Universitets- och högskolerådet har tagit fram ett pdf-dokument för att på ett tydligt sätt visa antagningsreglerna till högskolan.

Här kommer du till Antagningsreglerna – en överblick