Skolverket erbjuder flera kurser för fortbildning av skolans studie- och yrkesvägledning och sista anmälningsdag är den 20 maj.

Länkarna nedan leder till information om anmälan och kursinnehåll.

Migration, nyanlända och vägledning: anmälan senast 20 maj

Studie- och yrkesvägledning för nyanlända: anmälan senast 20 maj

Studie- och yrkesvägledning i en ny tid: anmälan senast 20 maj

Att vägleda nyanlända vuxna: anmälan senast 20 maj

Normkritisk pedagogik för vägledning: anmälan senast 20 maj