möjligt får kunskap om de möjligheter som högskolestudier kan ge menar Ulf Melin, generaldirektör Universitets- och högskolerådet.

Läs hela debattartikeln på svd.se

2017-04-17T14:22:21+00:002017-04-17|

Glad Påsk!

Nu är påsklovet här för många och vi på Tremedia vill passa på och önskar er alla en riktigt Glad Påsk!

Efter påsk kommer vi att göra vårt stora pappersutskick för året. Då kommer foldern om årets nya produkter som vänder sig till dig som ska informera om gymnasieskolan. Utskicket kommer även att innehålla ett tryckt Nyhetsbrev.

Då kommer vi även att lägga upp alla nya produkter här på webbplatsen. .

Under nästa vecka 10-13 april kommer Tremedias kontor att ha stängt. Har du akuta ärenden så lämna ett meddelande på vår telefonsvarare så hör vi av oss så snabbt vi kan. Annars är vi åter på kontoret tisdagen den 18 april.

Trevlig helg!

2017-04-07T08:22:01+00:002017-04-07|

AF listar framtidsjobben

Den 18 april är sista dagen att söka högskoleutbildning och i samband med detta så går Arbetsförmedlingen ut med en prognos över vilka yrken som är mest attraktiva på arbetsmarknaden framöver. Bäst chans till jobb inom en tioårsperiod är ingenjörsyrken, läraryrken, IT-yrken och vårdyrken.

Yrken på högskolenivå där det är lättast att få jobb om 5 och 10 år (i riket).

 • Förskollärare och fritidspedagoger
 • Gymnasielärare
 • Ingenjörsyrken
 • IT-yrken
 • Läkare
 • Lärare i grundskolan
 • Sjuksköterskor
 • Specialpedagoger
 • Tandläkare

Läs mer på arbetsformedlingen.se

2017-04-07T06:51:26+00:002017-04-07|

Rätt att fullfölja IM på gymnasiet efter flytt till annan kommun

Lagrådsremissen innehåller ett förslag till ändring i skollagen (2010:800). Förslaget innebär att det förtydligas att en elev har rätt att fullfölja introduktionsprogram efter flytt till en annan kommun. Rätten att fullfölja utbildningen avser såväl det påbörjade introduktionsprogrammet som ett annat introduktionsprogram.

Lagen om ändring i skollagen föreslås träda i kraft den 1 november 2017.

2017-04-07T06:00:03+00:002017-04-07|

Skolverkets filmer om arbetsplatsförlagt lärande, APL

Skolverket har gjort flera filmer om vad APL är och vad som gäller för alla inblandade.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL – en central del i elevens yrkesutbildning

Huvudmannens ansvar för arbetsplatsförlagt lärande, apl

Rektors ansvar för arbetsplatsförlagt lärande, apl

Bedömning under arbetsplatsförlagt lärande, apl

Arbetsplatsförlagt lärande, apl i systematiskt kvalitetsarbete

Arbetsmiljöansvar för elever på arbetsplatser

Lokala programråd

Handledaren är en nyckel till kvalitet i arbetsplatsförlagt lärande, apl

Arbetsplatsförlagt lärande, apl utomlands

Skolverkets tjänster för utveckling av arbetsplatsförlagt lärande, apl

2017-04-03T07:17:06+00:002017-04-03|
Till toppen