En helt ny studie vid Högskolan i Halmstad visar att nästan en fjärdedel av Sveriges före detta särskoleelever varken jobbar, är i daglig verksamhet eller studerar. Och detta bekymrar forskarna.

– Det är ju en oväntat stor andel. Eftersom vi har ett välfärdssystem som ska fånga in personer som är i behov av samhällets stöd, så är det ju oväntat att det är en så stor andel som inte har någon av den här typen av sysselsättning som vi kunde identifiera, säger Jessica Arvidsson, doktorand och författare till avhandlingen vid Högskolan i Halmstad.

Läs mer på SVT:s webbplats

Ladda ner avhandlingen “Sysselsättning och social rättvisa – en nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning”