På webbplatsen omsvenskaskolan.se finns nu nytt material på 14 olika språk som beskriver hur den svenska vuxenutbildningen fungerar. Det nya materialet visar på möjligheterna för nyanlända att genomföra skolgången inom vuxenutbildningen.

Där finns en broschyr om vuxenutbildning som du kan ladda ner på önskat språk. Du kan också beställa broschyren utan kostnad från Skolverket.

Läs mer om materialet för vuxenutbildning på webbplatsen omsvenskaskolan.se