Nominera till Vägledarpriset!

Passa på att nominera någon du tycker bör uppmärksammas till årets Vägledarpris!
Tremedia är stolt sponsor av ”Vägledarpriset”. Priset delas ut årligen under Sveriges Vägledarförenings Rikskonferens. På Tremedia hoppas vi på detta sätt kunna bidra till att uppmuntra, stödja och premiera engagerade vägledare runt om i landet. Prissumman är 15.000 kr.

Vem kan få priset?
Syftet med priset är ” Att lyfta fram personer som har visat särskilt engagemang för vägledning inom skola, arbetsliv, främjat nationellt eller internationellt samarbete, samverkan mellan skola och arbetsliv, utvecklat vägledningen genom nya arbetsformer/metoder samt har gett goda exempel på vägledning.”

Hur nominerar jag?
Enklast är att nominera direkt på Vägledarföreningens webbplats. Sista dag för nominering är 2 juni 2017. Formuläret hittar du här.

Har du frågor?
Ring Ann-Caroline Henriksson tel. 070-515 49 40

Hjälp oss genom att nominera
Vi vill gärna uppmuntra så många av er som möjligt att uppmärksamma kollegor och eldsjälar ute på alla skolor och arbetsplatser.
Ta chansen och nominera någon du tycker borde uppmärksammas!

2017-04-27T08:38:07+00:002016-05-27|

Om vuxenutbildning på 14 språk

På webbplatsen omsvenskaskolan.se finns nu nytt material på 14 olika språk som beskriver hur den svenska vuxenutbildningen fungerar. Det nya materialet visar på möjligheterna för nyanlända att genomföra skolgången inom vuxenutbildningen.

Där finns en broschyr om vuxenutbildning som du kan ladda ner på önskat språk. Du kan också beställa broschyren utan kostnad från Skolverket.

Läs mer om materialet för vuxenutbildning på webbplatsen omsvenskaskolan.se

2017-03-05T09:55:40+00:002016-05-19|

Vinnarna i Yrkes-SM 2016

Yrkes-SM slog besöksrekord och cirka 22 000 besökare, tillsammans med H.M. Konungen Carl XVI Gustaf, kom till Malmömässan för att heja på de tävlande, prova på yrken och lära sig mer om yrkesutbildningar. Under tre intensiva dagar har mer än 200 ungdomar gjort upp i närmare 40 olika yrkesgrenar. Nu står 38 stolta ungdomar som segrare. En guldmedalj innebär en plats i det svenska Yrkeslandslaget och rätten att titulera sig som svensk mästare inom sin yrkesgren.

Läs pressmeddelandet här

2017-03-05T09:56:24+00:002016-05-18|

Europass-tillägg till yrkesexamen

Europass består av flera dokument som syftar till att hjälpa studerande och arbetstagare att göra sina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå inom Europa. Europassen förenklar för arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder och gör det på så vis enklare för individer att söka arbete och utbildning inom EU

Skolverket ansvarar för det dokument som är ett tillägg till yrkesexamen på gymnasial nivå. UHR ansvarar för övriga dokument, se https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/europass/

Informationen kompletterar examensbeviset och beskriver personens yrkeskunnande i form av kunskaper, förmågor och färdigheter. Genom detta tillägg blir det officiella slutbetyget/examensbeviset lättare att förstå för arbetsgivare eller institutioner i andra länder.

Läs mer på Skolverkets webbplats

2017-03-05T09:57:04+00:002016-05-17|

Informera om yrkesutbildning

Skolverket bjuder in dig som är studie- och yrkesvägledare till en dag där du får veta mer om gymnasial yrkesutbildning och de möjligheter som en yrkesutbildning leder till. Du får chans att byta erfarenheter med kollegor och träffa före detta elever och arbetsgivare som tar emot elever på APL. Sista anmälningdag är 19 maj.

Dagen kommer handla om:
– Vad är gymnasial yrkesutbildning?
– Elevens mål och valkompetens
– Vägen från yrkesutbildning till arbetsliv
– Betraktelser från yrkesutbildning och arbetsliv ur olika perspektiv
– Erfarenhetsutbyte med kollegor om studie- och yrkesvägledning

Läs mer om anmälan och innehåll på Skolverkets webbplats

2017-03-05T09:57:43+00:002016-05-13|

Rätten till utbildning för utsatta elever

Svensk och internationell forskning visar att låga eller ofullständiga betyg från grundskolan är den starkaste riskfaktorn för framtida psykosociala problem hos barn. Omvänt är frånvaron av ”skolmisslyckande” den starkaste skyddsfaktorn. Trots denna insikt sviktar stödet till de mest utsatta. Allt för många ungdomar i samhällets vård når inte alls de resultat de faktiskt har förutsättningar för. Istället väntar ofta ett liv präglat av kriminalitet, missbruk och arbetslöshet.

Läs hela debattartikeln på Specialpedagogiska Myndighetens webbplats

2017-03-05T09:58:20+00:002016-05-12|

Yrkesutbildningarna måste bli attraktivare

Lärarnas Riksförbund skriver i ett pressmeddelande att för att fler ska söka sig till yrkesprogrammen måste yrkesutbildningen bli mer attraktiv samt att dess status och kvalitet behöver höjas.

– För att göra yrkesprogrammen mer attraktiva måste yrkeslärarna få bättre förutsättningar, bättre kompetensutveckling, högre löner och mer tid för varje elev. Samtidigt krävs en kraftigt förstärkt studie-och yrkesvägledning och ett bättre samarbete mellan branscherna och skolan, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund kräver bland annat:

– Garanterad kompetensutveckling för yrkeslärare
– Obehöriga yrkeslärare ska få chans att läsa in behörigheten
– Inför krav på legitimation även för yrkeslärare
– Garanterad undervisningstid för eleverna på yrkesprogrammen
– En statlig satsning på lärarassistenter
– Utökat ansvar för branscherna
– Statlig styrning, dimensionering och finansiering
– Kraftigt förstärkt studie- och yrkesvägledning
– Samtliga yrkesprogram ska automatiskt ge grundläggande högskolebehörighet, dock med möjlighet att välja bort
– Fler speciallärare och specialpedagoger i gymnasieskolan

Läs mer på LR:s webbplats

2017-03-05T09:59:43+00:002016-05-11|

Många särskoleelever utan sysselsättning

En helt ny studie vid Högskolan i Halmstad visar att nästan en fjärdedel av Sveriges före detta särskoleelever varken jobbar, är i daglig verksamhet eller studerar. Och detta bekymrar forskarna.

– Det är ju en oväntat stor andel. Eftersom vi har ett välfärdssystem som ska fånga in personer som är i behov av samhällets stöd, så är det ju oväntat att det är en så stor andel som inte har någon av den här typen av sysselsättning som vi kunde identifiera, säger Jessica Arvidsson, doktorand och författare till avhandlingen vid Högskolan i Halmstad.

Läs mer på SVT:s webbplats

Ladda ner avhandlingen ”Sysselsättning och social rättvisa – en nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning”

2017-03-05T09:59:04+00:002016-05-11|

Flera kurstillfällen för skolans studie- och yrkesvägledning

Skolverket erbjuder flera kurser för fortbildning av skolans studie- och yrkesvägledning och sista anmälningsdag är den 20 maj.

Länkarna nedan leder till information om anmälan och kursinnehåll.

Migration, nyanlända och vägledning: anmälan senast 20 maj

Studie- och yrkesvägledning för nyanlända: anmälan senast 20 maj

Studie- och yrkesvägledning i en ny tid: anmälan senast 20 maj

Att vägleda nyanlända vuxna: anmälan senast 20 maj

Normkritisk pedagogik för vägledning: anmälan senast 20 maj

2017-03-05T10:02:05+00:002016-05-04|
Till toppen