Skolverket har gjort flera filmer om vad APL är och vad som gäller för alla inblandade.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL – en central del i elevens yrkesutbildning

Huvudmannens ansvar för arbetsplatsförlagt lärande, apl

Rektors ansvar för arbetsplatsförlagt lärande, apl

Bedömning under arbetsplatsförlagt lärande, apl

Arbetsplatsförlagt lärande, apl i systematiskt kvalitetsarbete

Arbetsmiljöansvar för elever på arbetsplatser

Lokala programråd

Handledaren är en nyckel till kvalitet i arbetsplatsförlagt lärande, apl

Arbetsplatsförlagt lärande, apl utomlands

Skolverkets tjänster för utveckling av arbetsplatsförlagt lärande, apl