Lärarnas Riksförbund skriver i ett pressmeddelande att för att fler ska söka sig till yrkesprogrammen måste yrkesutbildningen bli mer attraktiv samt att dess status och kvalitet behöver höjas.

– För att göra yrkesprogrammen mer attraktiva måste yrkeslärarna få bättre förutsättningar, bättre kompetensutveckling, högre löner och mer tid för varje elev. Samtidigt krävs en kraftigt förstärkt studie-och yrkesvägledning och ett bättre samarbete mellan branscherna och skolan, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund kräver bland annat:

– Garanterad kompetensutveckling för yrkeslärare
– Obehöriga yrkeslärare ska få chans att läsa in behörigheten
– Inför krav på legitimation även för yrkeslärare
– Garanterad undervisningstid för eleverna på yrkesprogrammen
– En statlig satsning på lärarassistenter
– Utökat ansvar för branscherna
– Statlig styrning, dimensionering och finansiering
– Kraftigt förstärkt studie- och yrkesvägledning
– Samtliga yrkesprogram ska automatiskt ge grundläggande högskolebehörighet, dock med möjlighet att välja bort
– Fler speciallärare och specialpedagoger i gymnasieskolan

Läs mer på LR:s webbplats