Europass består av flera dokument som syftar till att hjälpa studerande och arbetstagare att göra sina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå inom Europa. Europassen förenklar för arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder och gör det på så vis enklare för individer att söka arbete och utbildning inom EU

Skolverket ansvarar för det dokument som är ett tillägg till yrkesexamen på gymnasial nivå. UHR ansvarar för övriga dokument, se https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/europass/

Informationen kompletterar examensbeviset och beskriver personens yrkeskunnande i form av kunskaper, förmågor och färdigheter. Genom detta tillägg blir det officiella slutbetyget/examensbeviset lättare att förstå för arbetsgivare eller institutioner i andra länder.

Läs mer på Skolverkets webbplats